Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
28. september 2017

Patriť do Božieho tímu

Evanjeliový úryvok najbližšej nedele cez podobenstvo O dvoch synoch (Mt 21,28-32) hovorí o pozvaní stať sa Božími spolupracovníkmi. Toto pozvanie je z Božej strany stále otvorené aj po odmietnutí zo strany človeka.
Patriť do Božieho tímu

Návratom k Bohu po našom odmietnutí je pokánie

Podobenstvo nesie alegorické prvky. Alegóriou sa rozumie také rozprávanie, v ktorom každá črta nesie okrem toho bežného významu ešte nejaké osobitné posolstvo. V našom prípade otcom je Boh, vinicou je Izrael. Je potrebné vnímať, že ide o Matúšovo evanjelium. Matúšovi totiž mimoriadne záleží na hodnotení dejín Izraela cez optiku Ježiša z Nazareta, ktorý je naplnením starozákonných prisľúbení. Poslušný a neposlušný syn sú obrazom rôzneho postoja k posolstvu a osobe Ježiša Krista. Reakcia prvého syna, ktorý odmietne vykonať otcovu vôľu, je prejavom neposlušnosti, ktorú však syn oľutuje a otcovu vôľu splní. Druhý syn svojím „áno“, ktoré nesplní, vlastne porušil sľub. Oslovenie „pane“ je označením Boha. V podobenstve môžeme vidieť odkaz na text v Mt 7,21: „Nie každý, kto mi hovorí: “Pane, Pane,” vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach.” Podobenstvo zaznieva v Jeruzaleme pred Ježišovým umučením, ktoré je vyvrcholením Ježišovho “zavrhnutia” (porov. Mk 8,31). Podobenstvom Ježiš reaguje na postoj židovský autorít. Tí prijali za svoj Mojžišov zákon a ohlasovanie prorokov, mali preto prijať aj Jánovo kázanie. Naproti tomu mýtnici a neviestky, ktorí pôvodne nežili podľa Mojžišovho zákona a prorokov, kajali sa na Jánovo kázanie. Ak budú židovskí vodcovia konať pokánie, dvere Božieho kráľovstva sa pre nich nezatvárajú.

Sloboda a láska 

Podobenstvo neupozorňuje len na pokrytectvo človeka, ktorý hovorí, ale nežije Ježišovo posolstvo. Varuje aj pred nevšímavosťou na nové znamenia. Boh neprestal Mojžišom zjavovať svoju vôľu, pokračoval v dejinách ďalej až po Jána Krstiteľa a naplnil ho vo svojom Synovi. Vodcovia Izraela sa však uzavreli pred novými Božími znameniami. Boh stvoril človeka tak, že mu dal slobodu povedať „nie“, ale aj prehodnotiť svoje rozhodnutie. To platí aj v opačnom prípade o tých, ktorí povedali „áno“. Podobenstvo teda nie je len o dvoch synoch, ale aj o nebeskom Otcovi - Bohu, ktorý dáva svojim ľudským deťom slobodu v nádeji, že správne porozumejú jeho vôli. Most, po ktorom Boh prichádza k človeku a človek k Bohu, má dva dôležité piliere: slobodu a lásku. Dôraz sa kladie na slovo "dnes". Dnes si pozvaný, dnes ťa Boh volá. Každý nový deň tvojho života je darom Božieho "dnes". Akú mu dáš odpoveď? 

Najušľachtilejšia ponuka

Plniť Božiu vôľu znamená oveľa viac než len slová. Keď totiž chýba príkladný život a dobré skutky, potom ešte aj tie naše slová vyznievajú prázdne až trápne.  Otec od synov nežiadal niečo mimoriadne, či dokonca neľudské. Žiadal od nich obyčajnú vec: ísť pracovať do vinice. Pri svojom prvom príhovore po zvolení pápež Benedikt XVI. sa prihovoril zhromaždeným ľuďom na Svätopeterskom námestí slovami: „Ctihodní kardináli zvolili mňa, jednoduchého a pokorného robotníka v Pánovej vinici.“ Boh nechce mať z nás svojich otrokov, ale spolupracovníkov. Boh nikdy nezotročuje človeka. Pristupuje k nám ako k synom a dcéram, ktorých len prosí. Svojím každodenným životom veriaceho človeka spolupracujem s Bohom. To je nádherná výsada. Som súčasťou „Božieho tímu“ na tom najušľachtilejšom diele – na spáse človeka. 

Inzercia

Katolícky kňaz Spišskej diecézy, farár v Kežmarku a prednášajúci Sväté písmo v kňazskom seminári v Spišskej Kapitule.

Inzercia

Inzercia

Odporúčame

Blog
Nezazeraj, ale konaj dobro!

Nezazeraj, ale konaj dobro!

Evanjeliový úryvok tejto nedele nabúrava predstavy tých, ktorí aj náboženstvo považujú za istý druh výmenného obchodu postaveného na výkone a odmene. Reč je o podobenstve O robotníkoch vo vinici (Mt 20,1-16).

Blog
Gratulujeme, pani Merkelová!

Gratulujeme, pani Merkelová!

Ako sa dalo čakať, už štvrté volebné víťazstvo Angely Merkelovej vyvolalo na slovenských diskusných fórach vlnu negatívnych komentárov. Pohybujú sa na škále od sklamania, cez pochmúrne predpovede do budúcnosti až po neúplne skrývanú nenávisť.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.