Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
06. august 2018

Rozhodnutie

Ešte z čias svojich teologických štúdií si pamätám, že na hodine morálnej teológie nám profesor hovoril ako sa človek rozhoduje pre Boha alebo proti nemu. Hovoril to v súvislosti s dokonalou ľútosťou. A spomenul aj svoj osobný zážitok. Pri cestovaní osobným autom sa raz ocitol medzi dvomi kamiónmi, ktoré jeho auto stláčali spredu i zozadu a hrozila mu smrť. V kritickom momente si na Pána Boha ani len nepomyslel a ani na to, aby ľutoval svoje hriechy... Pre nás to malo byť ponaučenie, aby sme ľuďom pripomínali, ako je dôležité nažívať s Bohom a byť pripravený na svoju smrť. Milí čitatelia, nechcem vás otravovať uprostred leta takou nepohodlnou témou, akou je smrť. Ale všimol som si, že práve ona je pre niektorých autorov východiskom pre uvažovanie o viere i neviere, o rozhodnutí žiť tak, že Boh existuje alebo naopak, že neexistuje.
Rozhodnutie

Michael Novak

Ako prvého spomeniem M. Nováka, amerického Slováka, diplomata a poradcu amerického prezidenta R. Raegana i pápeža Jána Pavla II. Vo svojej knihe Boha nikto nevidí uvádza, že veriaci i ateisti sú vlastne na tom približne rovnako. Obidve skupiny prežívajú vo svojom živote nejaké „fázy temna“. Pripomína sv. Terezku z Lisieux i matku Terezu z Kalkaty a dodáva, že vyšlo najavo poznanie, že obidve prežili vo svojom živote „temno duše“, akési pochybnosti, resp. duchovné suchoty, keď im Boh neposkytol nijakú duchovnú radosť z ich činnosti a modlitby a prežili niečo ako Kristus na kríži, keď sa cítil byť Bohom opustený... Toto vraj prežívajú aj ateisti, ktorých trápia pochybnosti, že „čo ak Boh naozaj existuje...“ Za všetkými pochybnosťami tohto druhu stojí smrť, táto „temnota“ a „bariéra“ našej budúcnosti. Keby sme tak mohli nazrieť až za tento „tmavý bod“, aby sme spoznali, ako to naozaj je! Pre Nováka, je smrť dôvodom, že človek sa musí už počas svojho pozemského života rozhodnúť pre jednu z dvoch alternatív: žiť tak, že Boh je, alebo tak, že nie je. A ja dodávam, že toto rozhodnutie by bolo veľmi jednoduché, keby sme nemuseli za to prevziať osobnú zodpovednosť. Lenže, za svoje rozhodnutia a činy nesieme aj zodpovednosť. Z vlastnej skúsenosti vieme, že za svoje nesprávne rozhodnutia a následne aj skutky, musíme draho platiť.

Vittorio Messori

Ako druhého spomeniem talianskeho novinára V. Messoriho. V roku 2008 vyšla kniha rozhovorov s týmto novinárom. Rozprával sa s ním iný novinár A. Tornielli, známy vatikanista (=znalý vatikánskych zápletiek). Messori , na jednej strane, si nekladie pred ústa servítku, ak hovorí o problémoch a škandáloch v Katolíckej cirkvi. Na druhej strane, ako zdôvodnenie svojej katolíckej viery uvádza, že „nemôžem inak...“ Príčinou jeho viery je osoba Nazaretského, ktorý sám o sebe povedal, že je „cesta, pravda a život“, že je „Božím Synom“! A smrť? Tá je pre Messoriho iba „múrom tenším, než si všetci myslia“ a on „vykročí po stopách miliárd našich bratov a sestier, ktorí ho predišli... do skutočného sveta a života, lebo to, čo doteraz poznáme je len predhovorom a prípravou na ten svet a život“. Potom citujúc Pascala sa pýta: „Čo je ťažšie? Narodiť sa alebo znovu sa narodiť?“ A pokračuje, že „je to prechod, pascha“. Už sme ho raz zvládli, keď sme prišli na svet „z temnoty ženského brucha, z uzavretia plodového vaku, zo zväzku s pupočnou šnúrou... Prečo žasneme nad pôrodom a súčasne pochybujeme o možnosti ísť ďalej, k ďalšiemu pôrodu, k slnku, ktoré nezapadá?“ Pre tohto talianskeho novinára je na prvom mieste viera v Nazaretského a následne správne životné smerovanie, všetko ostatné je druhoradé.

Joseph Ratzinger

Inzercia

Ako tretieho spomeniem pápeža Benedikta XVI., ktorý napísal známy Úvod do teológie ešte ako mladý profesor s menom Joseph Ratzinger. Východiskom jeho filozofického a teologického uvažovania je smrť, za ktorú sa usiluje človek „vidieť“ a rozhodnutie človeka ako žiť. Kľúčovým pre neho je osoba Ježiša Nazaretského, ktorého veriaci človek prijíma ako svojho „Pána a Boha“. Azda práve preto sťaby pokračovaním jeho knihy Úvod do teológie bola trilógia Ježiš Nazaretský, ktorú vydal už ako pápež.

Záver

Všetci traja, diplomat, novinár i kňaz/pápež, sa zhodli v otázke dôležitosti smrti ako dôležitého bodu, ktorá nerozhoduje iba o našej budúcnosti, ale aj o našej súčasnosti. Pre aký terajší život a akú budúcnosť sa už teraz rozhodneme. Lebo, priznajme si, je to o našom slobodnom rozhodnutí. Je to o našej zodpovednosti, či akceptujeme zodpovednosť za svoj terajší život pred Bohom alebo túto zodpovednosť odmietneme. Tak či tak, zo skúsenosti vieme, že nepomôže sa smiať, vysmievať, či plakať alebo utekať pred zodpovednosťou, lebo tá nás vždy nejakým spôsobom dobehne. Dovoľte, aby som vám zaželal urobiť správne rozhodnutie, ktoré nebude životom a zodpovednosťou pohŕdať.

Fotka je prevzatá z www.podnikam.sk

Odporúčame

Blog
Fascinujúca krása Božej svätosti v ľuďoch svätého života

Fascinujúca krása Božej svätosti v ľuďoch svätého života

V sobotu 21.7.2018 sme si pripomenuli sv. omšou v kostole sv. Jozefa v Malej Frankovej (okres Kežmarok) 80 rokov od smrti kňaza Jána Čarnogurského (1904-1938). Hlavným celebrantom bol vsdp. Anton Ziolkovský, výkonný sekretár KBS a kázeň povedal Mons. Ján Duda, farár v Dlhej nad Oravou. V nasledujúcich riadkoch prinášame čitateľom napísaný text kázne, ktorá nesie názov "fascinujúca krása Božej svätosti v ľuďoch svätého života". Pre kresťanov by malo byť samozrejmosťou, že téma svätosti je pre nich fascinujúcou témou. V súčasnosti si stále viac uvedomujeme, ako veľmi ju potrebujeme.

Blog
Kauza nemravní pápeži

Kauza nemravní pápeži

V dejinách Cirkvi boli na pápežskom stolci ľudia, ktorí vážne pochybili a spôsobili nemalé pohoršenia. Možno na základe ich života zavrhnúť pápežstvo ako také? Tento blog o kontroverzných udalostiach (kauzách) z prostredia katolíckej Cirkvi píšem v nadväznosti na svoj predošlý článok o križiackych výpravách - https://blog.postoj.sk/31874/kauza-kriziacke-vypravy

Blog
Ježiš nie je Mojžiš ale chlieb

Ježiš nie je Mojžiš ale chlieb

Pokračujeme v čítaní 6. kapitoly Jánovho evanjelia, ktorej témou je „chlieb života“ alebo - v rámci knihy - Ježiš a židovské veľkonočné sviatky. Rozprávanie začalo pred týždňom a to opisom zázračného rozmnoženia chlebov a rýb na brehu Galilejského mora. (v. 1-15) Po ňom v noci nasledoval zázrak, pri ktorom Ježiš cez more prešiel. (v.16-21) Ten liturgia vynecháva. Oproti zázraku s chlebmi a rybami sa tak mení čas i miesto. Je druhý deň a Ježiš sa s učeníkmi nachádza v Kafarnaumskej synagóge (viď. v. 59). Tu sa odohráva reč, alebo lepšie povedané dialóg o (eucharistickom) chlebe z neba.