Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
18. november 2022

Kráľovstvo svetla

V rímskom obrade sa nám blíži záver liturgického roka . Ten je už takmer sto rokov poňatý ako oslava Kristovej kráľovskej hodnosti. Kresťania už od počiatku v náväznosti na starozákonné prisľúbenia uznávali Ježiša za prisľúbeného panovníka. Je teda kráľom, ktorý logicky musí mať aj svoje kráľovstvo. Na aké kráľovstvo tu však myslíme? Pomôcť nám k tomu môžu aj vybrané biblické čítania.
Kráľovstvo svetla

Zamyslenie na evanjelium tejto nedele nájdete tu.

Bratia, vzdávame vďaky Otcovi, ktorý vás urobil súcimi mať účasť na podiele svätých vo svetle. On nás vytrhol z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného Syna, v ktorom máme vykúpenie, odpustenie hriechov. On je obraz neviditeľného Boha, prvorodený zo všetkého stvorenia, lebo v ňom bolo stvorené všetko na nebi a na zemi, viditeľné i neviditeľné, tróny aj panstvá, kniežatstvá aj mocnosti. Všetko je stvorené skrze neho a pre neho. On je pred všetkým a všetko v ňom spočíva. On je hlavou tela, Cirkvi. On je počiatok, prvorodený z mŕtvych, aby on mal vo všetkom prvenstvo. Lebo Boh chcel, aby v ňom prebývala všetka plnosť a aby skrze neho zmieril všetko so sebou, keď pre jeho krv na kríži priniesol pokoj všetkému, čo je na zemi aj čo je na nebi. (Kol 1, 12-20)

Ako epištola je na nedeľnú liturgiu vybraný úsek z Listu Kolosanom, ktorý obsahuje aj známy kristologický hymnus z jeho prvej kapitoly. Je známe že obsahom tohto ranokresťanského chválospevu je teologický opis Kristovho postavenia a úlohy vo vtedajšej kozmologickej predstave. Boží Syn je v hutnom texte predstavený ako zmysel a princíp terajšieho ako aj nového vykúpeného stvorenia.

Teologický opis Kristovho postavenia a úlohy vo vtedajšej kozmologickej predstave. Zdieľať

Odkaz na kráľovstvo však nachádzame už v úvodných slovách úryvku, ktorý nadväzuje na rady zo začiatku listu. Adresáti sú tu okrem iného vyzývaní, aby Bohu Otcovi vzdávali vďaky. Začo? Zhrnúť by sa to dalo do troch bodov. Za podiel a účasť na dedičstve určenom pre vyvolených, ktorí sú na strane svetla. Za vytrhnutie z moci tmy a za presun do mocenskej sféry jeho Syna. Na základe toho, teda môžeme Kristovo kráľovstvo definovať ako mocnejšie ako všetky temné sily a umiestniť ho pritom do sféry svetla. Gramatika textu nám pritom naznačuje, že to všetko sa už udialo a nie je to iba prísľub budúcich časov. Akým spôsobom sa Kristov „režim“ dostal k moci nám vysvetľujú následné verše. Udialo sa to cez vykúpenie a odpustenie hriechov. A hoci to tu nie je výslovne vyjadrené, skúsený a poučený kresťan si tieto skutočnosti môže spojiť s Ježišovou smrťou a zmŕtvychvstaním, či s momentom vlastného krstu.

Kristovo kráľovstvo môžeme definovať ako mocnejšie ako všetky temné sily a umiestniť ho pritom do sféry svetla. Zdieľať

Boží zásah do novozákonných dejín nám takto má evokovať podobný spôsob, aký sa odohral  počas Exodu. Aj vtedy vlastne išlo o to, že Boh vyslobodil svoj ľud spod moci zlého egyptského kráľa, aby sa tento ľud následne naučil slúžiť svojmu dobrému kráľovi, ktorým mal byť Boh. My ľudia teda nemôžeme žiť bez vládcu. Otázkou je však to, koho si za vládcu vyberieme. V prípade Krista ide o toho, ktorý je najmocnejší a dobrý.

Otázkou je však to, koho si za vládcu vyberieme. Zdieľať

Tento biblický text na našu tému samozrejme obsahuje omnoho viac podnetov na zamyslenie. Preto Vám tu ponúkam aj príspevok môjho kolegu Matúša Imricha:

Nájdete ho na tomto odkaze.

Lukáš Durkaj

Autor je kňazom Košickej arcidiecézy a členom Centra pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta.

Foto: wikimedia

Inzercia

Centrum sa zameriava predovšetkým na výskum a vzdelávanie v oblasti biblických a blízkovýchodných vied s interdisciplinárnych presahom do iných oblastí, na popularizáciu vedeckého štúdia biblického a blízkovýchodného sveta, na biblický apoštolát a formáciu. Členmi Centra sú kňazi Košickej arcidiecézy zaoberajúci sa štúdiom biblického a blízkovýchodného sveta. Viac o Centre a jeho aktivitách na www.biblia.abuke.sk

Odporúčame

Blog
Povzbudenie z dávnych zlých dôb

Povzbudenie z dávnych zlých dôb

Posledné nedele cirkevného roka nás sprevádzajú čítania z Druhého listu Solúnčanom. Tento tradične Pavlovi pripisovaný spis je koncipovaný štýlom, ktorým formálne vo svojej štruktúre kopíruje a obsahom akoby dopĺňa list, ktorý bol do Solúna poslaný skôr. Aj preto je dnes veľkou časťou odbornej obce považovaný za pseudoepigraf, ktorého vznik sa datuje až do začiatku 2. storočia po Kristovi, čo by z neho robilo kandidáta na najmladšiu knihu Nového Zákona. A to je dosť paradoxné, keďže Prvý list do Solúna všetci uznávajú za vôbec prvé napísané literárne dielo kresťanskej časti Biblie.

Blog
7 sviatostí pre dnešného človeka

7 sviatostí pre dnešného človeka

V Katolíckej cirkvi poznáme sviatosti: krst, birmovanie, Eucharistia, sviatosť zmierenia, pomazanie chorých, sviatosť posvätného stavu a sviatosť manželstva. Prečo "až" toľko, alebo prečo "len" tieto? Kto, kedy a načo ustanovil sviatosti? Sú potrebné pre spásu človeka? Nakoľko možno žiť duchovný život bez sviatostí?

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.