Hlinka ako čechoslovakista? Pán Krivošík, urazili ste mi otca!

Hlinka ako čechoslovakista? Pán Krivošík, urazili ste mi otca!

„Neklamte Európu i seba o jednom národe a jednej reči. Naši otcovia nikdy neboli Čechmi, ani my, ich vďační synovia nimi nechceme byť.“ (Andrej Hlinka)

Pán Krivošík;

to čo ste predviedli vo svojom článku z 19.10 „Prečo čechoslovakizmus i slovenský autonomizmus mali svoju logiku“ voči otcovi národa Andrejovi Hlinkovi, je obludný cynizmus a farizejstvo veľmi hrubého zrna. Zaradiť otca Hlinku textovo k čechoslovakistom podobne zmýšľajúcim ako Masaryk je manipulácia a prekrúcanie dejín, ako sa málokedy vidí. Umelo ste prekrútili Hlinkov citát. Ak sa odvažujete písať takýto článok, tak predpokladám, že o vtedajšej dobe, skutočnostiach a osobách viete dosť. Predpokladám teda, že viete, že citát, ktorý ste Vy zneužili, sám Hlinka následne vysvetlil a že ho myslel úplne inak, ako ste ho požili Vy.

Kontext a autentické vysvetlenie tohto citátu preberám z obsiahleho životopisu Andreja Hlinku (zvýraznenie doplnené): “Táto prešporská reč Andreja Hlinku zo dňa 4.mája 1908 dostala sa aj do knihy Scota Viatora »Národnostná otázka v Uhrách«. V podstate je tá istá, ako jej maďarský originál. Kým však v maďarskom originále a ani v slovenskom Hlinkovom preklade niet pasusu: »Nech sa to našim maďarským bratom páči, alebo nepáči, predsa ostane večnou pravdou, že my Slováci sme s Čechmi jedno plemä, jedna osveta, jeden národ.« za ten čas tento pasus je vložený do textu reči, určený pre knihu Scota Viatora. Vec sa tak stala, že Hlinka v segedínskom väzení voľne preložil svoju reč a cestou Kolíska poslal ju Scotovi Viatorovi. Podľa Hlinkovej autentickej interpretácie (Slovák, 7. dec. 1932) šlo o poetický výraz ním použitý. Treba vetu tak rozumieť, že Slováci, Horvati, Slovinci, Srbi, Bulhari, Poliaci, Ukrajinci, Rusi a Česi sme jedna osveta, jedno plemä a jeden národ. »Národ československý v etnickom zmysle som nikdy neuznával« – dokladá Andrej Hlinka“ (Andrej Hlinka 1864-1938; Karol Sidor, František Vnuk; LÚČ 2008; strany 230-231).

Pán Krivošík, ak máte aspoň trochu historického prehľadu a zdravého úsudku, tak sám musíte vedieť a cítiť, že Váš článok bol voči Andrejovi Hlinkovi neférový. Pravdivosť obrazu, ktorý ste v článku o otcovi Hlinkovi vykreslili je asi taká, ako keby ste u katolíckeho kňaza oblečeného v čiernej reverende urobili detail na kolárik (biela časť odevu na krku) a vyhlásili by ste, že ten človek je oblečený v bielom. Podobne pravdivý je obraz Hlinku v článku, kde vyberiete jediný citát, neberiete ohľad na vysvetlenie samotného autora citátu a žiaden iný citát od otca Hlinku neuvediete. Nechcem tu písať historickú štúdiu, no na dokreslenie hĺbky Vášho omylu, alebo hnusnej vedomej manipulácie (?) pridám ešte 2 citáty (zvýraznenie doplnené):

Boli sme od vekov slovenským národom a chceme ním ostať aj v budúcnosti. Vyhlasujeme, že československý národ neuznávame, lebo československého národa niet.“ - Manifest prijatý na zhromaždení zo 16.októbra 1932 vo Zvolene, kde Andrej Hlinka spolu s Martinom Rázusom agitovali za autonómiu Slovákov. (Vo Vašom článku máte fotku pamätníka z toho zhromaždenia – škoda, že ste nepridali k fotke aj obsah zhromaždenia...)

"My si nedáme náš slovenský svojráz a charakter za žiadnu cenu na svete, a čo by to hneď bola aj cena republiky, štátu, alebo života. My sme si svoj slovenský koreň a pôvod, svoju slovenčinu a kultúru nezadali Maďarom, nepoddali sme sa, bránili sme sa. Zavierali nás, strieľali na nás, no my sme ostali Slovákmi. Preto verejne a otvorene hovorím pred celým svetom: Neklamte Európu i seba o jednom národe a jednej reči. Naši otcovia nikdy neboli Čechmi, ani my, ich vďační synovia nimi nechceme byť. (slová Andreja Hlinku v časopise Slovák, č.100/1922)

Ak sa zdá, že píšem ostro, uvedomte si, pán Krivošík, že týmto článkom ste mi urazili otca! Mám Vás za to vari pochváliť? Načo to robíte!? No snáď Vás svedomie preberie a pochopíte, že ste si týmto nakydali aj sám na svojho otca... Ak by otec Hlinka žil, odpovedal by Vám mnohonásobne ohnivejším spôsobom. No tiež by Vám odpustil, ako to urobil aj voči atentátnikom, ktorí sa ho usilovali zabiť. Po jeho vzore Vám odpúšťam aj ja. No bratsky Vás napomínam: Ak máte od Boha dar písania, tak ten dar nezneužívajte! Prestaňte už pásť svine a vráťte sa do otcovho domu!

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo