Martin Rajňák

Som človek s kresťanským svetonázorom a láskou k Slovensku od severovýchodu - odkiaľ pochádzam - až po Záhorie, kde momentálne s manželkou a štyroma deťmi bývam. Aj vďaka ekonomickému vzdelaniu a záľube v hudbe sa snažím v spoločnosti nachádzať harmóniu a pokiaľ sa dá, tak k nej rád nejaký ten tón aj pridám.

  Strana 1

  Blog
  Je Heger riešením jednej zo systémových chýb demokracie?
  Je Heger riešením jednej zo systémových chýb demokracie?

  Medzi ľuďmi je dosť rozšírená predstava, že ak niekto dokázal byť úspešný v podnikaní, tak má predpoklady na to, aby dobre spravoval krajinu na prospech všetkým. Táto predstava je ale nesprávna a jej rozšírenosť prispieva k tomu, že ľudia robia - vedome, či nevedome – nesprávne voličské rozhodnutia. Potom sa stáva, že voliči sú prekvapení dôsledkami svojej dobre mienenej voľby.

  Blog
  Slovenský národ pred Večným Sudcom (časť 1)
  Slovenský národ pred Večným Sudcom (časť 1)

  Postavil sa jedného dňa padlý archanjel menom ZloDej pred Večného Sudcu s nástojčivou požiadavkou: „Žiadam ťa – Spravodlivý! – Vydaj mi Slovenský národ, nech ho môžem zahubiť, ako som to už urobil s viacerými národmi, ktoré sa od teba odvrátili. V tomto národe už v teba takmer nikto neverí a všetci idú – vedome, či nevedome – za mnou. Dnes to už ani nie je národ, ale banda dopletených a rozmaznaných jednotlivcov, stlstnutých srdcom, ktorí sa rútia nezadržateľne do mojich osídiel. Načo ešte čakať? Daj mi plnú moc nad nimi – Spravodlivý!! Zaslúžia si to!“

  Blog
  Európsky národ neexistuje, ani nikdy existovať nebude.
  Európsky národ neexistuje, ani nikdy existovať nebude.

  Predstavme si paletu farieb, z ktorej maliar maľuje obraz. Na palete sú rôzne, jasne identifikovateľné farby a práve to umožňuje vytvoriť umelcovi nádherné dielo. Vieme všetci, ešte z pokusov na výtvarnej výchove, že ak zmiešame všetky farby z takejto palety, vznikne nám taká nudná šedá, takmer na nič nepoužiteľná – už ani nie farba.

  Blog
  Dáme si za eurofondy otupiť svedomie národa?
  Dáme si za eurofondy otupiť svedomie národa?

  Dopredu priznávam, že tento článok bude kritický, možno až neobjektívne kritický. No takto to vnímam a cítim, že je treba aspoň takýto tichý výkrik: Nedajme si za deravý euro-groš systematicky vykoreňovať z národa čnosti ako pravdivosť a čestnosť !

  Strana 1