Som idealista (?)

Som idealista (?)

Na prvý pohľad sa modernému človeku môže zdať, že svetom už dávno nehýbu myšlienky a ideály. Dnes sa ľudia pohybujú pod taktovkou médií s tučnými kontami bohatých finančníkov v pozadí. Pre idealistov, na rozdiel od pragmatikov, už nie je miesto. Kto vie? Možno aj preto je Európa dnes práve taká, aká je. Možno opäť potrebuje idealistov.

Za posledných pár rokov som už veľakrát počul vety typu: „Veď ty dospeješ.”, „Opýtam sa ťa o pár rokov.”, „Lietaš v oblakoch.” a podobne (možno trošku viac expresívne a menej spisovne).

Určite, raz dospejem, život mi pristrihne krídla a začlenením do systému sa stanem menej pružným, menej lietajúcim v oblakoch, viac pragmatickým, konkrétnym a úsmev na mojej tvári bude pravdepodobne tiež viac sviatočným ako bežným javom. No pokým sa to stane, chcem ešte zakričať do sveta pár idealistických výrokov vyvierajúcich z mladíckej túžby po zmene sveta k lepšiemu :).

Jeden z mojich obľúbených, a aspoň pre niektorých už notoricky známych citátov, znie: „Nohami kráčajte po zemi, ale srdcom buďte v nebi.” Či už ho skutočne zakladateľ rehohoľnej spoločnosti saleziánov – dnes už kanonizovaný – Ján Bosco, vyslovil alebo sa mu len pripisuje, nie je až tak podstatné. Podstatnejšie, a to aj vo svete pragmatických dospelých, je to, že už za jeho života sa jeho – dnes by sme povedali – projekt, ktorý začínal s prázdnymi vreckami ako mladý kňaz na holej lúke na okraji Turína, rozrástol na niekoľko domov vo viacerých krajinách. Dnes sú saleziáni jedna z najrozšírenejších reholí, ktorej niekoľko zložiek tvorí viac ako 400 000 ľudí po celom svete. Seriózny dospelý by sa asi začal zamýšľať, ako je to možné. Aké faktory jeho novovzniknutú spoločnosť a jeho samého predurčovali na taký vzostup a expanziu. A to dokonca bez akejkoľvek reklamnej agentúry alebo PR manažéra. Bola by to určite zložitá práca. Zistiť čo a prečo a prečo práve vtedy a prečo dnes. Určite na to vplývalo viacero historicko-sociálno-neviem akých faktorov. Ale ja sa dnes – ako asi nie až taký seriózny a nie až tak dospelý, dvadsaťročný mladý človek, ktorého ostatní občas označujú za idealistu - odvážim povedať, že je to preto, lebo mal ideál. Mal niečo (alebo Niekoho?), čomu (alebo Komu) veril.

Svoj ideál mal aj Hitler. A tiež mu veril. Aké mal predpoklady dotiahnuť to na Ríšskeho kancelára, prečo sa to stalo a prečo boli všetky atentáty naňho neúspešné, to nechám opäť na sofistikovanejší výskum. Faktom však ostáva, že bol „úspešný” v tom, čomu veril. Teda aspoň dovtedy, pokiaľ nenarazil na silnejší ideál silnejších Spojencov.

Ideál alebo ideály mali aj tí, ktorí prežili (určite aj mnohí z tých, ktorí neprežili) koncentračný tábor. Za všetkých spomeniem iba Viktora Emanuela Frankla a jeho logoterapiu (alebo Logoterapiu?).

Lenin a po ňom Stalin taktiež v niečo verili. A v niečo alebo možno doslova v Niekoho verili aj tí, ktorí môžu spomínať na svoje pobyty v gulagoch, vytvorených ideálom komunistického režimu. Stačí si prečítať niektorých ruských klasikov.

Ideály a idealisti stáli podľa môjho názoru aj pri zrušení otroctva, francúzskej revolúcii, a viedli aj ruky tých, ktorí písali americkú ústavu. Idey či ideály slobody, mieru, solidarity a subsidiarity sú tým základom, na ktorých vznikla zjednotená Európa. Práve na nich dnes staviame ďalšie poschodia hospodárskeho a ekonomického rastu smerujúceho k citeľnému zlepšeniu a vedecky dokázateľne pravdivému blahobytu. Aspoň pre niektorých. A aspoň na teraz. Ale to je už iná téma…

Dnes iba o idealistoch, nie o pragmatických racionalistoch, ktorí by sa po toľkej spleti nie až tak štrukturovaného a po všetkých stránkach nie veľmi správne napísaného textu, hovoriaceho o ideáloch, len ťažko dočítali až tu. Ale keďže ty si sa (až) sem dostal/a, verím, že nie si až tak ideáloprázdny. Verím, že máš, prečo žiť a dúfam, že si spolu so mnou presvedčený, že má zmysel, ale aj efekt veriť ideálom a teda byť tak trochu idealistom. A to aj napriek tomu, že svet alebo Európa či mesto, v ktorom žijem a žiješ, nie je vôbec ideálne. Možno mu len chýba ideál, či zopár skutočných idealistov...

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo