Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
17. marec 2016

Počet čínskych kresťanov prevýšil členskú základňu príslušníkov Komunistickej strany Číny

Zvyšujúci sa počet kresťanov v krajine je radikálnou odpoveďou na neobmedzený vplyv tamojších oligarchov, korupciu, zlé životné prostredie, všadeprítomnú komunistickú doktrínu a podriadenie spoločenského postavenia peniazom.
Počet čínskych kresťanov prevýšil členskú základňu príslušníkov Komunistickej strany Číny

Vo februári priniesli agentúry správu o tom, že katolícki duchovní v Číne budú mať od konca tohto kalendárneho roka povinnosť vlastniť tzv. štátnu legitimáciu. Dlhoročná snaha komunistického establišmentu v Číne kontrolovať náboženské skupiny je vo všeobecnosti veľmi dobre známa. Zaujímavosťou je pozadie tohto administratívneho riešenia, ktoré s veľkou pravdepodobnosťou povedie k ďalšiemu posilneniu podzemnej cirkvi, ktorú štátna moc v Číne neuznáva a všemožne perzekvuje. Preukazy podobné pasom majú obsahovať civilné a mníšske meno, číslo občianskeho preukazu a unikátne evidenčné číslo, udeľované zvlášť každému náboženskému zástupcovi. Nariadenie sa netýka len katolíckych, ale aj všetkých kresťanských duchovných, ako aj taoistických a budhistických. V prípade budhistických mníchov bola povinnosť certifikovaných legitimácií uvedená do praxe už minulý rok.

Podľa zahraničných cirkevných analytikov je toto zúfalé kontrolné opatrenie trochu bezradnou odpoveďou čínskych súdruhov na zrýchľovanie rastu členskej základne kresťanských cirkví na čínskom území. Už v prvej polovici minulého roku tu totiž počet kresťanov prevýšil počet príslušníkov Komunistickej strany Číny. Len v roku 2014 sa v štátom uznaných protestantských cirkvách nechalo pokrstiť viac ako pol milióna Číňanov. Náboženské organizácie v polovici minulého roka odhadovali, že v Číne je okolo 92 miliónov kresťanov (80 miliónov protestantov a 12 miliónov katolíkov). Je to presne o deväť miliónov viac, ako je členská základňa domácej komunistickej strany (83 miliónov). Pre stranícke vedenie je tento míľnik viac ako len početné prekonanie najväčšej ideologickej organizácie v krajine. Podľa Chiaretta Yana (v roku 2014 vydal pozoruhodnú knihu s výstižným názvom Evangelization in China: Challenges and Prospects) sú stovky tisíc nových kresťanov v Číne najmä mladí ľudia, ktorí v konzumne odcudzenej spoločnosti hľadajú spiritualitu a spoločenstvo.

Ako skonštatovala korešpondentka Frankfurter Allgemeine Zeitung pre Ďaleký východ Petra Kolonko, je zvyšujúci sa počet kresťanov v krajine radikálnou odpoveďou na neobmedzený vplyv tamojších oligarchov, korupciu, zlé životné prostredie, všadeprítomnú komunistickú doktrínu a podriadenie spoločenského postavenia peniazom. Kresťanstvo so svojím evanjeliovým odkazom tak mnohým ľuďom vypĺňa spoločenské vákuum. Stále viac miestnych má možnosť vycestovať a v zahraničí sa stretávať s veriacimi a úspešnými mladými ľuďmi. Nemalé množstvo zo štatisticky novopokrstených Číňanov prijalo svoju vieru za hranicami alebo tam učinilo rozhodnutie stať sa kresťanmi.

Predovšetkým v čase, keď sa Číne ekonomicky príliš nedarí, autorita komunistickej strany v nezanedbateľnej skupine populácie pokrivkáva, rastú vo vedení straníckych špičiek obavy zo vzostupu kresťanstva ako svetonázorového oponenta a zásadového kritika štátnej ideológie. Osemdesiattri miliónov majiteľov straníckych legitimácií by za normálnych okolností malo tvoriť „zdravé“ jadro čínskeho režimu. Skutočnosť, že v krajine existuje ešte početnejšia skupina obyvateľstva, ktorá premýšľa inak, ako by si to administratíva želala, kompetentných znepokojuje. Z politických dôvodov sú tak práve kresťania a ich aktivity najviac podozriví. Pre komunistické vedenie tak nastáva obdobie istej neistoty, aký model medzi tolerovaním, uznaním, dohľadom a neprimeranou tvrdosťou zásahov voči tejto skutočnosti zvoliť.

Personálna evidencia a kontrola duchovenstva prichádza krátko po masovej vlne odstraňovania krížov zo striech kostolov a modlitební. Tieto represívne kroky nenechávajú nikoho na pochybách, že strach z prekročenia symbolického Rubikonu v podobe prekonania členskej základne komunistov kresťanmi je medzi čínskymi súdruhmi citeľný.

Inzercia

Odporúčame

Blog
2. február – Deň zasväteného života – Pramene a výzvy

2. február – Deň zasväteného života – Pramene a výzvy

Milí priatelia, ak by sme sa my, rehoľné osoby, mali nezaujatým spôsobom pozrieť na minulosť našich reholí i na naše osobné rehoľné povolania, skôr či neskôr by sme sa dostali až k jeho samotnej podstate – a tou je Kristus ako sprostredkovateľ rehoľného povolania. Kristocentrický pôvod rehoľného pov...