Harakter náš každodenný. (Pohľad do duše voliča)

Pojem „harakter“ sa tradične zaužíval ako označenie vierolomnosti politika, ktorý poprel svoje predchádzajúce vyjadrenie a následne ho interpretoval spôsobom, ospravedlňujúcim opačné konanie. Lenže je to trošku inak.

Pojem „harakter“ sa tradične zaužíval ako označenie vierolomnosti politika, ktorý poprel svoje predchádzajúce vyjadrenie a následne ho interpretoval spôsobom, ospravedlňujúcim opačné konanie. Lenže je to trošku inak.