Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
13. marec 2022

Opát Martin Štrbák / Hudobníci sa učia sebadisciplíne a prekonávaniu seba samého

Hudba je pôsobivý komunikačný nástroj. Vovádza do nehmotného sveta, sprístupňuje dimenziu neviditeľna. Má enormný vplyv na kognitívne funkcie mozgu.
Opát Martin Štrbák / Hudobníci sa učia sebadisciplíne a prekonávaniu seba samého

Viaceré štúdie a výskumy sa zhodujú v zisteniach, že ľudia s hudobným nadaním a talentom sú nezávislí, samostatní, majú kritické myslenie, vyššie IQ, predpoklady na lepšiu pamäť a rýchlejšie učenie sa cudzích jazykov. Sú zdravo zvedaví a nezvyčajne kreatívni, s vysokou schopnosťou vytvárať originálne riešenia. Vedia byť ctižiadostiví so sklonom k perfekcionizmu a kritickí k autoritám. Majú výnimočný cit pre krásu, zmysel pre spravodlivosť a humor.

Všeobecné charakteristiky, samozrejme, nezohľadňujú individualitu každého človeka. O tom, aký je v skutočnosti život, vnímanie a pohľad hudobného umelca a ako vôbec porozumieť hudobne talentovanému dieťaťu, rozpráva opát kláštora Rádu premonštrátov Ambróz Martin Štrbák.

Veda dokazuje, že hudobné schopnosti človeka majú významné genetické zložky. Odkiaľ pochádza váš záujem o hudbu a túžba hrať na hudobné nástroje?

Mne a môjmu bratovi vybral povolanie otec, ktorý si povedal, že z nás budú učitelia hudby. Vtedy som nemal nejaký extrémny vzťah k hudbe, ale túto lásku som získal. Začalo ma to baviť, keď som vyhral súťaž a mohol som ísť do medzinárodného pionierskeho tábora.

Hráte na viaceré hudobné nástroje?

Maturitu mám z klavíra a konzervatórium som absolvoval v hre na pozaunu, trombón, ale v učebných osnovách sme mali zahrnutý i predmet bicie nástroje. V rámci dychovej hudby som hral na barytón, ale zahrám i na tenor, klapkový trombón. Okrem toho som hral na organ a pokúšal som sa hrať na gitaru. Profesionálne som hral na trombón a na klavír.
 


Pre pápeža Benedikta XVI. je primárnym zmyslom umenia urobiť z transcendentného vnímateľné. Podľa neho je „v hudbe prítomné mystérium nekonečnej krásy a umožňuje nám pocítiť prítomnosť Boha opravdivejšie a jasnejšie než mnohé kázne”. Čo vás na hudbe fascinuje?

Dnes už nestíham hrať, ale fascinuje ma vnútorný život symfonického orchestra, ako som mal možnosť hrať v rokoch 1990 - 1991 v Štátnej filharmónii Košice. Tam ma veľmi oslovil život divadla, pretože aj hudobník je súčasťou životného príbehu opery.

Je úžasné, ako hudobný skladateľ s libretistom a režisérom dokážu urobiť jeden krásny dej, ktorý fascinuje ľudí. Také Nabucco, hrať a potom ho vidieť, alebo Rusalku… Pre mňa opera opier je Faust. Záver, kde Charles Gounod ako veriaci človek ukazuje, čo je zmŕtvychvstanie, to je čosi jedinečné!

Zmenila hudba váš život?

Zmenila. Pretože hudba je v prvom rade drina. To znamená, že ak chcete byť dobrá v hre na hudobný nástroj, musíte mu venovať veľkú časť svojho života.

Keď sa dostavia úspechy, tak vás motivujú. A, samozrejme, je to súlad trémy, dobrého profesora a krásnych skladieb, ktoré hráte. No a potom už spomínaný život orchestra.

Mozartovo Requiem v podaní orchestra a zboru Opery Štátneho divadla Košice, ako súčasť slávnostnej svätej omše, ktorú celebroval opát Martin Štrbák

Prezraďte nejaké vaše silné nezabudnuteľné momenty z týchto čias.  

Pre mňa bolo famózne hrať muzikály, ktoré začiatkom 90. rokov prišli sem, ktoré sme dovtedy nepoznali. Takisto opery, to je čosi jedinečné. A v roku 1994 som spoznal maličké noty, o ktorých som nikdy v živote nevedel - neumy. Patria ku gregoriánskemu chorálu.

A keď človek vnikne do jeho tajov, ktorými sa nechá ovplyvniť, priam pohltiť, zistí, že tam už ide o štýl života. Pretože to je hranie sa so slovom, s myšlienkou, s Bibliou. A to imponuje.

Hudobne nadané deti často tvrdou disciplínou „oželejú“ svoje detstvo, ktoré je viac-menej o úmorných cvičeniach na hudobný nástroj. Aká je podľa vás správna vyvážená miera záväzku voči talentu, ktorý človek od Boha dostal a je povinný ho zveľaďovať, a zároveň užívania si aj všetkých tých radostí detstva, o ktoré by dieťa nemalo byť ochudobnené?

Dieťa by malo mať jedného učiteľa, ktorý ho motivuje, a rodiča, ktorý ho podporuje a na neho dohliada. Mňa otec viedol k tomu, že človek má veci dotiahnuť do konca. To znamená, ak dieťa začne hrať na hudobný nástroj, tak nemôže jeden rok hrať na jeden, druhý rok na druhý nástroj, tretí rok na tretí… a venovať sa všetkému.

V dnešnej dobe, keď mladí preferujú virtuálnu realitu, sú na tom zle aj učitelia hudby, ktorí potvrdzujú, že dnešné deti majú zvlášť problém s koncentráciou, čo má veľký súvis s pravidelným tréningom, ktorý vyžaduje hra na hudobný nástroj.

Toto cvičenie má však svoje veľké klady - učí človeka vytrvalosti a pevnej vôli. Ale záporom dneška je, že deti odmietajú tieto sebazápory -  a to je problém motivácie.

Podľa výsledkov výskumu, ktorý sa zameriaval na vplyv hudby na činnosť mozgu, hra na hudobný nástroj u človeka zvyšuje inteligenciu, zlepšuje vyjadrovacie schopnosti, uvažovanie, študijné výsledky (človek sa ľahšie učí), zvyšuje sebadôveru a posilňuje schopnosť zapájať sa do spoločnostiPostrehli ste v svojej praxi niečo podobné? 

Treba si uvedomiť, že hudobne nadané deti, ale vôbec umelecky nadané deti to majú v živote ťažšie, pretože sú oveľa citlivejšie, vnímavejšie.

Aspoň taká je moja skúsenosť, keď sa pozerám na svojich bývalých spolužiakov, kolegov, učiteľov hudby či sólistov v divadle.

Hudba je fenomén, ktorý povzbudzuje, rozvíja talent, hudobníkov učí sebadisciplíne a prekonávaniu samého seba. Zdieľať

Všetci sú istým spôsobom emočne citlivejší ako je zvyčajný svet, pretože pracujú s krásnom a to aj s veľkým „K“ aj s malým „k“ a s krásou.

Deti, ktoré hrajú na hudobný nástroj, sa orientujú na svet, ktorý sa im otvára, ktorý je trošku iný ako je svet bežnej populácie a svet bežného človiečika, ktorého niečo baví. To sú akoby pootvorené dvere, ktoré niekto v živote nikdy neotvorí a niekto ich otvára stále.

K čomu vychováva dieťa hra na hudobný nástroj? Sebadisciplína, trpezlivosť a vytrvalosť nasvedčujú, že to nie je len rozvoj talentu, hudobných schopností, ale ide o ďaleko obsiahlejšiu formáciu osobnosti.

Všetky skutočnosti, ktoré spomínate, sú pravdivé. Okrem toho zatiaľ výskumy nedokázali, že by dieťa, ktoré hrá na hudobný nástroj, spáchalo v dospelosti nejaký zločin. Myslí sa tým vražda, ublíženie na zdraví atď.

Inzercia

Hra na hudobný nástroj posilňuje vôľové vlastnosti, vedie človeka k sebadisciplíne. Zdieľať

Ak je motivujúci učiteľ, teda učiteľ, ktorý nie je vyhorený, a ak sú dieťaťu predstavované a podané hudobné diela, ktoré ho zaujmú, tak sa bude venovať svojim emóciám, talentu, sebadisciplíne.

To znamená, že istým spôsobom bude kráčať vpred a posilňovať svoje vôľové vlastnosti.

Čo podľa vás rodičia najviac preceňujú alebo podceňujú u talentovaných detí?

Sú rodičia, ktorí sú ľahostajnejší, a sú rodičia, ktorí chcú dať svojmu dieťaťu akýsi štandardný prehľad, takže ho zapíšu do viacerých krúžkov počnúc hokejom, futbalom, gymnastikou, kreslením, tancom, prechodiac cez klavír, husle, maľovanie… Čo nie je na škodu, ale na druhej strane, je to také ďobkanie do všetkého.

Každý rodič by mal najlepšie poznať svoje dieťa a všímať si ho od jeho raných čias, ako vyrastá, k čomu inklinuje, čo ho zaujíma. A tu sa opäť vrátim k myšlienkam môjho otca - ak sa človek do niečoho pustí alebo ak sa rodič rozhodne, že svoje dieťa do nejakého krúžku zapíše, tak treba v tom vytrvať a dieťa podporovať napriek ťažkostiam.

„Pre dieťa je dobré, že sa so zveľaďovaním svojich talentov musí popasovať, pretože tým na sebe pracuje a učí sa prekonávať seba samého.“ Zdieľať

Samozrejme, ak hluché dieťa dáme na hudbu, tak to bude pre neho trápenie a je to omyl. Ak dieťa, ktoré nemá pohybové danosti, dáme na hokej a chceme z neho Weyna Gretzkyho, tak to takisto nepôjde. Ak introverta dáme tancovať spoločenské tance, tak to môže byť problém. Ak extroverta dáme strieľať z luku, tak tiež to pravdepodobne bude problém, pretože to sú individuality.

Ale to už je na rodičoch a rodičia si nesú zodpovednosť. Ak sa podarí nájsť konsenzus, ak dieťa niečo začne baviť, malo by to ďalej rozvíjať a priniesť až k zdarnému koncu. Nie každý sa, samozrejme, môže stať učiteľom hudby, nie každý sa bude venovať hokeju do seniorskej kategórie, ale

ak sa človek pre niečo rozhodne, mal by mať i cieľ. Zdieľať

Koncert “Kňazskej scholy cantorum” pod dirigentským vedením opáta Martina Štrbáka

Teším sa, že v našom gymnáziu máme študentov, ktorí napriek tomu, že už majú 16 až 18 rokov, venujú sa folklórnym tancom či naďalej hre na hudobný nástroj. Dokonca jeden 23-ročný študent katolíckej teológie stále chodí na Základnú umeleckú školu a hrá na organ. To sú výnimočnosti, ktoré si ja nesmierne vážim, pretože viem, koľko je za tým obety a driny.

Talentovaní to majú jednoduchšie, ale v ich prípade ide o to, aby získali zručnosti neustálym cvičením. A tí, ktorí nemajú až toľko talentu, čo si trúfam povedať, že je aj môj prípad, tak si to musia tvrdo vycvičiť, vydrieť, trápiť sa s tým… ale ten úspech raz príde.

Podľa výskumu publikovaného na brainpickings.org hranie na hudobnom nástroji prospieva mozgu viac ako ktorákoľvek iná aktivita. Dôvodom je, že zapája a zároveň posilňuje prakticky všetky oblasti mozgu naraz - najmä vizuálne, sluchové a motorické. To spôsobuje rýchlejší presun informácií a hudobníkom to umožňuje riešiť problémy efektívnejšie a kreatívnejšie. Čo by ste v tejto súvislosti odporučili rodičom, aby si na dieťati viac všímali a podporovali?

V dnešnej dobe sa ľuďom nechce veľmi komunikovať a starať sa či zaujímať sa o druhých. Samozrejme, bolo to aj v minulosti, ale táto doba je tým zvlášť špecifická a deti sa preto viac utiekajú k virtuálnemu svetu.

Z môjho pohľadu rodičia potrebujú alebo ich „psia povinnosť“ je, že majú svoje dieťa vnímať, rozprávať sa s ním, počúvať ho, radiť sa s ním a sprevádzať ho - byť „paidagogos“ svojho dieťaťa, teda sprievodcovia jeho životom. To znamená, že mu pomáhajú vtedy, keď je na dne a chvália ho vtedy, keď niečo získa. Zároveň, že ho usmerňujú.

Každé jedno dieťa je neuveriteľný dar pre rodičov, ale nemôže si robiť, čo chce. Zdieľať

A ako hovorí Biblia, niekedy aj trest je usmernenie, pretože dieťa si nemôže robiť, čo chce. 

K tomu však treba donboscovský láskavý prístup. ​To znamená, že s láskou byť prísny a viesť dieťa. Alebo v rámci slovenskej ľudovej múdrosti „ohýbaj ma mamko, pokiaľ som ja Janko, lebo neohneš ma mamo, keď ja budem Jano“.

Dieťa je krásne stvorenie a záleží naozaj len na rodičoch, akým spôsobom to so svojím dieťaťom dovedú do zdarného konca. Aj keď každé dieťa je originál a niekedy sa to nemusí vydariť, ale VŽDY JE TO NA TOM, ABY SA RODIČIA NEVZDÁVALI.

Foto: odpustová svätá omša z Opátskeho chrámu sv. Jána Krstiteľa v Jasove

Prof. PaedDr. ThDr. Ambróz Martin Štrbák, PhD., O. Praem.
Po absolvovaní Konzervatória v Košiciach pôsobil na tom istom konzervatóriu i na Teologickom inštitúte sv. Karola Boromejského RKCMBF UK ako učiteľ hudby. Po teologických štúdiách na Slovensku a vo Viedni pôsobil ako docent na Pedagogickej fakulte a spolupracovník Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, kde doposiaľ vyučuje liturgický spev.
Zároveň je riaditeľom Premonštrátskeho gymnázia v Košiciach a prokuristom firmy, teda okrem opátskej a kňazskej služby, vedeckej a pedagogickej činnosti stíha i podnikateľské aktivity, gregoriánsky chorál, cestovanie a šport.

- upravená verzia prevzatého článku so súhlasom redakcie zastolom, autor: Júlia Kubicová

Vypočujte si jeho katechézy na: youtube Opátstvo Jasov
Prečítajte si tiež: Opát Ambróz Martin Štrbák: Prestávame vnímať Krásno
LIST PÁPEŹA JÁNA PAVLA II. UMELCOM

 

Zaoberám sa témami - spiritualita a mystika, fenomén utrpenia, Krásy a umenia. Šiesty rok pôsobím aj ako externá redaktorka a moderátorka pre katolícke médiá. Viac info tu: https://svetkrestanstva.postoj.sk/autor/kubicova-julia

Odporúčame

Blog
Bruno Donoval / Boli sme hluchí k výzve Panny Márie v Lurdoch

Bruno Donoval / Boli sme hluchí k výzve Panny Márie v Lurdoch

„Ak v modlitbe vnímame ten militantný rozmer, kedy je človek v pozícii Božieho bojovníka, je zaodetý do výzbroje Božieho slova. Štítom, ktorý ho chráni a zároveň je jeho cestou, je Božie slovo,“  avšak nejde o to, o čo človek v modlitbe ruženca prosí, hovorí fráter Bruno. Čo je teda najdôležitejšie, najpodstatnejšie?

Blog
Čo píšu anglický konzervatívci o Ukrajine 7. Chcú aby Čína sprostredkovala mier.

Čo píšu anglický konzervatívci o Ukrajine 7. Chcú aby Čína sprostredkovala mier.

Británia môže byť hrdá na to, že si uvedomila potrebu skôr ako väčšina európskych krajín a vycvičila až 20 000 ukrajinských vojakov a poslala viac ako 3 600 ľahkých a účinných protitankových rakiet. Teraz sa pridala takmer celá EÚ vrátane Nemecka. Ako ukázal raketový útok zo 14. marca na tranzitnú základňu zbraní na západnej Ukrajine, ruské sily začínajú uzatvárať západné zásobovacie trasy. Poliaci vo mne vyvolávajú pocit viny za to, ako málo Západ urobil pre to, aby splnil bezpečnostné záruky, ktoré dala Británia na obranu Poľska v roku 1939, a ako sme ich mi briti v roku 1945 na Jalte nechali napospas Stalinovi. Povojnová Ukrajina bude potrebovať rozsiahly plán rekonštrukcie, na ktorý pôjdu miliardy eur z celého Západu. V tejto ťažkej chvíli však bude musieť Zelenskyj urobiť niekoľko trpkých ústupkov výmenou za stiahnutie ruských vojsk. Pravdepodobne budú zahŕňať neutralitu a akceptovanie Putinových úplne nelegitímnych územných záberov na Kryme a v Doneckej a Luhanskej oblasti. Fínsko na konci svojej hrdinskej zimnej vojny proti Sovietskemu zväzu v rokoch 1939 - 1940 odstúpilo asi desatinu svojho územia, ale zostalo suverénnou, nezávislou a demokratickou krajinou - hoci "fínskou". Ale hlavný dôvod, prečo sú Ukrajinci v Poľsku a Maďarsku vítaní s otvorenou náručou, nesúvisí s farbou pleti. Je to preto, že prešli testom pravicových populistov: ženy a deti sú utečenci; slobodní muži sú ekonomickí migranti. Keďže útok na Kyjev uviazol na mŕtvom bode a hrozí krvavá mestská vojna, USA a Európa si musia dobre premyslieť svoje ciele. Proti tomu by mohol byť základom novej európskej bezpečnostnej architektúry prísľub členstva Ukrajiny v EÚ (na rozdiel od NATO), rekonštrukcia podporovaná Čínou, USA a EÚ, ako aj nové dohody o konvenčných zbraniach. Zahnať Putina do kúta so sebou prináša vlastné nebezpečenstvá. Múdrejšie by bolo podporiť tretiu stranu, Čínu, aby zohrala úlohu sprostredkovateľa, než aby Západ skĺzol do novej studenej vojny proti dvom vedúcim autokratickým mocnostiam.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.