Program sympózia kánonického práva 2018

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Program sympózia kánonického práva 2018

Slovenská spoločnosť kánonického práva od roku 1991 pravidelne organizuje školenia pre cirkevných sudcov, advokátov, pracovníkov cirkevnej justície a všetkých záujemcov o kánonicko-právne disciplíny. Toho roku sa ukutoční v poradí už XIX. ročník. Na začiatku tejto chvályhodnej tradície na Slovensku stáli Mons. Daniel Faltin, rodák z Kuriman a sudca Apoštolského tribunálu Rota Romana v Ríme a J.E. Mons. Zenon Grocholewski (dnes kardinál a emeritný prefekt Kongregáciu pre katolícku výchovu), vtedy tajomník Najvyššieho Tribunálu Apoštolskej signatúry. Tohto roku sa sympózium bude konať od 27.8.2018 (pondelok) do 31.8.2018 v Kňazskom seminári v Spišskej Kapitule. Prinášame o tomto podujatí prvé základné informácie

Prednášajúci a témy

Veľký priestor sa tohtoročnom sympóziu dostali témy, ktoré sa týkajú prípravy na manželstvo a rodinu a následné duchovné sprevádzanie manželov po sobáši. Na túto tému bude prednášať prof. JCDr. Janusz Kowal, SJ., profesor Fakulty kánonického práva z Pápežskej Gregorovej univerzity v Ríme (Pastoračná starostlivosť o rozvedených a znovuzosobášených: právne aspekty). Podobnú tému má aj profesor JCDr. Alessandro Fadda z Teologickej fakulty v Cagliari (Sardínia, Taliansko) (Pastoračná starostlivosť o rozvedených a znovu zosobášených: pastoračno-právne aspekty sprevádzania, rozlišovania a integrácie). Na túto tému sa pripravuje ešte jedna prednáška, ale sa očakáva, či pozvaný prednášateľ svoju účasť definitívne potvrdí.

Už tradične na sympóziu sa dáva primeraný priestor témam manželského a procesného kánonického práva. Nebude tomu inak ani na tohtoročnom sympóziu. Z Rímskej Roty prijali pozvanie Mons. Miroslav Konštanc Adam, O.P. a Mons. Grzegorz Erlebach. Obaja sú sudcami Apoštolského tribunálu Rota Romana. Mons. Adam bude prednášať na tému Anorexia a bulímia a judikatúra Rímskej Roty a Mons. Erlebach na tému Vykonateľnosť súdneho rozsudku manželskej nulity. K uvedeným dvom prednášajúcim a manželskej a procesnej téme sa pridajú aj ďalší prednášatelia. Profesor Janusz Kowal z Gregoriány prednesie tému týkajúcu sa prípadných nových titulov manželskej nulity v zmysle Čl. 14 Procedurálnych noriem reformy pápeža Františka. Veľmi zaujímavým témam sa budú venovať profesori z Fakulty kánonického práva z Benátok. Prof. Giuliano Brugnotto bude hovoriť na tému Sprevádzanie stránok počas procesu manželskej nulity a prof. Ejeh bude hovoriť na tému Právna pomoc stránkam pri procese manželskej nulity podľa novej legislatívy pápeža Františka.

Tretím okruhom tém, ktorým sa bude venovať tohtoročné kánonicko-právne sympózium, sú iné témy, ktorí súvisia s kánonickým právom, resp. s manželským alebo procesným právom. Mons. Pawel Malecha, pridaný promótor spravodlivosti Najvyššieho tribunálu apoštolskej signatúry bude hovoriť o Profanácii kostola non sordido (nie na neúctivé ciele). Je to téma, ktorá je v kompetencii Apoštolskej signatúry a stáva sa čoraz viac aktuálnou. A docent JUDr. JCDr. Stanislav Přibyl bude hovoriť o Počiatkoch a vývoji cirkevných inštitúcii s osobitným zreteľom na súdnictvo. Mons. Miroslav Adam Konštanc z Rímskej Roty prednesie prednášku na dôležitú tému Nezavŕšenosť manželstva (matrimonium non consumatum): právne aspekty. Dôležitosť tejto témy spočíva v tom, že takéto manželstvo - za určitých okolností - môže najvyšší veľkňaz rozlúčiť.

Ďalšie informácie

Účastníci sympózia sa môžu prihlásiť na celé sympózium alebo na len na vybrané prednášky. Ubytovanie a stravovanie zabezpečuje Kňazský seminár v Spišskej Kapitule. Ubytovať sa je možné aj v Penzióne sv. Martina v Spišskej Kapitule. Bližšie informácie všetkým záujemcom poskytneme na stránke www.sskp.sk alebo na telefónnom čísle Cirkevného súdu Spišskej diecézy 053/419 4177 (Dr. Jozef Skupin a Mgr. Igor Dlugosch). Prihlásiť sa možno na adrese: Slovenská Spoločnosť kánonického práva, Spišská Kapitula 13, 053 04 Spišské Podhradie alebo aj elektronicky sskp@kapitula.sk

Inojazyčné prednášky budú preložené a tlmočené v slovenskom jazyku. Napokon bude vydaná publikácia Ius et iustitia, acta symposii iuris canonici, kde budú uvedené prednášky v pôvodnom jazyku i v slovenskom preklade.

Foto: prevzaté z sskp.sk (pohľad na účastníkov sympózia v roku 2014)

-jd-

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo