Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
13. júl 2018

Ohlasovanie evanjelia sa neriadi peoplemetrami

Evanjeliový úryvok dnešnej nedele (Mk 6,7-13) opisuje vyslanie apoštolov. Až doteraz boli v úlohe prizerajúcich sa. Videli Ježišove zázraky, počuli jeho náuku, boli svedkami aj jeho odmietnutia. Misia, ktorú teraz Dvanásti dostávajú, nie je nezávislá, ale majú ju konať v Ježišovom mene.
Ohlasovanie evanjelia sa neriadi peoplemetrami

Krátky úryvok má tri stupňujúce scény. V prvej Ježiš najskôr zvoláva Dvanástich a vysiela ich. V druhej časti dostávajú od svojho Majstra inštrukcie a napokon evanjelista Marek v tretej časti ponúka sumár, v ktorom hovorí o úspešnom naplnení poslania.

Poslanie apoštolov sa dotýka troch aktivít: ohlasovať pokánie, vyháňať zlých duchov a uzdravovať. Začína sa napĺňať poslanie, ktoré ohlásil učeníkom pri ich povolaní: „Urobím z vás rybárov ľudí“ (Mk 1,17).

Na ceste 

Vyslanie po dvojiciach odráža starozákonnú prax, keď na svedectvo pred súdom sa vyžadovala prítomnosť aspoň dvoch svedkov. Učeníci majú vydávať svedectvo o Kristovi. Dvojica je zároveň vyjadrením spoločenstva a vzájomnej opory v tomto poslaní. Zoči-voči ťažkostiam, pokušeniam, prenasledovaniu budú môcť sa v spoločenstve modliť, vzájomne sa napomenúť, riešiť problémy. 

Pri zozname vecí, ktorých sa apoštol má zrieknuť a nebrať so sebou, nejde o doslovný výklad. V knihe Exodus sa pri vyslobodení z egyptského otroctva uvádza Božie nariadenie „Bedrá budete mať opásané, obuv na nohách a palicu v ruke“ (Ex 12,11).

"Pán Ježiš vyzýva apoštolov, aby mali radikálnu dôveru v Boha a spoľahli sa na prijatie zo strany ochotných ľudí." Zdieľať

Obuv, oblečenie a palica boli základným vybavením pútnika na cestu. Keď Izraeliti putovali púšťou, mali sa spoľahnúť na Božiu blízkosť. Pán Ježiš vyzýva apoštolov, aby mali radikálnu dôveru v Boha a spoľahli sa na prijatie zo strany ochotných ľudí. Učeník sa nemá ničím „pripútať“ alebo „zdržiavať“ pri ohlasovaní evanjelia. Prosme o takýchto duchovných pastierov.

Zároveň my sami vytvárajme prostredie, ktoré bude prajné šíreniu Božieho posolstva a nevytvárajme prekážky, ktoré by odviedli Kristových učeníkov z cesty evanjelia. 

Inzercia

Olej v Starom zákone symbolizuje radosť a úctu, ale taktiež Božie povolanie. Uvedenie do kňazského a kráľovského úradu sprevádzalo pomazanie olejom. Pán Ježiš spomína pomazanie olejom v podobenstve o milosrdnom Samaritánovi ako spôsob ošetrenia rán a v tomto duchu sa zmieňuje aj Jakubov list: „Je niekto z vás chorý? Nech si zavolá starších Cirkvi; nech sa nad ním modlia a mažú ho olejom v Pánovom mene“ (Jak 5,14).

Zmienka o pomazaní chorých olejom v našom úryvku je biblickým základom pre náuku Cirkvi o pomazaní chorých ako jednej zo siedmich sviatostí, ktoré založil Kristus. 

Neprijatie je súčasťou poslania

Pán Ježiš pripravuje svojich nasledovníkov aj na odmietnutie, ktoré sa však nemá stať výhovorkou pri naplnení poslania. Ale keby vás na niektorom mieste neprijali, ani nevypočuli, odíďte odtiaľ a straste si prach z nôh na svedectvo proti nim“ (Mk 6,11).

Pre Izrael bola pôda ich zasnúbenej krajiny posvätná, lebo bola darom od Pána. Prorok Izaiáš vyzýva zajatcov v babylonskom zajatí, aby pred návratom do zasnúbenej krajiny striasli zo seba prach pohanských národov: „Stras zo seba prach, povstaň, posaď sa, Jeruzalem, roztvor putá svojho hrdla, zajatá dcéra  sionská“ (Iz 52,2). Je to symbolické gesto. Ježišov učeník musí byť opatrný, aby pri evanjelizácii neprebral na seba nesprávnu náuku, ale zachoval a odovzdal Ježišovu náuku nezmenenú. 

Kristovo evanjelium sa nemeria úspešnosťou v spoločnosti. Nepodľahnime móde peoplemetrov. Našou úlohou je verne ohlasovať Božie posolstvo. Úspech je v Božích rukách. 

Katolícky kňaz Spišskej diecézy, farár v Kežmarku a prednášajúci Sväté písmo v kňazskom seminári v Spišskej Kapitule.

Odporúčame

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.