Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
24. august 2017

Pápežský primát a podstata kresťanstva

Najbližšia nedeľa ponúka jeden z kľúčových evanjeliových úryvkov. Petrovo vyznanie Ježišovho božstva tvorí podstatu kresťanstva. Z Ježišových slov Petrovi sa odvádza pápežský primát.
Pápežský primát a podstata kresťanstva

Kult rímskych cisárov vs. trpiaci Mesiáš

Dej evanjeliového príbehu sa odohráva v najsevernejšej časti Svätej zeme, neďaleko vchu Hermon, v blízkosti Cézarey Filipovej. Pôvodný názov mesta bol Panias, kvôli kultu Pana, gréckeho boha prírody a zvierat, ktorý sa uctieval v jaskyni, z ktorej pramení jeden z troch prameňov rieky Jordán. Herodes Veľký začlenil mesto do svojho kráľovstva a dal tu vybudovať pohanský chrám  rímskeho cisára Augusta. Po jeho smrti toto územie dostal do dedičstva jeho syn Herodes Filip, ktorý mu v roku 14 po Kr. dal meno Cézarea na počesť cisára Augusta. Tieto údaje sú dôležité pre lepšie pochopenie celkového kontextu Ježišovej otázky a Petrovho vyznania. Mesto bolo symbolom moci rímskych panovníkov, ktorí šírili uctievanie svojho majestátu  a požadovali pre seba božský kult. Zoči-voči tejto ľudskej predstave moci stojí Ježiš Kristus, jediný Boží Syn, pravý Boh, ktorý prišiel, aby slúžil a položil svoj život ako výkupné za všetkých ľudí. Mesiáš, ktorého učeníci majú pred svojimi očami, nezodpovedá ani ich vlastným predstavám, ale ani žiadnym predstavám pozemských vládcov. Boh nie je ten, ktorý si chce človeka zotročiť a ovládnuť, ale milovať a slúžiť. Koľko ešte aj my sami  musíme spolu s učeníkmi pracovať na našich nesprávnych predstavách o Bohu. 

Podstatná pravda viery

Taliansky jezuita a biblista Silvano Fausti (1940-2015) pri komentovaní tejto pasáže hovorí, že Ježiš sa pýta najskôr na mienku ľudí a potom osobitne na názor svojich učeníkov z toho dôvodu, lebo odpoveď Ježišových učeníkov nemôže byť rovnaká ako odpoveď sveta. Veľmi výstižné! Pre učeníka bude Kristus vždy viac ako liečiteľ, prorok, učiteľ. On je Syn živého Boha. Táto pravda tvorí existenčný dôvod kresťanstva. Ak sa zotrie tento rozdiel a pristúpi sa len na akýsi ľudský humanizmus bez nadprirodzeného nemenného princípu, tam kresťanstvo stráca svoj nadprirodzený pôvod a mení sa na humanitárnu organizáciu. Ježišove slová Petrovi: „lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je nebesiach“ zdôrazňujú, že nejde o uznesenie, na ktorom sa dohodli ľudia, ale o Boží dar s konkrétnymi dôsledkami pre životný štýl toho človeka, ktorý tento dar prijme. Peter je prehlásený za blahoslaveného nie preto, že mu to rýchlejšie myslí, ale že prijíma Božie zjavenie, ktoré ho prevyšuje.

Pápežský primát

Petrova úloha je byť skalou, na ktorej sa buduje viera spoločenstva v Ježiša Krista ako Božieho Syna. V Starom zákone je skala symbolom Božej prítomnosti a Božieho pôsobenia. Boh uhasí smäd putujúcich Izraelitov na púšti vodou zo skaly (Ex 17,6), kniha Deuetronómium nazýva Boha skalou (porov. Dt 32,4), podobne aj prorok Izaiáš (porov. Iz 17,10). Peter teda dostáva v Ježišovom výroku výsadu samotného Boha. V priebehu dejín boli snahy vysvetľovať  význam označenia Petra ako skaly a odovzdanie kľúčov odlišným spôsobom. Niekedy šlo až o násilné rozdeľovanie toho, čo myslel pôvodne Ježiš, ako to pochopil Peter, akým spôsobom to zapísal evanjelista a ako to interpretovala Cirkev, len aby sa Petrovmu postaveniu dal iný význam. Peter od Krista dostal moc zväzovať a rozväzovať, tzn. určovať, čo je a čo nie je v súlade s Božím slovom. Z tohto úryvku vychádza aj to, čo v Katolíckej cirkvi nazývame Petrov primát, resp. pápežský primát.  Hoci v priebehu dejín sa spôsob vykonávania tejto Petrovej služby menil, podstata zostáva nemenná. Je to služba viery, lásky a jednoty.

Postaviť sa za Krista

Ježiš Kristus začína otvorene hovoriť o svojom umučení. Podstata osoby a poslania Mesiáša sa naplno realizuje až na kríži, ktorý je pre učeníkov pohoršením. Petrovo vyznanie Kristovho božstva ešte neznamená, že už všetko pochopil. Ešte nie je na konci cesty, jeho viera a pravé poznanie Ježiša z Nazareta ako Mesiáša ešte musia rásť. Doslovný preklad Ježišových slov z gréčtiny nie je: „choď mi z cesty,“ „ale choď za mňa.“ Ježiš neodháňa Petra, ale mu naznačuje, že jeho úloha ako učeníka nie je ísť pred svojím Majstrom a diktovať mu, čo má hovoriť a konať. Učeník kráča za svojím Učiteľom a nasleduje jeho príklad. Koľkokrát aj dnes chceme určovať Bohu, v čom sa nám má prispôsobiť, čo má povedať a o čom má radšej mlčať. Naša úloha je kráčať v šľapajach Božieho Syna. 

Inzercia

Katolícky kňaz Spišskej diecézy, farár v Kežmarku a prednášajúci Sväté písmo v kňazskom seminári v Spišskej Kapitule.

Odporúčame

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.