Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
15. september 2017

Pápež František: „Korupcia zapácha." Aj na Slovensku

Svätá stolica sa aktívne zapojí do boja proti rôznym formám korupcie, organizovaného zločinu a mafie. Z iniciatívy pápeža Františka na to vo Vatikáne zriadili špeciálny „Poradný zbor pre spravodlivosť". Na formálne kresťanskom Slovensku, ktorého korupcia a justícia patrí k najhorším na svete to v Cirkvi nikto nerieši. Jediného biskupa, ktorý tento problém pomenoval tak jasne, že nahneval premiéra Fica, vyslali pôsobiť za oceán.

Svätá stolica sa aktívne zapojí do boja proti rôznym formám korupcie, organizovaného zločinu a mafie. Informoval o tom Úrad pre službu integrálnemu ľudskému rozvoju, pri ktorom bude od septembra s týmto cieľom pôsobiť Poradný zbor pre spravodlivosť. O jeho vzniku rozhodli z podnetu pápeža Františka počas nedávnej vatikánskej konferencie o korupcii.

Podľa Úradu pre integrálny rozvoj sa poradný zbor v spolupráci s biskupskými konferenciami a miestnymi cirkvami zameria na otázky exkomunikácie mafiánov a bude sa tiež zaoberať perspektívami exkomunikácie v prípadoch korupcie. Nepôjde o zbožné výzvy, pretože situácia sveta, v ktorom je korupcia dominantným sociálnym systémom, vyžaduje konkrétne gestá. Vzhľadom na to, že zákony už nepostačujú, je potrebné hnutie apelujúce na svedomie a konajúce na troch úrovniach - výchovnej, kultúrnej a občianskej. Poradný zbor tiež vypracuje návrh politického myslenia so zvláštnym zreteľom k laicite a demokracii, a zároveň upozorní na zabúdanú väzbu medzi spravodlivosťou a krásou. (TK KBS 3.8.2017 https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20170803028 )

František a jeho predchodcovia

Pápež František od začiatku svojho pontifikátu jasne odsudzuje korupciu. Je to druh krádeže, a tú zakazuje už Desatoro. Je to porušenie spravodlivosti, ktorej presadzovanie je podľa Biblie aj Cirkvi základnou požiadavkou na vládu, právo a štát. Je to nespravodlivosť, ktorej dôsledky postihujú zvlášť rodiny, slabí a chudobní, o ktorých má František špeciálny záujem. František aj v tomto nadväzuje na učenie svojich predchodcov.

Ján Pavol II.: „Nedostatok istoty sprevádzaný korupciou štátnych úradov, šírením nečestných prameňov obohacovania a ľahkého zisku spočívajúcich na ilegálnej a špekulatívnej činnosti, je jedna z hlavných bŕzd rozvoja a hospodárskeho poriadku.“ Aj preto „Hlavnou úlohou štátu je zaručiť istotu, aby ten, čo pracuje a vyrába, mohol využívať plody svojej práce a bol motivovaný vykonávať svoju prácu efektívne a poctivo.“ ( sociálna encyklika Centesimus annus,1991)

Ján Pavol II. : „Štát má slúžiť občanom, má sa teda starať o vlastníctvo ľudu a používať ho na všeobecné blaho. Dobrá vláda požaduje presnú kontrolu a úplnú bezúhonnosť všetkých ekonomických a peňažných transakcií. Nemožno dovoliť, aby prostriedky určené na všeobecné blaho, slúžili záujmom súkromného, či dokonca kriminálneho charakteru.”

Podľa Benedikta XVI. základnou úlohou štátu je zachovávanie spravodlivosti, a cieľom spravodlivého spoločenského poriadku je zabezpečiť každému účasť na spoločných dobrách. ( Deus caritas est, 2005)

„V absolútnom význame rastie svetové bohatstvo, no narastá aj nerovnosť. V bohatých krajinách schudobnievajú nové spoločenské skupiny a rodia sa nové formy chudoby. V najchudobnejších oblastiach si niektoré skupiny márnotratne a konzumisticky užívajú istý druh superluxusu, ktorý neprijateľným spôsobom kontrastuje s pretrvávajúcimi situáciami neľudskej biedy. Pretrváva „hlasne volajúce pohoršenie nerovnosti“. Korupcia a nezákonnosť sú, žiaľ, prítomné tak v správaní sa ekonomických a politických subjektov v bohatých krajinách, ako aj v samotných chudobných krajinách." (Caritas in veritate, 2009)

Korupcia proti demokracii

Podľa Katechizmu Katolíckej Cirkvi korupcia je skutok, ktorým „sa mení úsudok tých, čo majú rozhodovať podľa práva.“ Už v Starom zákone, v knihe Exodus sa zakazuje členom vyvoleného národa prijímať dary, ktoré môžu modifikovať správnosť úsudku: „Dar neprijmeš, lebo dar zaslepí aj múdrych a prekrúti záležitosť tých, čo sú v práve“ (Ex 23, 8) Podobne hovorí aj „Napomenutie vladárom" sv. Metoda.

Pápež Benedikt XVI. v príhovore k novému veľvyslancovi Guatemaly pri Svätej stolici ako hlavné témy spojil boj proti chudobe a korupcii, ochranu života a rodiny, a podporu demokracie. (6.2.2010) Povzbudil vedenie krajiny k tomu, aby upevnilo záruky skutočného právneho štátu. Tento proces musí byť podľa Benedikta XVI. sprevádzaný pevnou odhodlanosťou, prameniacou v osobnom obrátení, „aby bola odstránená akákoľvek forma korupcie vo verejných inštitúciách a správe.”

Korupcia je všade, ale väčšia a s horšími sociálnymi dôsledkami je v nedemokratických štátoch. Chudobné štáty často domáca korupcia a zlá vláda či diktatúra vykorisťuje omnoho viac než ľavičiarmi odsudzovaní západní „kapitalisti“. Na ropu bohatú Venezuelu priviedla do biedy socialistická vláda podobne ako komunistické Československo, ktoré bolo v r. 1948 bohatšie než Rakúsko. Komunistická nesloboda, vláda jednej strany a zoštátnenie súkromného sektoru priniesli nedostatok, čierny trh a rast korupcie. Nedostatočná deboľševizácia, demokratizácia a reforma štátu a justície spôsobili jej zmutovanie do súčasnej podoby.

Pápež František pri návšteve Neapola 21.3.2015 navštívil aj chudobnú štvrť Scampia, známu bojmi medzi klanmi camorry, neapolskej odnože mafie. Svoj príhovor zameral na ľudskú dôstojnosť a jej pošliapavanie korupciou, nezamestnanosťou, využívaním práce a odsúvaním migrantov.

„Korupcia zapácha, skorumpovaná spoločnosť zapácha. Kresťan, ktorý do seba vpustí korupciu, zapácha," povedal pápež vo svojom príhovore. Vyzval cirkev a veriacich, aby sa vyhýbali zločincom. Na margo migrantov uviedol, že „nie sú ľuďmi druhej kategórie, ale občanmi a deťmi Boha".

V zmysle tohto výroku pápeža Františka je Slovensko síce krásne, a žije tu aj mnoho dobrých ľudí, ale patrí k najviac zapáchajúcim štátom.

Slovenská spravodlivosť ako blesk

Arcibiskup Cyril Vasiľ SJ na národnej púti v Šaštíne 15. septembra 2015 jasne pomenoval aj príčiny „blbej nálady" mnohých obyvateľov, a straty dôvery v autority.

„Celé desaťročia hovoríme o obnovení právneho systému, ... a napriek tomu, podľa nedávnej medzinárodnej štúdie Slovensko v oblasti vymožiteľnosti práva nielenže skončilo z krajín Európskej únie, samozrejme, ako úplne posledné, ale spomedzi 144 krajín sveta sa umiestnilo na obdivuhodnom 140. mieste.

Naša spravodlivosť je ako blesk – nie že by bola taká rýchla, skôr sa mu podobá tým, že udrie len sem-tam, a kto má správne namontovaný bleskozvod, tak sa jej nemusí veľmi báť. V niečom je zasa naša spravodlivosť pravým opakom blesku. Blesk totiž bije na vysoké miesta, kým naša slovenská spravodlivosť bije zväčša len na tie najnižšie miesta, ale takmer nikdy neudiera svojím trestom do tých páchateľov neprávostí, ktorí vytŕčajú a sú vysoko, ktorí sa tu roky beztrestne pretŕčajú, pretože čím je človek „vyššie“, tým menšia je pravdepodobnosť, že by ho zasiahla. Viac ako 2/3 ľudí považuje súdy za skorumpované, ale korupcia nie je len ich výsadou."  ( celý príhovor tu: https://www.postoj.sk/5863/arcibiskup-cyril-vasil-najvacsie-nebezpecenstvo-je-strata-nadeje )

Červená mafia

Problémom Slovenska nie je iba „obyčajná" korupcia, ktorá uberá približne štvrtinu výdavkov štátu. Milióny sa strácajú prostredníctvom organizovaných skupín, často prepojených na vládne strany a štátne inštitúcie. Ich praktiky sa v mnohom podobajú na činnosť „klasickej" mafie. Dokazuje to aj opis jej činnosti v knihe „Cosa Nostra", ktorej autorom je taliansky vyšetrujúci sudca Giovanni Falcone. (slovensky Kalligram 2003)

„Keď hovoríme o mafiánskych príjmoch, nemôžeme zabudnúť na konkurzy verejného obstarávania. Dokonca si kladiem otázku, či to pre Cosa Nostru nie je ten najlukratívnejší obchod. Kontrola verejných konkurzov … v súčasnosti dosahuje nevídané rozmery." Každá firma, ....„ak chce pracovať na Sicílii, musí sa podriadiť tunajším podmienkam.“ V čom sa to odlišuje od Slovenska, a kde má pôvod väčšina našich veľkopodnikateľov a s nimi takto spolupracujúcich štátnych úradníkov?

Inzercia

„Súčasná organizácia justičných úradov neuľahčuje prácu vyšetrujúcim sudcom, ktorí majú pred sebou mafiánsku organizáciu oddávna pevne začlenenú do mocenských štruktúr." (G.F.) Ako pomáha vyšetrovaniu korupcie organizácia úradov pod vedením slovenských šéfov od Harabína po Kaliňáka? Kto tu bol do r. 1989 desaťročia začlenený do štruktúr riadenia štátu v miere, o akej sa sicílskej mafii môže iba snívať? Kto ich ovládal prvých 5 rokov existencie SR, a ovláda posledných 10 rokov?

„Keďže finančné machinácie pri prepieraní špinavých peňazí nemôžu robiť úplne zainteresované organizácie,... zadávajú túto úlohu expertom medzinárodného finančníctva tzv. „bielym golierom“, ktorí vstupujú do služieb organizovaného zločinu, aby prevádzali nezákonne nadobudnutý kapitál do dobre známych „daňových rajov“. (G.F.) Kde skončili milióny našich garážových firiem od emisnej kauzy až po ex-eštebáka Širokého?

„Úplatky dnes platia prakticky všetci“ napísal Falcone v r. 1995. Za všetko možné ich u nás prakticky všetci platili za komunistickej vlády do r.1989. V obchodných vzťahoch so štátom, a pri úradnom vybavovaní sa často platia podnes. „Vzrastajúca prítomnosť Cosa Nostry v legálnom obchode nie je pozitívnym signálom pre ekonomiku. Mafián v pozícii priemyselníka … bohatý a istý si tým že môže disponovať veľkými peniazmi, ktoré si nemusel požičať a nemusí ich ani vrátiť, vynaloží všetko úsilie, aby si vo svojej podnikateľskej oblasti vytvoril monopol.“ Obrovský majetok väčšiny (post)komunistických zbohatlíkov bol získaný podvodnými špekuláciami, korupčnou privatizáciou, podvodmi i pôžičkami z bánk, ktoré nemuseli vrátiť. Nejasný pôvod má aj obrovský majetok a monopol Penty, ktorej zakladatelia študovali v Moskve, a ktorej hlavným poradcom je generál ŠtB Lorenc. Výsledkom takého monopolu J&T vo Vysokých Tatrách je zdraženie všetkých služieb aj arogantné konské pólo na Štrbskom plese. A viacerí ďalší, o ktorých až príliš často informujú médiá.

Slovenská Cirkev a štát

Keď novinárom chýba vyjadrenie cirkevných predstaviteľov k takýmto kauzám, hovorca KBS zväčša odpovedá, že Cirkev nemôže za každým vydávať osobitné stanovisko. V tom má pravdu. Tu však nejde o komentovanie káuz biskupmi, ale o prorocký hlas k vážnym problémom spoločnosti, a učenie veriacich konať a hodnotiť spoločensko-politické skutočnosti v zmysle spravodlivosti a obecného dobra.

Základný princíp formuloval pápež Benedikt XVI., ktorý práve na základe deformácií právneho systému a nespravodlivosti označil nacistický a komunistický režim ako vládu zbojníkov:

„Vytvorenie spravodlivého štátneho a spoločenského poriadku, ... je základná úloha, ktorej musí znova čeliť každá generácia. Keďže ide o politickú úlohu, nemôže byť bezprostrednou úlohou Cirkvi. Ale pretože zároveň ide o prvoradú úlohu človeka, Cirkev má povinnosť ponúknuť prostredníctvom očisty rozumu a prostredníctvom etickej formácie svoj osobitný vklad, aby sa požiadavky spravodlivosti stali pochopiteľné a politicky realizovateľné." (Deus caritas est) Túto úlohu nesplnila ani jedna ponovembrová vládna garnitúra, ani slovenská Cirkev.

Politikov teraz neriešim. Tí v slobodnom štáte konajú aj podľa toho, čo si želá, alebo čo im dovolí väčšina občanov. Cirkevná hierarchia neriadi štát. Kresťania - laici sa však aj podľa pápeža Františka majú aktívne angažovať v politike a verejnom živote. Obrovská slovenská korupcia a jej morálne, kultúrne, sociálne a ekonomické dôsledky sú čiastočne aj výsledkom toho, že mnohí slovenskí kresťania (75% obyvateľov SK) vo verejnom živote nekonajú, a pri voľbách nevolia podľa kresťanských zásad. Aj preto, že ich duchovní pastieri, kresťanské médiá a „vedúce osobnosti" na školách a úradoch (až na počtom nepatrné výnimky) ich k tomu dostatočne nevedú.

Absencia prorokov a kázeň desaťročia

Príhovor arcibiskupa Vasiľa z 15.9.2015 označil ktosi za kázeň desaťročia. Nielen pre jeho kvalitu, ale aj preto ako zriedka počuť od našich cirkevných predstaviteľov tak jasné vyjadrenie k vážnym a aktuálnym spoločensko-politickým problémom Slovenska.

V úvode citovanú správu o pápežom zriadenej komisii na boj proti korupcii a mafii si na stránke KBS za 40 dní od uverejnenia prečítalo 215 ľudí. Katolícke Noviny o tom ani neinformovali, pokus o analýzu či aktualizovanie na slovenské pomery od KN už ani nečakám. Nič také som si nevšimol ani v inom kresťanskom médiu. Pastiersky list na túto tému by mnohí privítali už dávno.

Jedným z príliš mála „napomenutí k vladárom" našich biskupov od vzniku SR bola požiadavka Katolíckej cirkvi adresovaná politickým stranám pred voľbami v r. 2012: „Treba dôkladne vyšetriť všetky indície o korupčnom správaní, najmä v prípade verejných činiteľov, a vytvoriť také podmienky pre políciu, vyšetrovateľov, prokuratúru a súdy, aby skutoční vinníci boli potrestaní a vlastným majetkom nahradili škodu, ktorú spôsobili."

To sa nestalo, a cirkevní predstavitelia sa pri žiadnom z viacerých následných stretnutí s politickými činiteľmi o téme už nezmienili. Keby to spravili, pomohli by Slovensku aj imidžu a dôveryhodnosti Cirkvi.

Biskup, ktorý "vytočil" premiéra

Jediným z domácich biskupov, ktorý sa počas mnohých rokov k téme vyjadril tak jasne, aktuálne a konkrétne, že to všetci pochopili, bol gréckokatolícky biskup Milan Lach vo vyjadrení k situácii v zdravotníctve počas štrajku zdravotných sestier:

„Jeho rastúca morálna aj materiálna bieda, zapríčinená bezohľadným drancovaním zo strany mocných; ponižovanie a ohrozenie pacienta; vykorisťovanie, útlak a znevažovanie zdravotníckych pracovníkov ... dosiahli neúnosné rozmery." .... „Zároveň sa obraciam na predstaviteľov finančných a iných štruktúr skrytej, ale reálnej moci, ktoré sú pravými pôvodcami súčasných problémov a v skutočnosti riadia slovenské zdravotníctvo a ďalšie oblasti života našej krajiny, vrátane tzv. veľkej politiky: v mene chudobných, utláčaných, okrádaných a vykorisťovaných vás naliehavo žiadam: prestaňte považovať občanov Slovenskej republiky len za zdroj obohatenia a ľahkého zisku!" ( január 2016, celý text tu: https://www.postoj.sk/10178/biskup-lach-ficovi-prestante-zastrasovat-sestricky )

Biskup nikoho nemenoval, ale ukázal, že tu je chorý systém. Premiér Fico reagoval podráždene v duchu príslovia „trafená hus zagágala". Znevažoval biskupa, vyhlásil že Cirkev sa nemá miešať do politiky, a zo všetkého obvinil KDH. Mnohí „obyčajní ľudia" vrátane „neveriacich" biskupa ocenili, a vyjadrili sa, že Cirkev by sa takto mala vyjadrovať častejšie.

Odchod a mlčanie?

Po roku a pol sme sa dozvedeli, že viacerí biskupi Lachovo počínanie neschvaľovali, a biskup odchádza zo Slovenska pôsobiť v USA. (I. Gazda, Postoj 25.6.2017 https://www.postoj.sk/24931/odchadza-biskup-ktory-bude-chybat ) KN napísali o „pracovnej náplni" M. Lacha na novom pôsobisku, ale nikto nezverejnil dôvody, prečo odchádza práve on, na misiu ktorú by mohol robiť aj niekto iný. Jediný náznak dôvodov je v uvedenom texte I. Gazdu.

Biskup Lach svoje konanie zdôvodnil slovami, ktoré sú veľmi podobné vyjadreniam posledných troch pápežov: „Pretože ide o veľmi závažné morálne skutočnosti ubližujúce všetkým občanom Slovenska, nedovoľujú zodpovedným kresťanom, tobôž kňazom a poverenému biskupovi, ďalej mlčať." Nechcem špekulovať o príčinách odchodu biskupa Lacha za oceán. Pýtam sa však prečo odišiel práve tento biskup, ktorý nám bude veľmi chýbať, a prečo ostatní naši duchovní pastieri k týmto skutočnostiam toľko mlčia. Preberie ich aspoň príklad, výzva a iniciatíva pápeža Františka na aktívny boj proti korupcii a mafii? Bude viac kresťanov - laikov konať podľa výziev pápeža, a aktívne usilovať o spravodlivejšie Slovensko? Kedy prestane Slovensko patriť medzi korupciou najviac zapáchajúce štáty na svete?

Som knihomoľ a turista. Pri mojej architektonickej a výtvarnej tvorbe hľadám krásu a harmóniu. Pri písaní a v politike usilujem hlavne o kultúrnosť, pravdu a spravodlivosť.

Odporúčame

Blog
Kto rozdelil Československo a zbohatol pomocou slovenskej ústavy

Kto rozdelil Československo a zbohatol pomocou slovenskej ústavy

Kritiku kontroverznej ústavy, tých, ktorí kládli základy samostatnej Slovenskej republiky, i súčasnej vlády odsudzujú niektorí ako protištátne škodenie Slovensku. Tomu však najviac škodí práve jej zlé dodržiavanie politikmi. Hlavne vďaka nim tu po 25 rokoch samostatnosti vedie vládu exkomunista Fico, parlament kapitán Danko, justícia neslúži spravodlivosti, a štát rozkrádajú mafie oligarchov komunisticko-eštrebáckeho pôvodu.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.