Fascinujúca krása Božej svätosti v ľuďoch svätého života

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Fascinujúca krása Božej svätosti v ľuďoch svätého života

V sobotu 21.7.2018 sme si pripomenuli sv. omšou v kostole sv. Jozefa v Malej Frankovej (okres Kežmarok) 80 rokov od smrti kňaza Jána Čarnogurského (1904-1938). Hlavným celebrantom bol vsdp. Anton Ziolkovský, výkonný sekretár KBS a kázeň povedal Mons. Ján Duda, farár v Dlhej nad Oravou. V nasledujúcich riadkoch prinášame čitateľom napísaný text kázne, ktorá nesie názov "fascinujúca krása Božej svätosti v ľuďoch svätého života". Pre kresťanov by malo byť samozrejmosťou, že téma svätosti je pre nich fascinujúcou témou. V súčasnosti si stále viac uvedomujeme, ako veľmi ju potrebujeme.

Nedávno som navštívil Skalné Sanktuárium Božieho milosrdenstva na hore Butkov v Žilinskej diecéze. Na tejto hore okolo sochy Panny Márie sú zhromaždené relikvie sv. Filomény, sv. Rity z Cascie, sv. Dominika Guzmana, sv. Ludvíka Grigniona, sv. Šimona Stocka, sv. Jána Pavla II., sv. Faustíny Kowalskej. Tam uprostred ostatkov svätých ľudí si človek uvedomí (a priam bytostne precíti) ako veľmi ich dnes potrebujeme. Tam som si zároveň povedal, že nosnou témou mojej kázne na Malej Frankovej bude „fascinujúca krása Božej svätosti v ľuďoch svätého života“.

Životný profil kňaza Jána Čarnogurského

Kňaz Ján Čarnogurský sa narodil v Malej Frankovej 10.1.1904, študoval na gymnáziu v Levoči a Banskej Bystrici, teológiu na súčasnej Pápežskej Urbanovej univerzite (Urbaniána) v Ríme, kde dosiahol doktorát z filozofie (1925) a teológie (1929). Ešte pred vysviackou sa stal členom Tretieho rádu sv. Františka (v Assisi 24.10.1927) a prijal  meno František Assiský. Na kňaza bol vysvätený 8.7.1928 v Ríme. Po návrate zo štúdii v roku 1929 ho vtedajší spišský biskup a dnes aj Boží sluha Ján Vojtaššák poslal za kaplána do Kežmarku a v roku 1936 ho ten istý biskup povolal do Kňazského seminára za špirituála a učiteľa. Vyučoval pastorálnu a morálnu teológiu. Zomrel po pešej púti s bohoslovcami na Mariánsku horu v Levoči 1.7.1938 iba vo veku 34 rokov. Po jeho smrti pokračovala povesť svätosti, lebo žil príkladne svoj kňazský život, ale v duchu spirituality sv. Františka Assiského žil aj dôsledným asketickým spôsobom života.

Ježiš Kristus ako Boží služobník

Úryvok dnešného Evanjelia (Mt 12,14-21) je konštatovaním evanjelistu, že rástol počet Ježišových odporcov a ich zámery rástli tiež do veľkých rozmerov: „Farizeji sa radili, ako Ježiša zahubiť“. Ježiš ich nechcel provokovať, ale i naďalej hlásal Evanjelium a uzdravoval, iba ľudí žiadal, aby mu nerobili popularitu. Potom nasleduje citát z proroka Izaiáša o Božom služobníkovi, ktorý je naplnený Duchom Svätým (Iz 3,17; 17,5). Matúš takto pripravuje odpoveď na otázku, ktorú sa budú farizeji pýtať Ježiša, od koho má túto moc a obvinia ho, že ju má od Diabla. Ale Matúšovi čitatelia už vedia odpoveď: má ju od Boha! (Harrington, 68). Ježišova svätosť sa tu prejavuje ako vernosť ohlasovaniu a pokora k ľuďom. Napriek ohrozeniu života. Lebo je spravodlivé, aby sa ľuďom ohlasovalo Božie posolstvo spásy (Vanhoye, 500). Zdá sa, že Ježiš bol v evanjeliovej vernosti a spravodlivosti pre kňaza Jána Čarnogurského skutočným životným príkladom (porov. Čarnogurský, 1929).

Apoštolský učiteľ

Na dnešnú sobotu pripadá nepovinná liturgická spomienka sv. Vavrinca z Brindisi. Žil po Tridentskom koncile v rokoch 1559-1619.  Blahorečený bol v roku 1783 a svätorečený v roku 1881. V roku 1959 ho pápež Ján XXIII. vyhlásil za učiteľa Cirkvi a nazval ho doctor apostolicus (apoštolský učiteľ). Základ jeho náuky tvorí výzva k svätosti, ktorú chápe ako vyšší stupeň čností v živote človeka. Preto v duchovnom živote ako spôsobe nasledovania Krista rozoznáva tri stupne: očistný stupeň tvorí zápas proti pokušeniam a hriechu, druhým stupňom je pestovanie a cvičenie sa v čnostnom živote až človek dospeje k tretiemu stupňu, ktorým je pravé poznanie Boha. Človek sa potrebuje utiahnuť na „duchovnú púšť“ (=umŕtvovať sa), aby mohol duchovne rásť (Baldassarrová, 751-752). Sv. Vavrinec z Brindisi patril rovnako ako kňaz Ján Čarnogurský do duchovnej rodiny nasledovníkov Pána Ježiša takým spôsobom, ako ho naznačil život sv. Františka Assiského. Preto aj v náuke kňaza Čarnogurského nachádzame podobné črty, aké hlásal Doctor apostolicus.Sv. Vavrinec z Brindisi

Kňaz Ján Čarnogurský

Nachádzame ich napísane v jeho teologickej doktorandskej práci z roku 1929 (Privtelenie všetkých veriacich do Krista, prel. A. Frankovský, Kežmarok 2015). Ak sv. Vavrinec z Brindisi hovorí o „nasledovaní/napodobňovaní/imitatio Krista“, Ján Čarnogurský hovorí o „privtelení/ inkorporácii do Krista. Ak sv. Vavrinec žiada o svätosť ako vyšší stupeň čnostného života, rovnako to nástojčivo žiada aj Ján Čarnogurský. Ak sv. Vavrinec je v tom aj osobne príkladom, rovnako je v tom príkladom aj Ján Čarnogurský. Ak sv. Vavrinec žiada „utiahnuť sa na duchovnú púšť“, čiže umŕtvovať (=držať na uzde) svoje zmysly, rovnako to žiada aj Ján Čarnogurský. Obaja nástojčivo zdôrazňujú spoluprácu človeka s Božou milosťou, obaja túžia po svätosti, chcú svätosť aj šíriť, lebo akútne pociťujú jej potrebu v osobnom i spoločenskom živote.

Čo môže ponúknuť Cirkev ľuďom dnešnej doby? Aby bola Cirkev "soľou zeme a svetlom sveta", má ponúknuť ľuďom svätosť. Túto exkluzívnu vlastnosť samého Boha, môžeme rozpoznať aj v živote svätcov. Pekne to vyjadril taliansky novinár Andrea Tornielli v rozhovoroch s Vittoriom Messorim už samotným názvom knihy Prečo verím? Život ako dôkaz existencie Boha. Čím môžu biskupi, kňazi, rehoľníci, ale i veriaci laici, osloviť súčasných ľudí, ak nie práve svätosťou svojho života? Ak nie vyšším stupňom svojho čnostného života? Možno sa to niektorým s Božou pomocou podarí, iným menej, ďalším nie. Ale túžba po svätosti a úžas z Božej svätosti by mala charakterizovať každého kresťana.

Záver

Dnešnú kázeň som nazval fascinujúca krásu Božej svätosti v ľuďoch svätého života a myšlienka dozrela v Skalnom Sanktuáriu Božieho milosrdenstva na hore Butkov. A fascinujúcu krásu Božej svätosti pozorujeme aj na životnom príbehu kňaza Jána Čarnogurského. Prosme dobrotivého Pána Boha, aby na príhovor Panny Márie a ostatných svätcov, nám doprial dar nadšenia z hodnoty svätosti a s nadšením nám pomáhal nasledovať život svätých ľudí a kráčať týmto životom k Pánovi do Domu nášho nebeského Otca. Amen.

Text kázne v kostole sv. Jozefa pri sv. omši na Malej Frankovej v sobotu 21.7.2018

Prvá fotka je prevzatá z internetovej stránky OZ špirituála Jána Čarnogurského a druhá z internetovej stánky www.zivotopisysvatych.sk/vavrinec-z-brindisi (na tejto stránke je možné nájsť aj jeho podrobnejší životopis)

 

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo