Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
17. november 2022

7 sviatostí pre dnešného človeka

V Katolíckej cirkvi poznáme sviatosti: krst, birmovanie, Eucharistia, sviatosť zmierenia, pomazanie chorých, sviatosť kňazstva a sviatosť manželstva. Prečo "až" toľko, alebo prečo "len" tieto? Kto, kedy a načo ustanovil sviatosti? Sú potrebné pre spásu človeka? Nakoľko možno žiť duchovný život bez sviatostí?
7 sviatostí pre dnešného človeka

Na otázky - príjemné i nepríjemné, teologické, logické i nelogické, hlboké aj provokatívne - odpovedá osem katolíckych kňazov, ktorí veľmi detailne a konkrétne vysvetľujú, ako sviatosti účinkujú v duchovnom, duševnom i fyzickom živote človeka, ako ovplyvňujú jeho osobu, vzťahy a povolanie, čo spôsobujú v srdci, mysli a navonok.
 

PETER ŠIMKO - Sedem sviatostí

V úvodnom rozhovore o sviatostiach vysvetľuje generálny vikár Trnavskej arcidiecézy, čo sviatosti vyjadrujú, od čoho závisí ich účinok a či sú potrebné na spásu človeka.

"Sedem sviatostí je sedem foriem vyjadrenia toho, ako Ježiš Kristus pôsobí v Cirkvi. Sviatosti pochádzajú od neho."

Tak, ako pred 2000 rokmi ľudia nečakali doma, ale snažili sa osobne stretnúť s Ježišom Kristom, pri sviatostiach máme skúsiť osobný dotyk Boží vyslovene hmatateľným spôsobom. Otázka je, či máme vieru. Zdieľať

"Sedem sviatostí je sedem spôsobov, ako sa môžeme osobne stretnúť s Ježišom, ktorý nás oslobodzuje od hriechov a daruje pokoj (sviatosť pokánia), uzdravuje (pomazanie chorých), nás adoptuje za Božích synov a dcéry a otvára nebo (krst)...."

"Kvalita viery a čistota srdca má dopad na účinné prijatie sviatostí, lebo Boh sa nevnucuje. Slnko (milosť) dopadne do miestnosti natoľko, nakoľko sú otvorené (viera) a čisté (čistota/hriech) okná."

"Žiaden človek nemá v moci meniť či rušiť Božie rozhodnutia. Čo raz nám Boh dal, ostane nám navždy."

"Boh nikdy nebol a nie je anonymný ale osobný. Pozýva k sebe, do spoločenstva. Boh stvoril nielen dušu, ale vytvoril aj cit i telo. Jeho láska sa chce dotknúť celého človeka."

Prečítajte si rozhovor v plnom znení: Peter Šimko / Tvorca sviatostí je Boh a on dáva iba to, čo je najkvalitnejšie

............

JÁN POLÁK - Sviatosť krstu 

Ty si môj milovaný Syn, dcéra v tebe mám zaľúbenie (Mk 1, 11), hovorí aj dnes Otec všetkým svojim deťom. Ako si osvojiť privilégiá Božieho dieťaťa vysvetľuje riaditeľ Arcidiecézneho školského úradu.

"Vďaka krstu sa podobáme Kristovi, priam sme si ho obliekli."

Do duše pokrsteného sa vtláča nezmazateľný duchovný znak - Kristova pečať. Preto sa nedá už „odkrstiť“. Krst dáva účasť pokrstenému na Kristovom kňazstve a je základom spoločenstva všetkých kresťanov. Krst udeľuje pokrstenému teologálne, čiže božské čnosti - vieru, nádej a lásku a dary Ducha Svätého. Zdieľať

"Práve cez krst dochádza duša dieťaťa do kontaktu s Božou milosťou, so spásou, ktorú nám vymohol Kristus svojou smrťou a zmŕtvychvstaním."

"Ak človek spozná Krista, uverí v neho ako v Božieho Syna, nemôže odmietať krst. Krstom hovoríme Bohu „áno“. Tým pádom odmietať krst znamená odmietať Boha."

"Tým, že rodičia nechcú dať pokrstiť svoje dieťa, ochudobňujú ho o túto milosť. Nevychovávať vo viere, môžeme povedať, že je ochudobňovanie človeka o možnosť rozhodnúť sa pre vieru."

Prečítajte si rozhovor v plnom znení: Ján Polák / Sviatosť krstu

............

JURAJ TIRPÁK - Sviatosť Eucharistie

Čo je dôvodom toho, že Najsvätejšia Eucharistia mnohých ľudí irituje, provokuje? Na otázky jej pôvodu, podstaty, zmyslu a cieľa odpovedá duchovný pôsobiaci v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne.

"Ako sa Kristova obeta skončila víťazstvom jeho zmŕtvychvstania, tak Kristus chce rovnakým spôsobom premieňať aj naše obety na víťazstvá. Svätá omša je tým najlepším momentom, kedy môžeme celý náš život so všetkým, čo k nemu patrí, predložiť Kristovi a prosiť ho, aby tak, ako sa pri omši premieňa chlieb na jeho telo a víno na jeho krv, aby bol aj náš život premenený jeho láskou."

Celý kresťanský život sa sústreďuje okolo slávenia svätej omše. Všetko, čo konáme - naše povolanie, práca, povinnosti doma alebo v spoločnosti - všetko by malo byť prežívané ako predĺženie slávenia Eucharistie. Zdieľať

"Eucharistia nie je „dodatkom” k životu, ale je Dar, vďaka ktorému nachádzame Život. Ak by sme viac času venovali eucharistickej úcte, ak by sme častejšie prijímali Sviatosť Oltárnu a podľa toho aj žili, svet by bol omnoho lepším miestom pre život."

"Ak by bolo úprimné a osobné stretnutie s Kristom najkrajším a najdôležitejším bodom života každého kňaza a každého kresťana, stalo by zrejmým, že Eucharistia je skutočným pokladom, ktorý máme na dosah ruky."

Inzercia

Prečítajte si rozhovor v plnom znení: Juraj Tirpák / Sviatosť Eucharistie

............

RUDOLF KOPINEC - Sviatosť pomazania chorých

Biskupský vikár pre nemocničnú duchovnú službu Trnavskej arcidiecézy objasňuje otázky súvisiace so sviatosťou pomazania chorých.

"Boh dokáže všetko, aj zlo, ktoré On nespôsobil, premeniť na dobro a konečné slávne víťazstvo."

Kristus - jediný nevinný, nám veriacim ukazuje, ako je možné zdanlivo „nespravodlivé utrpenie“ zvládnuť a ako naň reagovať. Zdieľať

"Aj chorý človek sa často musí konfrontovať s tým, že niekedy ani tí najbližší nerozumejú, „spia“, lacno utešujú, vyhýbajú sa téme, o ktorú tu vlastne ide."

"Keď aj na ľudskej úrovni niečo chtiac alebo nechtiac zničíme, úprimne prosiac o odpustenie, môže nám byť odpustené. To ale neznamená, že je to už „vybavené“. Spravodlivosť káže dať veci do poriadku, opraviť to, vynahradiť. A vynáhrada s tým spojená, je spomínaným spravodlivým „trestom“. Či už vlastná, alebo tam, kde to nie je možné - sprostredkovaná, pre dobrá udelené Cirkvi."

"V živote veriacich nie je dôležité to, čo „chceme my“, ale jedine to, čo chce Boh. Vari vnútorná sila prijať a žiť s chorobou, nie je sama o sebe tiež zázrakom?"

"Nepotrebujem hľadať zázraky, my sme súčasťou a žijeme uprostred jedného veľkého Božieho zázraku."

Prečítajte si rozhovor v plnom znení:  Rudolf Kopinec / Sviatosť pomazania chorých

............

 

Sviatosť kňazstva - rozhovor pripravujem

............

Sviatosť zmierenia - rozhovor pripravujem

............

Sviatosť manželstva - rozhovor pripravujem

............

Sviatosť birmovania - rozhovor pripravujem

Zaoberám sa témami - spiritualita a mystika, fenomén utrpenia, Krásy a umenia. Šiesty rok pôsobím aj ako externá redaktorka. Moje články pre Postoj si môžete prečítať tu: https://svetkrestanstva.postoj.sk/autor/kubicova-julia

Odporúčame

Blog
Desať Božích prikázaní v modernom svete

Desať Božích prikázaní v modernom svete

Sumár rozhovorov na tému Desatoro, v ktorých deväť katolíckych kňazov vysvetľuje Božie pravdy v aplikácii na súčasnú dobu. V téme idú na hlbinu, k podstate; vedecko teologickým pohľadom a zrozumiteľnou rečou poukazujú na Božiu pedagogiku s nemennou večnou platnosťou.

Blog
Podporovatelia protiruských sankcií patria medzi jej najväčších zákazníkov

Podporovatelia protiruských sankcií patria medzi jej najväčších zákazníkov

India a Turecko sa stali hlavnými dovozcami ruského tovaru a výrobkov a zaznamenali obrovský nárast o 430 %, resp. 213 %. Na treťom mieste je Brazília, ktorej dovoz z Ruska sa zvýšil o 166 %, Čína zaznamenala nárast o 98 %, Španielsko o 112 %, Belgicko zvýšilo dovoz z Ruska o 130 %, Holandsko zvýšilo dovoz z Ruska o 74 %, Saudská Arábia o 45 %, Japonsko o 40 %, Nemecko o 38 % a Nórsko o 21 %. Najväčší pokles vývozu do Ruska zaznamenali USA a Spojené kráľovstvo, a to o 84 %, resp. 71 %. Podľa neoficiálnych informácií Ukrajina nevyberá dane a peniaze na chod štátu jej posielajú USA. Američania sa snažia dotlačiť EU aby platila 1/4 z týchto peňazí na chod Ukrajinských škôl, úradov, opravu ciest, vodovodov a na ukrajinské dôchodky a sociálne dávky. Ešte závažnejšie sú nepotvrdené podozrenia, že 70% podpory do Ukrajiny sa stratí, zmizne v rukách súkromných osôb, alebo bola spätne posielaná na podporu amerických demokratov v práve skončených voľbách do amerického senátu, snemovne reprezentantov a guvernérov. Podľa neoficiálnych informácií vo volebných komisiách v Bratislave bolo veľa študentov, teda väčšinovo podporovateľov PS, teda primátora Valla a jeho tímov v Bratislave. Objavili sa nepotvrdené podozrenia o zneplatňovaní volebných lístkov.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.