Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
29. november 2022

Keď moc cirkvi úraduje

Platne zvolený, čestný a obľúbený riaditeľ Katolíckej Spojenej školy nebol o. biskupom menovaný do funkcie, pre zákulisné intrigy (nielen) zo strany fary a miestneho dekana. Školský psychológ je problém, integrované deti so zdravotným znevýhodnením sú problém, deti z neúplnych rodín sú problém. A ja sa teda pýtam: Kde to žijeme?
Keď moc cirkvi úraduje

Dňa 23.10.2022 vyhlásila Rímskokatolícka cirkev  - Biskupstvo Nitra,
Diecézny školský úrad
Námestie Jána Pavla II. č. 7
950 50 Nitra

, zastúpená štatutárnym zástupcom Mons. Viliamom Judákom, výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Katolíckej spojenej školy v Nemšovej,
Školská ul.9., 914 41, Nemšová. 

Do dňa výberového konania pôsobil na poste riaditeľa školy pán PaedDr. Lubomír Král, PhD., ktorý svoju funkciu opätovne obhájil a legitímnou voľbou bol právoplatne znovuzvolený. 
Aby však riaditeľ cirkevnej školy mohol svoju funkciu aj riadne plniť, aby bol opätovne vymenovaný za riaditeľa školy, potrebuje k tomu súhlas a podpis štatutárneho zástupcu, t.j. Mons. Viliama Judáka. 
Mons. Viliam Judák však žiaľ odmietol podpísať dokument, ktorým by poveril PaedDr. Lubomíra Krála, PhD. za riaditeľa Katolíckej spojenej školy v Nemšovej. 
Svoje rozhodnutie odôvodnil nateraz len na báze verbálnej komunikácie s PaedDr. Lubomírom Králom, PhD. a vyslovil mu nedôveru, čo bolo dôvodom, pre ktoré odmietol vydať súhlas k jeho znovuzvoleniu/vykonávaniu funkcie na poste riaditeľa školy. 

Ľudia, ktorí poznajú hlbší rozmer problému sú však toho názoru, že pána riaditeľa Biskupský úrad odmieta ako riaditeľa školy, z dôvodu dlhodobých "sporov" medzi ním ( PaedDr. Lubomírom Králom) a dekanom farnosti Nemšová, pánom Mgr. Jánom Smolkom, s ktorým sa nezhodnú vo viacerých otázkach a je zrejmé, že farnosť má mimoriadne veľký vplyv na Biskupský úrad, ktorý rozhoduje, okrem iných, aj v otázke voľby a obsadenia funkcie na post riaditeľa školy. 

Katolícka spojená škola v Nemšovej pre p. Krála mnoho znamená a vynakladá maximálne úsilie, aby bola inštitúciou, ktorá žiakom zabezpečí kvalitné a odborné vzdelanie, prístup k informáciám, inovatívnym riešeniam na margo výučby a najmä atmosféru prijatia a podpory. 

Na škole pôsobí aj školský psychológ, ktorý sa aktívne zapája do procesu vzdelávania, čo jednotliví cirkevní predstavitelia považujú za problém, s odôvodnením, že na katolíckej škole nemusí pôsobiť psychológ, dieťaťu by postačilo zveriť sa kňazovi. 
Nepostačilo...
Školský psychológ má totiž v rámci vyučovacieho procesu mimoriadne dôležitý význam a vplyv a jeho podporu si cenia tak žiaci ako aj rodinní príslušníci žiakov. 

Rovnako sa cirkevným autoritám nepozdáva ani integrácia zdravotne znevýhodnených detí a detí z neúplnych rodín. 

Pýtam sa - prečo? Toto predsa nemôže nikto myslieť vážne ani v najhoršom sne! 

Inzercia

Žijeme v demokratickej krajine, v 21.storočí, kde má každé dieťa, každý žiak nárok na kvalitné vzdelanie a návštevu školského zariadenia. Dehonestácia a segregácia by nás pritiahli ďaleko do minulosti, do časov, kedy bola dôstojnosť detí a rodín detí so zdravotným znevýhodnením, pošliapavaná. 

PaedDr.Lubomír Král,  PhD.vykonáva funkciu riaditeľa SKŠ v Nemšovej od roku 2017 a táto práca je jeho poslaním. 

Spolu s mnohými pedagógmi a priateľmi školy ako aj mnohými rodičmi žiakov tejto školy máme za to, že ak Biskupský úrad neschváli právoplátné zvolenie p.  Krála a dosadí si "nášho človeka" , vážne to môže ohroziť morálku a proces výučby tak medzi žiakmi ako aj medzi pedagógmi a v neposlednom rade sa toto "hádzanie polien pod nohy" bolestivo dotkne aj rodičov detí, ktoré túto školu navštevujú. Do dňa nového výberového konania bude určený dočasný nástupca...a čo potom? Ak bude opäť kandidovať p. Král a opäť uspeje v platných voľbách...znova nás čaká vyjadrenie - ,,Nie, lebo sme tak rozhodli! " ? 

Každý, kto prihlásil svoje dieťa do Katolíckej spojenej školy v Nemšovej, tak urobil zo svojho slobodného presvedčenia a v dobrej viere toho, že škola bude v jeho dieťati jednak upevňovať vieru a katolícku náuku a zároveň ho bude viesť po ceste vzdelávania a ukazovať mu správny smer, aby raz zo školy vyšiel nie len ako vzdelaný  človek, ale zároveň aj človek, ktorý nehľadí len na seba, chápe potreby druhých, je citlivý, empatický a tolerantný ku každému , s kým sa na ceste svojim životom stretne.


Toto všetko Katolícka spojená škola v Nemšovej žiakom poskytuje, aj vďaka p. Královi. 


Žiadame a prosíme preto Biskupský úrad, zastúpeným Mons. Viliamom Judákom, aby rešpektoval výsledok voľby a odsúhlasil znovuzvolenie PaedDr. Lubomíra Krála PhD., za riaditeľa Katolíckej spojenej školy v Nemšovej. 
 

Manželka, matka a filmová scenáristka, pre ktorú je písanie vášňou a zároveň osobnou i autorskou odpoveďou na život okolo nej, ľudí, situácie a všetko to, čo nás denne obklopuje a neraz i ovplyvňuje...

Odporúčame

Blog
Vražda na Zámockej ulici - vinu nesie jeden, zodpovednosť všetci

Vražda na Zámockej ulici - vinu nesie jeden, zodpovednosť všetci

Mons. Ján Orosch sa ospravedlnil za svoj obežník, ktorý "interne" rozposlal kňazom. Ospravedlnil sa. Neskoro, ale predsa. No mrzí ma, že mnohí katolíci bagatelizujú to, čo sa stalo, formou: ,,Ako katolíci nenesieme zodpovednosť za vraždu na Zámockej....nič s tým nemáme...je to vina výhradne vraha...". Nehovoriac o tom, ako mnohí veriaci atakujú kňaza, ktorý odoslal daný obežník na zverejnenie. Nazývajú ho "zradcom pastiera", zliberalizovaným a pomýleným.  Skutočne? Pretože bez vetra sa nikdy nepohne ani len list...

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.