Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
16. február 2018

Potrebujeme pancier milosti

Evanjeliový úryvok Prvej pôstnej nedele (Mk 1,12-15) ponúka dva krátke príbehy: Ježišovo pokúšanie a začiatok jeho verejného účinkovania.
Potrebujeme pancier milosti

Biblické texty tejto nedele je potrebné vnímať ako duchovný program pre celé pôstne obdobie. 

Obrana pred zlým

Ježišovmu pokúšaniu predchádza jeho krst, v ktorom je prehlásený za Božieho Syna. Pri krste na neho zostúpil Duch Svätý, ktorý ho teraz vedie na púšť. 

Evanjelista jasne uvádza, že tým, kto Ježiša pokúša, je satan. Ide o hebrejský výraz a v preklade znamená protivník. Satan sa vždy stavia proti Božej vôli. Ježiš nás vo svojom podobenstve o rozsievačovi upozorňuje, že satan prichádza a oberá nás o Božie slovo, ktoré je do nás zasiate (porov. Mk 4,15).

Jestvuje obrana pred zlým duchom? Blahoslavený pápež Pavol VI. počas generálnej audiencie 15. novembra 1972 na túto tému povedal: „Všetko, čo nás chráni pred hriechom, nás chráni aj pred týmto neviditeľným nepriateľom. Jednoznačnou ochranou je milosť posväcujúca. Kto žije v Božej milosti, je oblečený do panciera, proti ktorému je diabol bezmocný.“

Žiaľ, dnes sme sa stali ľahostajnými voči hriechu. Žiť v posväcujúcej milosti berieme ako folklór, ktorému venujeme pár hodín na Vianoce a Veľkú Noc. Zničujúce dôsledky sú viditeľné. Neporiadok vo vzťahoch a v spoločnosti má svoj pôvod v neporiadku v našich dušiach.

Život v súlade s Božím slovom

Evanjelista Marek podáva len veľmi krátku zmienku o tom, že Ježiš bol pokúšaný. Ďalší dvaja evanjelisti Matúš a Lukáš spresňujú, že pri Ježišovom pokúšaní ide o charakter jeho Božieho synovství: „Ak si Boží Syn…“ Je to pokušenie na využitie Kristovho božského postavenia.

Inzercia

"Dnes sme sa stali ľahostajnými voči hriechu. Žiť v posväcujúcej milosti berieme ako folklór, ktorému venujeme pár hodín na Vianoce a Veľkú Noc. Zničujúce dôsledky sú viditeľné." Zdieľať

Ježiš odmieta uchýliť sa k jednoduchému a divadelnému divotvorstvu. Odmieta používať zázraky, ktoré by sa zamieňali s mágiou, odmieta zneužiť Božiu moc. Ježiš v odpovediach, ktoré zachytili Matúš a Lukáš, používa citácie zo starozákonnej knihy Deuteronómium (8,3; 6,16; 6,13). Táto kniha je reflexiou nad putovaním izraelského národa po púšti, kde národ zažil neveru v Božiu prítomnosť, modloslužbu uctievaním zlatého teľaťa, ale na druhej strane aj Božiu ochranu, pomoc, odpustenie a zľutovanie (vyslobodenie z Egypta, dar manny, vody, prepelíc atď.).

Kniha Deuteronómium pozýva národ, aby prijal Božie prikázania a zachovával ich bez toho, aby skúšal Boha. Ježiš oživuje túto skúsenosť Božieho ľudu. Strávil na púšti 40 dní, ako kedysi izraelský národ na púšti 40 rokov. Ježiš prekonáva krízu a slabosť ľudu a vyjadruje úplné prijatie Božieho slova.

Urobiť Boha centrom nášho života

Ústrednou témou Ježišovho účinkovania je Božie kráľovstvo. V čase Ježiša Krista mali ľudia rôzne predstavy o Božom kráľovstve. Zelóti verili v zavedenie pozemského kráľovstva, ktoré chceli dosiahnuť použitím násilia a zbraní. Farizeji pod Božím kráľovstvom chápali prísne a presné dodržiavanie predpisov Mojžišovho zákona. Apokalyptici ohlasovali novú zem a nové nebesia.

Čo teda je Božie kráľovstvo v Ježišovom ohlasovaní? Nie je to priestor vlády na spôsob pozemskej ríše. Je to osoba. Je to Kristus sám. On je Božou prítomnosťou. V Ježišovi Kristovi vstúpil do našich dejín Boh. Kto prosí v modlitbe Otčenáš „príď kráľovstvo tvoje“, prosí o Božiu blízkosť vo svojom živote. Svet bude skutočne ľudským iba vtedy, keď prijme Boha za svojho Kráľa.  

Preto Ježišova výzva „kajajte sa a verte evanjeliu“ je pozvaním, aby On bol znova stredom nášho života. Tieto slová sú aktuálne hlavne teraz, keď sme vstúpili do pôstneho obdobia. Ježiš nás vyzýva: „Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť...“ (Mt 6,33) To je duchovný program pre pôstne obdobie. 

Odporúčame

Blog
...lebo Štefan Barnáš

...lebo Štefan Barnáš

Keď sa dnes v Bratislave skončila prezentácia publikácie Biskup Štefan Barnáš, premýšľal som nad jeho životným príbehom, martýrstvom, svedectvom života. Doma som si našiel mail s prosbou o modlitbu za 4 ročného Miška. Automaticky mi v srdci zaznela prosba o zázrak na príhovor tejto osobnosti. Prečo? ...lebo Barnáš!

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.