Zdieľať
Tweetnuť
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
16. 02. 2018, 10:46

Potrebujeme pancier milosti

Evanjeliový úryvok Prvej pôstnej nedele (Mk 1,12-15) ponúka dva krátke príbehy: Ježišovo pokúšanie a začiatok jeho verejného účinkovania.
Potrebujeme pancier milosti

Biblické texty tejto nedele je potrebné vnímať ako duchovný program pre celé pôstne obdobie. 

Obrana pred zlým

Ježišovmu pokúšaniu predchádza jeho krst, v ktorom je prehlásený za Božieho Syna. Pri krste na neho zostúpil Duch Svätý, ktorý ho teraz vedie na púšť. 

Evanjelista jasne uvádza, že tým, kto Ježiša pokúša, je satan. Ide o hebrejský výraz a v preklade znamená protivník. Satan sa vždy stavia proti Božej vôli. Ježiš nás vo svojom podobenstve o rozsievačovi upozorňuje, že satan prichádza a oberá nás o Božie slovo, ktoré je do nás zasiate (porov. Mk 4,15).

Jestvuje obrana pred zlým duchom? Blahoslavený pápež Pavol VI. počas generálnej audiencie 15. novembra 1972 na túto tému povedal: „Všetko, čo nás chráni pred hriechom, nás chráni aj pred týmto neviditeľným nepriateľom. Jednoznačnou ochranou je milosť posväcujúca. Kto žije v Božej milosti, je oblečený do panciera, proti ktorému je diabol bezmocný.“

Žiaľ, dnes sme sa stali ľahostajnými voči hriechu. Žiť v posväcujúcej milosti berieme ako folklór, ktorému venujeme pár hodín na Vianoce a Veľkú Noc. Zničujúce dôsledky sú viditeľné. Neporiadok vo vzťahoch a v spoločnosti má svoj pôvod v neporiadku v našich dušiach.

Život v súlade s Božím slovom

Evanjelista Marek podáva len veľmi krátku zmienku o tom, že Ježiš bol pokúšaný. Ďalší dvaja evanjelisti Matúš a Lukáš spresňujú, že pri Ježišovom pokúšaní ide o charakter jeho Božieho synovství: „Ak si Boží Syn…“ Je to pokušenie na využitie Kristovho božského postavenia.

"Dnes sme sa stali ľahostajnými voči hriechu. Žiť v posväcujúcej milosti berieme ako folklór, ktorému venujeme pár hodín na Vianoce a Veľkú Noc. Zničujúce dôsledky sú viditeľné." Zdieľať

Ježiš odmieta uchýliť sa k jednoduchému a divadelnému divotvorstvu. Odmieta používať zázraky, ktoré by sa zamieňali s mágiou, odmieta zneužiť Božiu moc. Ježiš v odpovediach, ktoré zachytili Matúš a Lukáš, používa citácie zo starozákonnej knihy Deuteronómium (8,3; 6,16; 6,13). Táto kniha je reflexiou nad putovaním izraelského národa po púšti, kde národ zažil neveru v Božiu prítomnosť, modloslužbu uctievaním zlatého teľaťa, ale na druhej strane aj Božiu ochranu, pomoc, odpustenie a zľutovanie (vyslobodenie z Egypta, dar manny, vody, prepelíc atď.).

Kniha Deuteronómium pozýva národ, aby prijal Božie prikázania a zachovával ich bez toho, aby skúšal Boha. Ježiš oživuje túto skúsenosť Božieho ľudu. Strávil na púšti 40 dní, ako kedysi izraelský národ na púšti 40 rokov. Ježiš prekonáva krízu a slabosť ľudu a vyjadruje úplné prijatie Božieho slova.

Urobiť Boha centrom nášho života

Ústrednou témou Ježišovho účinkovania je Božie kráľovstvo. V čase Ježiša Krista mali ľudia rôzne predstavy o Božom kráľovstve. Zelóti verili v zavedenie pozemského kráľovstva, ktoré chceli dosiahnuť použitím násilia a zbraní. Farizeji pod Božím kráľovstvom chápali prísne a presné dodržiavanie predpisov Mojžišovho zákona. Apokalyptici ohlasovali novú zem a nové nebesia.

Čo teda je Božie kráľovstvo v Ježišovom ohlasovaní? Nie je to priestor vlády na spôsob pozemskej ríše. Je to osoba. Je to Kristus sám. On je Božou prítomnosťou. V Ježišovi Kristovi vstúpil do našich dejín Boh. Kto prosí v modlitbe Otčenáš „príď kráľovstvo tvoje“, prosí o Božiu blízkosť vo svojom živote. Svet bude skutočne ľudským iba vtedy, keď prijme Boha za svojho Kráľa.  

Preto Ježišova výzva „kajajte sa a verte evanjeliu“ je pozvaním, aby On bol znova stredom nášho života. Tieto slová sú aktuálne hlavne teraz, keď sme vstúpili do pôstneho obdobia. Ježiš nás vyzýva: „Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť...“ (Mt 6,33) To je duchovný program pre pôstne obdobie. 

Odporúčame

Blog
...lebo Štefan Barnáš

...lebo Štefan Barnáš

Keď sa dnes v Bratislave skončila prezentácia publikácie Biskup Štefan Barnáš, premýšľal som nad jeho životným príbehom, martýrstvom, svedectvom života. Doma som si našiel mail s prosbou o modlitbu za 4 ročného Miška. Automaticky mi v srdci zaznela prosba o zázrak na príhovor tejto osobnosti. Prečo? ...lebo Barnáš!

Blog
Slovenská cirkev od Horného Uhorska po samostatnú provinciu

Slovenská cirkev od Horného Uhorska po samostatnú provinciu

Československo, ktoré vzniklo v roku 1918 vraj bolo protikatolícke, a katolícky Slovenský štát mal lepší vzťah s Vatikánom. Opak dokazuje zmluva medzi ČSR a Svätou stolicou, uzavretá pred 90 rokmi, a ďalšie málo známe a nacionalistami zamlčiavané fakty o smerovaní Slovenska k vytvoreniu slovenskej cirkevnej provincie. Jej zavŕšením bola najväčšia reforma slovenských diecéz od čias Márie Terézie, uskutočnená pred 10 rokmi, 14.2.2008.

Blog
Rovnosť nie je rovnakosť

Rovnosť nie je rovnakosť

Ideológia ovládajúca dnešné mainstreamové politické myslenie v západnej Európe, uprednostňuje záujmy určitých (anonymných) skupín pred záujmami (konkrétnych) jednotlivcov.