Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
30. máj 2019

Tavener - Pärt - Martynov - pozvánka na koncert

Koncert súčasnej duchovnej hudby. Jedinečná a divácky atraktívna dramaturgia umocnená nádhernými sakrálnymi priestormi. Dielo J. Tavenera zaznie na Slovensku po prvýkrát na originálnych nástrojoch.
Tavener - Pärt - Martynov - pozvánka na koncert

Komorný orchester ZOE v spolupráci so Zvonkohrou Košariská - Priepasné pripravili večer súčasnej duchovnej hudby. Zaznejú diela skladateľov Arvo Pärt, John Tavener, Vladimir Martynov, ako aj Hymny v úprave pre zvonkohru a sláčiky.

Meno Estónskeho skladateľa Arvo Pärta pravdepodobne netreba špeciálne predstavovať. Patrí medzi najvychytenejších skladateľov súčasnosti. Tvorba Anglického skladateľa Johna Tavenera v niečom pripomína Pärtov jazyk (akýsi "duchovný minimal music"), no jeho prejav je menej formalizovaný a diela sú pomerne rozsiahle, akoby stojaté. Diela Vladimira Martynova sa niekedy zvyknú označovať za "neoromantizmus", no tento pojem nie je celkom presný. Martynov používa jednoduchú melodiku a tonalitu, bez príkrych výrazových zvratov. Jeho skladba bola pužitá napríklad v Sorrentinovom filme Le Grande Bellezza.

Program:

  • Arvo Pärt: Summa pre sláčikový orchester
  • John Tavener: The Last Sleep of the Virgin pre sláčikové kvarteto a handbells
  • Martin Luther: Ein Feste Burg pre zvonkohru a sláčiky
  • Brendan Graham & Rolf Lovland: You raise me up pre zvonkohru a violončelo
  • Nurit Hirsh: Osse Shalom pre zvonkohru a husle
  • Chris Tomlin & Louie Giglio: Amazing Grace pre zvonkohru a sláčiky
  • Vladimir Martyno: Beatitudes pre (zdvojené) sláčikové kvarteto

Komorný orchester ZOE

pôsobí na slovenskej hudobnej scéne od roku 2008, jeho členmi sú poprední mladí slovenskí umelci.

Orchester splolupracuje s domácimi aj zahraničnými umelcami (koncertní majstri Milan Paľa, Ewald Danel, Juraj Tomka, Daniel Turčina, Jakub Sedláček, David Danel, dirigenti Marián Lejava, Rastislav Štúr, Maroš Potokár, Konstantin Ilievski, či interpreti ako Adriana Kučerová, Ľubica Rybárska, Pavol Bršlík, Eva Šušková, Sisa Sklovská, Mária Čírová, alebo klavirista Ivan Gajan a ďaľší.)

ZOE pravidelne uvádza svetové premiéry diel slovenských skladateľov – Víťazoslav Kubička, Jevgenij Iršai, Marian Lejava, Viliam Graffinger, Lukáš Borzík, Mirko Krajči, Peter Zagar, ako aj slovenské premiéry viacerých diel skladateľov G. Mahlera, či Arvo Pärta.

ZOE je biblické slovo gréckeho pôvodu a znamená večný život.

Zvonkohra Košariská - Priepasné

je tvorená mladými ľuďmi, ktorých spája krása hudby, umenia a hlavne láska k Pánu Bohu. Členmi hudobného zoskupenia sú deti, konfirmandi, mládež a dospelí členovia nášho Cirkevného zboru ECAV Košariská – Priepasné. Zvončekový orchester pod vedením dirigenta Vladimíra Húsku začal v októbri 2013 pôvodne s hrou na chimesy v rozsahu troch oktáv a od júna 2014 s hrou na ručné zvončeky. Odvtedy sa zoskupenie hráčov, na našu radosť, natoľko rozrástlo, že sme si mohli dovoliť vytvoriť staršiu a mladšiu skupinu. Repertoár je široký od duchovných až po skladby populárnej hudby. Zvonkohra absolvovala doteraz desiatky koncertov na Slovensku, Morave, v Srbsku, Maďarsku, Rumunsku a Nemecku. Je súčasťou programov v rámci služieb Božích a národno - kultúrnych podujatí v kostole v Košariskách a okolí.

K hre na ručné zvončeky nás priviedli naši priatelia z partnerského Cirkevného zboru Česko bratrské církve evangelické v Kateřiniciach pozvaním na medzinárodný hudobný tábor, ktorý každoročne vedie tím zvonkohry Southminster Ringers z Pittsburgu pod vedením dirigenta Richarda Pinkertona. Pravidelne sa na týchto táboroch spoločne stretávame. Sú miestom, kde sa zdokonaľujeme v hre na ručné zvončeky a rozširujeme svoj repertoár.

Súbor dirigentsk vedú zakladajúci členovia, Vladimír Húska a Adriána Hazuchová.

Arvo Pärt (1935)

patrí medzi skladateľov, ktorých kompozičný jazyk prešiel viacerými premenami, aby nakoniec vyústil do osobitého a individuálneho štýlu. Pre jeho rané kompozície (prevažne pre klavír) je charakteristický príklon k neoklasicizmu. V ďalších dielach skladateľ uplatňoval rôzne kompozičné techniky avantgardy. Tieto skladby však nevynikajú len dômyselnosťou racionálnych postupov, ale aj koncentrovaným a sugestívnym výrazom. Po niekoľkých aleatorických pokusoch Pärt dospel k technike koláže, v rámci ktorej využíva citácie a alúzie na minulosť. Pärt využíva citáty z tonálnej hudby, ktoré predstavujú kontrast voči seriálnej technike. Tonalita „v prostredí serializmu“ je akoby vyjadrením potreby siahnuť po avantgardou „zakázanej“ hudobnej reči, ktorá jediná umožňuje druh expresie, akej serializmus a dodekafónia nie sú schopné. Návrat k tonalite, hoci na inom princípe ako v prípade koláže, sa stal neskôr jedným z hlavných východísk vzniku Pärtovho štýlu tintinnabuli (z latinčiny - zvončeky). Kľúčovým dielom Pärtovej tvorby je Credo pre klavír, zbor a orchester (1968), predstavujúce syntézu jeho dovtedajšieho kompozičného vývoja. Skladateľ v ňom kombinuje prvky tonálnej hudby (citát z Bachovho Prelúdia C dur z Temperovaného klavíra I, práca s intervalom čistej kvinty ako najkonsonantnejším intervalom) po oktáve s dvanásťtónovou sériou a aleatorikou. Výpoveď skladby zároveň umocňuje aj jej silný duchovný a filozofický aspekt odkazujúci na problematiku dobra a zla. Credo uzatvára Pärtovu tvorbu inšpirovanú rôznymi kompozičnými technológiami a poetikami 20. storočia. Zároveň je akýmsi odrazovým mostíkom pre jeho ďalšie smerovanie, v ktorom v konfrontácii tonality a atonality napokon zvíťazí tonalita.

„Môj nový štýl sa skladá z dvoch ciest: jedna línia predstavuje moje hriechy, a druhá línia predstavuje odpustenie týchto hriechov. (...) Jeden hlas je komplikovanejší a subjektívnejší, ten druhý veľmi jednoduchý, jasný, a objektívny.“

„Myslím si, že zvuk je veľmi zaujímavý fenomén. (...) Ľudia ani nevedia, ako silno nás hudba ovplyvňuje, v dobrom i v zlom. Zvukom môžete ľudí aj zabiť. (...) Ale existuje aj iný zvuk, ktorý je protikladný k zabíjaniu. Vzdialenosť medzi týmito dvoma bodmi je veľmi veľká. A vy máte slobodu, môžete si vybrať.“  

„Skladateľ sa musí naučiť počuť ticho. Na počiatku bolo ticho. A z tohto ticha stvoril Boh svet.“

Summa

„Vyvinul som vysoko formalizovaný kompozičný systém, ktorý používam na písanie svojej hudby už dvadsať rokov. Summa je najstriktnejším a najzávažnejším dielom tejto série,“ povedal Arvo Pärt v roku 1994. Samotný neutrálny názov stelesňuje podstatu obsahu, pretože dielo vychádza z textu latinského Creda. Veľká jednoduchosť diela skrýva jeho komplexnosť. Základné pravidlá zabezpečujú, že na hladine sa vytvorí cyklus nepretržitých zmien, zatiaľ čo vnútorná, hĺbková štruktúra je usporiadaná staticky, pokojne. Pärt zložil Summu pôvodne pre zbor, neskôr však vytvoril viaceré verzie pre rôzne nástrojové obsadenia.

John Tavener (1944 - 2013)

Hudobné vzdelanie Johna Tavenera (28 Január 1944 – 12 November 2013) sa vyvíja na modernistickom pozadí. Široké uznanie si získal svojím dielom The Whale (Veľryba) a bol označený za „hudobný objav roka“ (The Guardian).

Postupom času sa jeho hudba stávala stále viac duchovná a náboženská. Pôvodne člen škótskej presbyteriánskej cirkvi, so záujmom o katolicizmus napokon roku 1977 zakotvil v pravoslávnej cirkvi, ktorá sa mu stala hlavným inšpiračným zdrojom na ďalšie dve desaťročia.

Od konca deväťdesiatych rokov sa mu stal ďalším zdrojom inšpirácií intenzívny záujem o veľké náboženstvá zahŕňajúce kresťanstvo, judaizmus, hinduizmus, islam, či spirituality amerických indiánov.

Inzercia

Inšpiroval sa tiež dielami spisovateľov ako sú Tolstoj, Dostojevskij, Shakespeare, anglickí básnici, či Dante.

Tavenerova tvorba je často očarujúco krásna a vzrušujúca. Jeho celoživotná snaha vyjadriť hudbou krásu a pravdu viedla skrze poznávanie mnohých náboženstiev a filozofií a vyústila do jedinečného súboru diel.

The Last Sleep of the Virgin

The Last Sleep of the Virgin (Usnutie Panny Márie) som napísal v roku 2002, krátko pred vážnou operáciou srdca. Eschatologický charakter hudby umocňoval fakt, že som takmer nedokázal počuť hudbu. Bola pre mňa takpovediac neuchopiteľná. Toto sa snaží reflektovať inštrukcia hudobníkom hrať „na hranici počuteľnosti“.

Hudba je byzantínskeho charakteru, postavená na 8. Doxastikone sviatku „Uspenie presvätej Bohorodičky“ (sviatok zosnutia a nanebovzatia Panny Márie). Hudba bez slov rozpráva príbeh usnutia a pohrebu Matky Božej apoštolmi.

V The Last Sleep of the Virgin hrajú dôležitú úlohu zvonky, ktoré sú nositeľmi materiálu tejto tajomnej, pre mňa podivuhodnej meditácie o Posledných veciach.

Dielo bolo napísané ako spomienka na Dame Margot Fonteyn, ktorá zomrela v roku 1991 a je venované kvartetu Chilingirian String Quartet.“ (John Tavener)

Vladimir Martynov (1946)

Ruský skladateľ Vladimir Martynov začal hudobné štúdiá ako klavirista, no čoskoro ho začala priťahovať aj skladba. Oba odbory vyštudoval na Moskovskom konzervatóriu, ktoré ukončil v roku 1971. Jeho rané diela sú poznačené vplyvom serializmu (12-tónová kompozičná technika).
V roku 1973 začal pracovať v hudobnom štúdiu pre elektronickú hudbu v Múzeu Alexandra Skriabina. Na tejto pôde sa formovala skupina avantgardných skladateľov ako Sofia Gubaidulina, Sergei Nemtin, Alfred Schnittke, či Edison Denisov, ktorý sa tu pravidelne stretávali, diskutovali a experimentovali. Na tejto pôde vznikla aj Tavenerova roková opera „Seraphic Visions from St. Francis of Assisi“ (1978).

Martynov je uznávaným muzikológom v oblasti hudby Uzbekov, Tadžikov, či ďalších etnických skupín Ruskej oblasti, študoval európsku aj ruskú stredovekú hudbu, filozofiu, históriu a staré náboženské spevy.

Beatitudes

Batitudes (Blahoslavenstvá) je dielo postavené na texte Ježišovej Reči na vrchu. Dva sopránové hlasy uvádzajúj ednoduchú pentatonickú, akoby ľudovú melódiu (neskôr sa ku nim pridá tretí diskant), so sprievodom držaných akordov. Až v poslednom verši sa hudba posúva, do vysokých polôh, naznačuje „nebeské“ smerovanie. Kóda, opakovaná ad libitum, evokuje nadčasovosť, večnosť.

Verzia pre (zdvojené) sláčikové kvarteto sa zvykne interpretovať tak, že najskôr sa jedno kvarteto nahrá a pri koncertnom vystúpení do tejto nahrávky hrá živé kvarteto prvé hlasy.

„Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.
Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení.
Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme.
Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení.
Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo.
Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.
Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi.
Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť lebo ich je nebeské kráľovstvo.
Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo
hovoriť; radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi“
(Mt 5,3-12).


Koncerty sa konajú:

19.6. 18:00 v Evanjelickom kostole na Košariskách
21.6. 18:00 vo Veľkom Evanjelickom kostile v Bratislave
23.6. 19:00 v Kostole sv. Ladislava v Nitre


Hlavný partner projektu:
z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Partneri:
Mesto Nitra
Bratislavský samosprávny kraj

Predpredaj vstupeniek:
predpredaj.sk
ticketportal.sk

Odporúčame