Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
12. september 2023

Otvorený list redakcii SME ku kauze „Pliaga“

List je reakciou na podcast SME DOBRÉ RÁNO z 5.9.2023 „LGBTI ako pliaga. To nebolo prerieknutie“. Tendenčným a manipulatívnym spôsobom podcast interpretuje vystúpenie predsedu KDH Milana Marského v relácii „Na telo“, keď nevhodne použil slovo „pliaga“. Otvorený list manipuláciu dokumentuje uvedením niekoľkých citácií podcastu. Zdá sa, že žijeme v dvoch rôznych svetoch. Napriek tomu, či práve preto – dialóg, dialóg, dialóg.
Otvorený list redakcii SME ku kauze „Pliaga“

Vážená pani šéfredaktorka Beata Balogová, vážený pán redaktor Tomáš Prokopčák,

v prvom rade Vás chcem poprosiť, aby ste sa nasledujúce slová snažili prijať bez predsudkov a v úprimnom duchu hľadania čím objektívnejšej pravdy – dovoľujem si vyjadriť, že ja sa o to snažím. Vzájomný prístup bez predsudkov je najdôležitejší predpoklad, ktorý nás všetkých môže posunúť dopredu. Ak bude chýbať, tak dosiahneme iba prehĺbenie zákopov. A to iste nechceme.

Použitie slova „pliaga“ bolo v danom kontexte nevhodné a nešťastné. Aj keď to vyjadrenie evidentne nemierilo na ľudí; riziko, že takýto hyperbolický výraz bude takto interpretovaný, tu bolo. Preto nechcem obhajovať niečo, za čo sa aj sám autor výroku ospravedlnil.

Mohutná manipulácia

Teraz konkrétne k podcastu. Bol som sklamaný z manipulácie, ktorú som vnímal vo Vašom príspevku.

Žiaľ, väčšina médií prezentovala kauzu v duchu: „MAJERSKÝ OZNAČIL LGBTI KOMUNITU ZA PLIAGU“. Nielenže to takto NEPOVEDAL, ale keď si uvedomil, že jeho slová by mohli byť takto pochopené, tak vzápätí explicitne zdôraznil, že pre KDH jeIDEOLÓGIA JEDNA VEC A ĽUDIA, KTORÍ MAJÚ TENTO ŠTÝL ŽIVOTA, DRUHÁ VEC. Ideológia naozaj škodí celému národu a škodí celému Slovensku. ... ĽUDSKÁ DÔSTOJNOSŤ A ĽUDSKÝ ŽIVOT SÚ PRE NÁS KĽÚČOVÉ A CHCEME DAŤ PRIESTOR AJ TÝMTO ĽUĎOM, ALE NIE TÝM, ŽE...“. Dovoľujem si vysloviť presvedčenie, že napriek jednoznačnému odmietnutiu LGBTI ideológie, z vystúpenia predsedu KDH nenávisť k skupinám LGBTI nebolo cítiť. Slobodné šírenie názorov predpokladá aj slobodu mať iný názor. Je predsa rozdiel nesúhlasiť s názormi nejakej skupiny a správaním sa ku tej skupine. Pre niektorých sa to zdá nepochopiteľné, ale je možné s niekým nesúhlasiť a súčasne necítiť voči nemu nenávisť. Som presvedčený, že motiváciou predsedu KDH pre to expresívne vyjadrenie bola starosť o dobro Slovenska.

Citáty z podcastu

Ako vyzeralo Vaše sprostredkovanie reality v podcaste 5. septembra? Najvýpovednejšie by bolo uviesť prepis celého rozhovoru – pre praktičnosť iba niekoľko citácií.

Predseda KDH NAZVAL QUEER ĽUDÍ PLIAGOU a povedal, že sú rovnako nebezpeční ako korupcia.

... táto kampaň je špinavá... A prečo v sebe máme takúto NENÁVISŤ ...“

... aby do našich rodín nezasahovali liberáli, ktorí chcú meniť pohlavie detí, a homosexuáli nám tu chcú nadobro zničiť našu dávnu tradíciu muža a ženy – to je už pochopiteľné a apeluje to na NAJNIŽŠIE PUDY

Tak fašisti to robia aj KDH...

Prečo ten terč teraz kreslia na tých ľudí práve kresťanskí politici?

Čo by sa tu dialo, keby sme povedali, že kresťanstvo je pliaga rovnako ako korupcia?

... vždy niečo nájdu, lebo to potrebujú, ..., aby vytvárali vo svojej voličskej báze POCIT OHROZENIA

... my sme vlastne stále krajina ľudákov?... takto sa prejavuje časť spoločnosti ... jej hlas je momentálne znásobovaný tými politickými silami, ktoré sa CHCÚ VRÁTIŤ K MOCI

...kde vládnu ľudia poháňaní takouto motiváciou, alebo NAJHNUSNEJŠÍM POPULIZMOM, ASI NIKTO NIE JE V BEZPEČÍ, ...

... potom to znamená, že nejaká menšina musí byť neustále VRAŽDENÁ...

Majerskému z tohto niečo došlo, že to, čo urobili, JE ODPORNÉ? Myslím si, že mu je ľúto, že to nenaformuloval jemnejšie, ale nemyslím si, že to chcel povedať iným spôsobom ... Samotná ideológia, ideológia v úvodzovkách, je o tom, že rovnaké práva pre LGBT+ ľudí, a ak je to pliaga, tak je to tak, že budúcnosť tejto komunity je pliagou a presne to odkazuje naspäť k tomu zjednodušenému modelu ...

...kde sú MORÁLNE HRANICE TEJTO STRANY, tak to asi musia posúdiť voliči, ktorí stále zvažujú, že budú voliť túto stranu.

Inzercia

Máme pred sebou ešte mesiac predvolebnej kampane, tak uvidíme, do akých extrémov ešte povedie. O KDH, O VYHLÁSENÍ JEJ PREDSEDU, O PLIAGACH, O ĽUDÁCTVE V TEJTO KRAJINE, A O TOM, KAM VLASTNE TAKÉTO REČI, TAKÉTO KONANIE VEDIE, SME SA ROZPRÁVALI so šéfredaktorkou ...

Toľko citácie z podcastu.

Žijeme my vôbec v tom istom svete?

Dovolím si konštatovať, že človek, ktorý by si vypočul iba Váš podcast, by si vytvoril obraz, ktorý sa nezhoduje s realitou. Pri porovnaní diskusie „Na telo“ a Vášho spracovania som, žiaľ, nezískal pocit, že Vám, ako médiu, ide o objektívnu reprodukciu reality a o príspevok k riešeniu problémov slovenskej spoločnosti, ale v prvom rade o vytváranie negatívneho obrazu KDH. Človeka to nechtiac núti sa zamýšľať nad hodnovernosťou médií, keď si dovolia interpretáciu verejne dostupnej diskusie takto posunúť. Ako potom môžu narábať so zdrojmi informácií, ktoré majú k dispozícii iba oni?

Výrok predsedu KDH, kde bolo použité slovo „pliaga“ zaznel v podcaste opakovane. Ale pozitívny a zásadne dôležitý pohľad „ĽUDSKÁ DÔSTOJNOSŤ A ĽUDSKÝ ŽIVOT SÚ PRE NÁS KĽÚČOVÉCHCEME DAŤ PRIESTOR AJ TÝMTO ĽUĎOM– bol jednoducho ZAMLČANÝ. Dá sa toto nazvať vyváženýmobjektívnym sprostredkovaním reality?

Zhodiť KDH – za každú cenu

KDH bolo predstavené ako politická strana, ktorá sa kvôli hlasom voličov prispôsobuje nastavenej agende a rétorike SMERu „dajte preč paprče od našich detí“. Prelínajú sa citácie extrémistických strán, ale tak na úvod ako aj na záver bolo uvedené zhrnutie podcastu, kde sa spomína výlučne KDH. A dokonca aj vyjadrenie predsedu, že KDH ODMIETA IDEOLÓGIU, NIE VŠAK ĽUDÍ, bolo interpretované tak, že KDH to aj tak chápe PROTI ĽUĎOM - „budúcnosť tejto komunity je pliagou a presne to odkazuje naspäť k tomu zjednodušenému modelu“.

LGBTI+ - NEPROBLÉM – PROBLÉM

Téma LGBTI nie je jednoduchá. Základným problémom je – ak to povieme zjednodušene - že sú tu dve skupiny, ktoré takmer nekomunikujú, resp. komunikujú neefektívne a akoby mimobežne. Jedna strana spoločenské pohyby okolo skupín LGBTI+ nepovažuje za problém, a bez kritického hodnotenia to považuje za čosi pozitívne. Druhá strana vníma tieto procesy s obavami, ako ideológiu LGBTI+, ktorá spoločnosti reálne škodí, resp. môže škodiť. Je presvedčená, že trpia pri tom predovšetkým najzraniteľnejší členovia spoločnosti - deti. V dôsledku ich problémov, ich indukovanej psychickej a životnej nestabilite, bude postupne viac a viac trpieť celá spoločnosť. Príkladov z krajín, ktoré sú na tejto ceste už ďalej, je množstvo. Prvá skupina však problémy buď nevníma, alebo ich jednoducho nepokladá za problém. Samozrejme obe skupiny nie sú vôbec homogénne, hovoríme v silnom zjednodušení. Dokonca - v každej z týchto skupín sú aj extrémisti, za ktorých sa zvyšok danej skupiny hanbí. Nuž, ale v živote je to tak. Napriek všetkým ťažkostiam, potrebujeme v otvorenej, širokej diskusii hľadať podmienky pre život LGBTI skupín, aby to nenarúšalo zdravú štruktúru spoločnosti, a aby sa zbytočne nesťažoval ich život. Dovolím si tvrdiť, že prvá skupina je menej ochotná na túto náročnú diskusiu - hľadať akceptovateľné riešenia - ako tá druhá. Potvrdzuje to i Váš podcast, keď explicitne vyjadrená ochota „ĽUDSKÁ DÔSTOJNOSŤ A ĽUDSKÝ ŽIVOT SÚ PRE NÁS KĽÚČOVÉCHCEME DAŤ PRIESTOR AJ TÝMTO ĽUĎOM, bola pred poslucháčmi doslova ZATAJENÁ. V podcaste boli spomenuté niektoré ciele LGBTI skupín - menenie pohlavia detí, zničenie tradície muža a ženy, vyučovanie detí na školách. Z kontextu, ako sa tieto fakty spomínali, nie je ale jasné, či ide o  vymyslené, nereálne ciele, ktorých účelom je iba vyvolávanie pocitu ohrozenia, alebo sú to vlastne neškodné ciele, ktoré tí zadubení konzervatívci nie sú schopní pochopiť a akceptovať.

Kam to ženú médiá?

Vytváraním obrazu nepriateľa v konečnom dôsledku nadháňate voličov do extrémistických strán, pretože tam zakotvujú jednoduchší voliči, ktorí sa aj vďaka Vašim mediálnym výstupom cítia LGBTI ideológiou ohrození.

Kritický pohľad na LGBTI ideológiu možno mať tak z celkom prirodzeného hľadiska, bez akéhokoľvek odkazu na náboženstvo, teda cez prirodzený zákon, ktorý podvedome uznávajú aj neveriaci ľudia, ale nadto aj z pohľadu viery, ktorá sa opiera o Bibliu. Veriaci človek, inšpirovaný biblickým pohľadom, má pozerať na celú realitu, a osobitne na iného (každého!!) človeka – s láskou. Médiá vnášaním a zdôrazňovaním nenávisti nepriamo provokujú najmä ľudí, ktorí nemajú pohľad lásky, k tomu, že môžu dospieť až k lynčovaniu LGBTI ľudí. Dúfam, že sa toho nikdy u nás nedožijeme. Ale uisťujem Vás, že kresťania by v takom prípade LGBTI skupiny bránili.

Žiaľ, nežijeme v tom istom svete

Nechcem tvrdiť, že SME je agentom Sorosa a preto cieľavedome pretláča nejakú agendu. Ale možno nechtiac máte v sebe ideologicky podmienené videnie reality, a tak si možno ani neuvedomujete, že vidíte „nenávisť, najnižšie pudy, pocit ohrozenia, kreslenie terčov na ľudí, najhnusnejší populizmus, vraždenie,...“ aj tam, kde nie sú. Na vychŕlenú otázku a ďalší moderátorský tlak odpovedal predseda KDH použijúc jedno nevhodné slovo. Kam ste to až posunuli?

Dialóg, dialóg, dialóg – aj keď to vôbec nebude jednoduché

Bez nepredpojatého, otvoreného a kultivovaného dialógu nepostúpime dopredu. MUSÍME SA O TO POKÚSIŤ – PRE DOBRO VŠETKÝCH ĽUDÍ TEJTO KRAJINY.

 

https://tvnoviny.sk/na-telo/clanok/855744-divaka-zaujimalo-ci-predseda-kdh-milan-majersky-vnima-ako-vacsiu-hrozbu-pre-slovensko-korupviu-alebo-lgbti?fbclid=IwAR2xcsWlbPfGqqvVmT1h_tmUsBqTNZq6unRnrxPPVlhHRG160ekaWbvqJwk (časť relácie Na telo)

https://domov.sme.sk/t/4104/dobre-rano-denny-podcast-dennika-sme# (tu môžete nájsť podcast SME z 5.9.)

Môj otec mi ešte pred mnohými rokmi, keď sme o internete ani nechyrovali, povedal, že je príliš veľa tých, čo chcú písať, ale kto to všetko bude čítať? V čase internetu to platí ešte omnoho viac. Sám sa čudujem, odkiaľ beriem odvahu do tohto mora písačiek pridať ešte aj tú moju kvapku. Ak obohatím jedného človeka, nepísal som nadarmo. Chcem sa deliť o to, čo ma teší, trápi, inšpiruje, obohacuje. Takže to budú témy ako náboženstvo, politika, ľudské vzťahy – a uvidíme, čo život ešte prinesie... Vidím život z rôznych perspektív - pracoval som v technickej oblasti, v cirkvi, v politike a teraz pracujem v mimovládnej organizácii.

Odporúčame

Blog
Čo nie je slobodné, nemá moc.

Čo nie je slobodné, nemá moc.

35. výročie Sviečkovej manifestácie (25.3.2023, príhovor pri pamätníku Sviečkovej manifestácie). Pred 35 rokmi som mal na Hviezdoslavovom námestí možnosť na vlastnej koži zažiť, čoho je schopná ozbrojená sila komunistického režimu proti svojim pokojne zhromaždeným občanom.

Blog
Nadácia Slovakia Christiana vytvára chaos

Nadácia Slovakia Christiana vytvára chaos

S Nadáciou Slovakia Christiana (NSCH) mám čulý jednostranný styk. Často mi posielajú svoje písomnosti, brožúrky a kalendáre, dostávam aj osobné listy: Vážený pán Jozef,... Isto podobné listy posielajú aj iným. Raz som ich finančne podporil, ale tých ich divných myšlienok je už príliš veľa.

Blog
Časť konzervatívnych kresťanov ženie Slovensko do morálneho bahna

Časť konzervatívnych kresťanov ženie Slovensko do morálneho bahna

Slovenskom nedávno obletelo virálne video s “ďakovnou rečou” farára Mariána Kuffu pri preberaní ocenenie J. M. Hurbana. Ten počas svojej reči dôsledne varoval pred LGBTI. Následne menovite vyzdvihol politikov, ktorí sa spomínaným politickým snahám postavili na odpor. Spoločnosť politikov to bola vskutku ukážková a výnimočná, jednotlivé mená si môže vypočuť každý čitateľ sám. Kňaz Marián Kuffa tvrdil, že kto chce skutočne Slovensku pomôcť, má prestať riešiť všetko naokolo a zastaviť LGBTI. Všetci ľudia ochotní bojovať proti LGBTI sa musia spojiť. Bez ohľadu na čokoľvek iné. Tým však o. Kuffa stavia problém totálne absurdne.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, ktorí prispievajú od 5,- € mesačne alebo 60,- € ročne. Pridajte sa k nim teraz, prosím.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.