František Bartek

Hľadač pravdy. Túžiaci katolík. Mladý muž bojujúci so svojimi slabosťami. Absolvent filozofie. Kolégium Antona Neuwirtha alumni. Člen Spoločenstva Ladislava Hanusa. Milovník čokolády.

Strana 1

Blog
Môže kresťan voliť Čaputovú? Alebo radšej Harabina?
Môže kresťan voliť Čaputovú? Alebo radšej Harabina?

Pani Čaputová dnes oznámila, že sa nevzdá v prospech R. Mistríka a bude kandidovať na prezidentku. To, že ešte pred pár týždňami si za rovnakú pozíciu František Mikloško vyslúžil slušnú dávku “hejtu”, teraz nechcem komentovať. Dnes chcem povedať niečo o tom, prečo by mal mať kresťan veľký problém s voľbou nielen pána Harabina, ale aj pani Čaputovej.

Blog
Európa a(lebo) Kresťanstvo
Európa a(lebo) Kresťanstvo

Tak ako v čase prednášky kardinála Tomáška Špidlíka na pôde Filozofickej fakulty Masarykovej Univerzity v Brne z roku 2014 aj dnes - a to ešte s väčšou naliehavosťou - stoja pred Európou výzvy týkajúce sa nadčasových otázok slobody, zákona a poriadku. Čoraz aktuálnejšie sú aj témy migrácie, rastu extrémizmu, krízy rodiny a stretu kultúr, na ktoré musí Európa pružne reagovať. Tomáš Špidlík na ne - ako sa pokúsim ukázať - spolu s pápežom Františkom ponúka riešenie, ktoré nazvem teologickým obratom k osobe a k hodnotám Evanjelia, ktoré majú čo povedať a ponúkajú nádej aj dnešnej Európe.

Blog
(Ne)veriacim
(Ne)veriacim

Kresťanstvo, Ježiš, Cirkev a viera v Boha dnes nie sú práve v kurze.  Aspoň nie na tom kúsku sveta, ktorý s hrdosťou sám seba označuje ako Západná civilizácia. Dalo by sa polemizovať, z čoho a zásluhou koho táto civilizácia dospela k súčasnej intelektuálnej, politickej a technickej vyspelosti, ale to nie je téma tohto príspevku. Dnes sa chcem spolu s vami zamyslieť, či je kresťanstvo skutočne také zaostalé, primitívne, pokrytecké a odsúdeniahodné ako sa niektorým možno môže zdať. Alebo inak, či si zaslúži aspoň priestor verejnej diskusie a miesto medzi ostatnými svetonázormi našej pluralitnej spoločnosti. Môj názor je, že si zaslúži minimálne šancu a úprimné a dôsledné krtické zhodnotenie.

Strana 1