Martin Fedorko

Martin Fedorko

Som dobrovoľník, animátor, IT analytik, komunikatívny typ človeka a rád píšem o čomkoľvek, čo hýbe mojím malým svetom.

  Strana 1

  Blog
  Mať Boha na prvom mieste
  Mať Boha na prvom mieste

  Každý z nás asi máme isté idei, alebo myšlienky, ktoré sme počuli v mladosti a sprevádzajú nás celý život. Môže to byť nejaké porekadlo, biblický verš, alebo úryvok z knihy, ktorú sme čítali v mladosti. U mňa je takou mantrou veta, ktorej hlbší význam som pochopil až neskôr. „Maj Boha na prvom mieste a všetko ostatné bude na správnom mieste“ je formulka, ktorú som počul na strednej a odvtedy ešte mnoho ráz. Intelektuálne som jej rozumel, ale v srdci to ešte vtedy nefungovalo. Neskôr ma zachránila, no musel som ju prežuť a akceptovať ako fakt. Verím, že by mohla byť takým istým záchranným kolesom aj niekoho ďalšieho, sadám teda za PC a spisujem, čo ma o živote naučila a stále učí.

  Blog
  Djokovič vs. Austrália (teologicko-filozofická esej)
  Djokovič vs. Austrália (teologicko-filozofická esej)

  Posledné týždne hýbali svetom nové druhy COVID variantov, ktorých názvy pripomínajú modely robotov z filmu Transformers a okrem toho celý svet sledoval kauzu tenistu Novaka Djokoviča. Tá vyústila v jeho vyhostenie z krajiny, čo má v Srbsku za následok diplomatickú krízu s Austráliou. Djokovič je pre jednu početnú skupinu hrdina a obeť a pre druhú klamár, hlupák a predovšetkým papaláš snažiaci sa obísť systém a zákony. Na Facebooku som postrehol len málo komentárov, ktoré by kategoricky nespadali do týchto dvoch táborov. Pritom celá podstata problému spočíva v otázke dodržiavania princípu „pravidlá majú platiť pre všetkých rovnako“. Je to ale naozaj tak? Skúsil som na túto problematiku nazrieť hlbšie.

  Blog
  Je kresťanstvo inkluzívne?
  Je kresťanstvo inkluzívne?

  Keď sa pozriem na plejádu predsudkov a dohadov voči kresťanskej viere, jedným z častých je ten, že naša viera je netolerantná, vylučujúca a absentujú v nej hodnoty rovnosti. Kúzelné slovíčko rovnosť je totiž dnes zaklínadlom na každého, kto si dovolí pochybovať o vybraných právach či obmedzeniach, ktoré nám mnohé súčasné ideológie ponúkajú (a zďaleka nie len tie liberálne). Kresťanstvo v očiach mnohých naproti tomu vraj presadzuje „tradičné“ gender role, neinkluzívnosť (dokonca podľa mnohých intoleranciu) voči sexuálnym (prípadne aj iným) menšinám, či zvýhodňuje (vďaka svojej histórii) bielych Európanov. Pre mnohých je to dôkaz zaostalosti cirkvi, veriacich alebo dokonca samotného náboženstva. Myslím si, že ľudia, čo toto tvrdia, nepochopili z kresťanstva absolútne nič.

  Blog
  Načo nám je viera?
  Načo nám je viera?

  Keď som bol malý, reagoval som bežné životné situácie rozumom dieťaťa. Hltal som mnohé veci celkom prirodzene a bez zbytočného spochybňovania. Myslím, že som v tom veku mal aj z dnešného pohľadu nebývalo silnú vieru. Pamätám si na situáciu, keď sme doma hľadali stratené kľúče od bytu. Modlil som sa tak silno, aby sme ich našli, že ma to namotivovalo hľadať ich o to prešpekulovanejšie. Začal som sa pozerať aj na tie menej pravdepodobné miesta a zrazu, keď som odsunul kreslo v detskej izbe, boli tam, ležali priamo predo mnou na zemi. Vtedy to bolo pre mňa veľkým znamením, že ma Boh vypočul. Z dnešného pohľadu to môže vyznieť úsmevne, ale keby som to vyjadril slovami „bol tam vtedy so mnou“, myslím, že by som sa nemýlil.

  Blog
  Dialóg ako cesta k lepšej spoločnosti
  Dialóg ako cesta k lepšej spoločnosti

  Útok na Kapitol, či presadenie zákona Equality Act. Festival Pride alebo pochody za tradičnú rodinu. Ochrana života kontra poľské protesty proti obmedzovaniu reprodukčných práv žien. Vyhrotené scény našej doby napovedajú, že sa pod rúškom štandardnej demokracie odohráva ideový boj o jej budúcu podobu. To, čo vidíme v médiách, oprávnene mnohých vyrušuje. Obávajú sa totiž, kam až môžu tieto konflikty dospieť. Ako vôbec môže spoločnosť pokračovať ďalej a ťahať za „jeden povraz“, keď je v nej toľko odsudzovania a nenávisti. Nedávno sa mi však do rúk (alebo lepšie povedané na obrazovku) dostala katechéza k evanjeliu o láske k nepriateľom. Akosi som v tom začal vidieť odpoveď na moje nezodpovedané otázky.

  Blog
  Názor: Manželstvo a rodičovstvo v kontexte práv LGBTI komunity
  Názor: Manželstvo a rodičovstvo v kontexte práv LGBTI komunity

  Máloktorá téma, ak nie jediná, škrípe medzi sekulárnym svetom a kresťanmi tak veľmi, ako je chápanie manželstva a inklúzia LGBTI párov. Práve doteraz vnímaná podstata manželstva v duchu „ako muža a ženu ich stvoril“ je niečo, čo motivuje niektorých nás kresťansky zmýšľajúcich ľudí spochybňovať oprávnenosť LGBTI zväzkov. Mojou motiváciou však takéto spochybnenie prioritne nie je, k napísaniu tohto článku ma viedla vlastná sebareflexia nad touto témou a aj otvorenie sa pravde. Samozrejme je tento text písaný z pohľadu veriaceho človeka, čiže vychádzal som z východísk získaných mojim predošlým poznávaním. Napriek tomu som sa snažil tieto motivácie očisťovať. V žiadnom prípade však nejde o útok na LGBTI komunitu a ľudí inej sexuálnej orientácie. Naopak, výrazne sa zasadzujem o ochranu ľudskej dôstojnosti a aj v tomto prípade verím, že má táto dôstojnosť prednosť pred sexuálnou morálkou alebo spoločenskými normami. A zároveň si myslím, že tejto komunite ako veriaci veľa dlžíme. Totiž na prvom mieste má byť láska (v pravom zmysle slova), neexistuje totiž niečo, ako „druhá úroveň“, neexistuje niekto, koho mám oprávnenie odsudzovať alebo mať menej rád. Napriek tomu všetkému som si dovolil poodkryť otázniky, ktoré (pre mňa) visia nad touto problematikou.

  Blog
  Načo mi je akýsi spasiteľ?
  Načo mi je akýsi spasiteľ?

  S touto otázkou som sa prvýkrát stretol počas evanjelizačného kurzu Objav Krista u nás vo farnosti, no zarezonovala vo mne až po niekoľkých rokoch. Často som tak podvedome prijímal, že svet je nedokonalý prakticky „od počiatku“, my sami sme Boha zavrhli a potrebovali sme niekoho, aby nás s Ním uzmieril. No a my kresťania máme nádej v Ježišovi, že On je ten, kto to vykonal a že sa raz vráti a svoje dielo dokončí. Je však toto podstata nášho spasiteľa?

  Blog
  Naozaj rozumieme Katolíckej cirkvi?
  Naozaj rozumieme Katolíckej cirkvi?

  Milovaná a nenávidená katolícka cirkev. Akú má vlastne úlohu? Prečo ju toľko ľudí kritizuje? Je naozaj taká márnivá, spiatočnícka a tmárska? Ako je potom možné, že je to najväčší unitárny náboženský útvar na svete? A prečo si myslí, že práve ona je tá pravá? Na niektoré z týchto otázok som si skúsil dať odpoveď v nasledujúcom texte.

  Blog
  Cirkev
  Cirkev

  Žijeme v dobe, kedy je kritika cirkvi, jej pôsobenia v spoločnosti, ale aj vyznávania náboženského presvedčenia na verejnosti verejnosťou relatívne schvaľovaná. Samozrejme nehádžem všetkých do jedného vreca. Tak ako sa líši kultivovanosť vyjadrovania takejto kritiky (od najvulgárnejších osočovaní až po naozaj seriózny dialóg), tak sa aj konkrétny obsah týchto tvrdení pohybuje od naozaj irelevantného až po skutočné a často akútne problémy. Niekedy ide o konštruktívnu a oprávnenú kritika, inokedy je však za čiarou a má za cieľ iba dehonestovať „oponenta“. Nechcem sa týmto blogom len zastávať akýchkoľvek náboženských predstaviteľov alebo kresťanských politikov, ale rád by som hlavne poukázal na význam cirkvi, na jej miesto v spoločnosti a v ľudskom živote. Verím, že tak dokážem priniesť do diskusie nové podnety.

  Blog
  Progres
  Progres

  V poslednom období mi veľa krát zarezonovala myšlienka „pokrok nezastavíš“. Bola mi predkladaná v zmysle, že „konzervatívny“ názor len brzdí „pokrok“, že aj tak sa spoločnosť hýbe a niektoré veci sú neodvratné. A že vraj je to tak dobre. Nasledujúci blog nie je žiadna kritika politického zoskupenia, skôr zafilozofovanie nad „progresom“ ako takým a nad tým, čo to znamená byť progresívny.

  Strana 1
  Denník Svet kresťanstva

  Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

  Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.