Júlia Kubicová

Júlia Kubicová

Zaoberám sa témami - spiritualita a mystika, fenomén utrpenia, Krásy a umenia. Šiesty rok pôsobím aj ako externá redaktorka. Moje články pre Postoj si môžete prečítať tu: https://svetkrestanstva.postoj.sk/autor/kubicova-julia

  Strana 1

  Blog
  7 sviatostí pre dnešného človeka
  7 sviatostí pre dnešného človeka

  V Katolíckej cirkvi poznáme sviatosti: krst, birmovanie, Eucharistia, sviatosť zmierenia, pomazanie chorých, sviatosť posvätného stavu a sviatosť manželstva. Prečo "až" toľko, alebo prečo "len" tieto? Kto, kedy a načo ustanovil sviatosti? Sú potrebné pre spásu človeka? Nakoľko možno žiť duchovný život bez sviatostí?

  Blog
  Desať Božích prikázaní v modernom svete
  Desať Božích prikázaní v modernom svete

  Sumár rozhovorov na tému Desatoro, v ktorých deväť katolíckych kňazov vysvetľuje Božie pravdy v aplikácii na súčasnú dobu. V téme idú na hlbinu, k podstate; vedecko teologickým pohľadom a zrozumiteľnou rečou poukazujú na Božiu pedagogiku s nemennou večnou platnosťou.

  Blog
  Peter Šimko / Moc Eucharistie je mocou Ježiša Krista
  Peter Šimko / Moc Eucharistie je mocou Ježiša Krista

  ​Eucharistickú adoráciu všeobecne chápeme ako prejav úcty voči Bohu v premenenej hostii. V dnešnej dobe, keď je slovo úcta sprofanizované, si však každý môže pod tým predstaviť niečo iné. Ako by sme mali správne pochopiť tento úkon, čo sa deje počas adorácie Eucharistie a aký má zmysel pre náš život, vysvetľuje generálny vikár Mons. Peter Šimko.

  Blog
  Rany ako krvavé perly...
  Rany ako krvavé perly...

  I keď sa možno zdá, že človek počas veľkej krízy veľa stráca, vnútorne omnoho viac získava: zmysel pre veci podstatné, nadhľad, silu, statočnosť a zároveň slobodu, miernosť, pôvab, nehu, jemnosť i krásu - v svojej duchovnej jedinečnosti. Bolestivo preporodené vlastné ja začína prekvitať tvorivými vlastnosťami, ktoré sú výsledkom neúprosného boja pokory a pýchy…

  Blog
  Médiá v službách dobra alebo v područí zla?
  Médiá v službách dobra alebo v područí zla?

  Každoročne v 7. veľkonočnú nedeľu - nedeľu pred zoslaním Ducha Svätého - pápež i biskupi na odporúčanie Druhého vatikánskeho koncilu vyzývajú ľud k modlitbám za pracovníkov v masmédiách. Prečo? Nie sú azda modlitby za iných ľudí, napríklad týraných, trpiacich, bez domova, chorých či závislých, dôležitejšie? 

  Strana 1
  Denník Svet kresťanstva

  Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, ktorí prispievajú od 5,- € mesačne alebo 60,- € ročne. Pridajte sa k nim teraz, prosím.

  Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.