Martin Fedorko

Martin Fedorko

Som dobrovoľník, animátor, IT konzultant v slovenskom startup-e, komunikatívny typ človeka a rád píšem o čomkoľvek, čo hýbe mojím malým svetom.

  Strana 1

  Blog
  Naozaj rozumieme Katolíckej cirkvi?
  Naozaj rozumieme Katolíckej cirkvi?

  Milovaná a nenávidená katolícka cirkev. Akú má vlastne úlohu? Prečo ju toľko ľudí kritizuje? Je naozaj taká márnivá, spiatočnícka a tmárska? Ako je potom možné, že je to najväčší unitárny náboženský útvar na svete? A prečo si myslí, že práve ona je tá pravá? Na niektoré z týchto otázok som si skúsil dať odpoveď v nasledujúcom texte.

  Blog
  Cirkev
  Cirkev

  Žijeme v dobe, kedy je kritika cirkvi, jej pôsobenia v spoločnosti, ale aj vyznávania náboženského presvedčenia na verejnosti verejnosťou relatívne schvaľovaná. Samozrejme nehádžem všetkých do jedného vreca. Tak ako sa líši kultivovanosť vyjadrovania takejto kritiky (od najvulgárnejších osočovaní až po naozaj seriózny dialóg), tak sa aj konkrétny obsah týchto tvrdení pohybuje od naozaj irelevantného až po skutočné a často akútne problémy. Niekedy ide o konštruktívnu a oprávnenú kritika, inokedy je však za čiarou a má za cieľ iba dehonestovať „oponenta“. Nechcem sa týmto blogom len zastávať akýchkoľvek náboženských predstaviteľov alebo kresťanských politikov, ale rád by som hlavne poukázal na význam cirkvi, na jej miesto v spoločnosti a v ľudskom živote. Verím, že tak dokážem priniesť do diskusie nové podnety.

  Blog
  Progres
  Progres

  V poslednom období mi veľa krát zarezonovala myšlienka „pokrok nezastavíš“. Bola mi predkladaná v zmysle, že „konzervatívny“ názor len brzdí „pokrok“, že aj tak sa spoločnosť hýbe a niektoré veci sú neodvratné. A že vraj je to tak dobre. Nasledujúci blog nie je žiadna kritika politického zoskupenia, skôr zafilozofovanie nad „progresom“ ako takým a nad tým, čo to znamená byť progresívny.

  Blog
  Láska k životu
  Láska k životu

  Tento blog píšem z dovolenky z malebného Liptova. Je tu fakt nádherne, a vďaka tomu, čo som si prežil posledné roky, mám pocit, že sa viem viac nadchnúť pre krásu a prírodu. Proste naučil som sa byť sám so sebou a som vďačný, keď môžem spomaliť. Snažím sa tu veľmi nemyslieť na všetky tie veci, ktoré treba doma riešiť a vybavovať a tiež sa pokúšam menej tráviť čas na sociálnych sieťach, aby ma nič nerozptyľovalo od zažívania skutočného oddychu v prírode. Napriek tomu sa mi podarilo zachytiť výrok o tom, že nás „čaká ťažký týždeň“.

  Blog
  Život s Bohom ako veľké dobrodružstvo
  Život s Bohom ako veľké dobrodružstvo

  Veľmi často sa medzi vedúcimi u nás v Saleziánskom diele zamýšľame, ako ponúkať mladým dobrú duchovnosť tak, aby o ňu spontánne začali prejavovať záujem. Často sa boríme s nechuťou chodiť na sv. omšu, alebo sa modliť. Uvedomil som si však, že je to často aj nesprávnym pochopením daných úkonov. Mnohí mladí si nevedia predstaviť, čo to znamená pustiť Boha do svojho života a mať s Ním vzťah. Toto tajomstvo sa dá len ťažko vysvetliť slovami, musí sa prežiť. No napriek tomu túto skúsenosť zažívajú mnohí a nie je vôbec ojedinelá. Stačí k tomu často len otvorený postoj srdca a pripustenie, že náš život nie je iba náhoda.

  Blog
  Boh v spoločnosti
  Boh v spoločnosti

  Niekoľko týždňov až mesiacov rieši naša spoločnosť obnovené spory medzi konzervatívcami a liberálmi, niekedy prezentované nie úplne správne ako spory medzi kresťanmi a zvyškom „sveta“. Neštítili sme sa zatiahnuť na pomyselné dno vyjadrovania, keď na jednej strane označujeme ľudí ako tmárov a posielame ich do stredoveku, na druhej strane bez hanby ignorujeme iné pohľady na život. Veľmi často mám pocit, že mnohé názory a domnienky vychádzajú z hlbokého nepochopenia druhej strany, ku ktorému dochádza hlavne kvôli absencii dobrého dialógu a schopnosti počúvať. Dovolil som si nahliadnuť z mojej perspektívy na tieto spory a trocha ukázať, aké súvislosti v daných veciach vidím ja.

  Blog
  Podstata viery
  Podstata viery

  Na otázku prečo verím, alebo aký má pre mňa viera zmysel, mám viacero odpovedí, hoci si uvedomujem, že pre mnohých nie sú dostačujúce. Môžem opísať zážitok vypočutých modlitieb, vnútorného uzdravenia cez sviatosť zmierenia a adoráciu, či inú perspektívu na veci, ktoré sa mi v živote diali. Nemám nadprirodzené zážitky (aspoň nie tak prvoplánovo nadprirodzené) a dokonca sám viem, že sila ľudskej mysle je dosť veľká na to, aby som si mnohé vsugeroval. Tiež si uvedomujem, že by moje skúsenosti pod racionálnym drobnohľadom nemuseli obstáť. Zážitok a vedomie Božej prítomnosti vám ale nikto nemôže vziať a z pohľadu srdca je teda otázka viery vyriešená. Určite je však dôležité si uvedomovať, či je aj rácio v súlade so srdcom a hovorí „áno“ viere v Boha. Otázka je, v čom tkvie podstata mojej viery.

  Blog
  Pýcha, pád a pokora
  Pýcha, pád a pokora

  Častokrát sa môže stať, že sme konfrontovaní s otázkou, čo je dobré a čo zlé. Hlavne keď vyťahujeme z rukáva tromfy o tom, ako Boh "trestá" ľudstvo za zlo, ktoré páchalo. Mnohí si myslia, že my veriaci považujeme za dobré to, čo učí cirkev. To by samozrejme na zrelý postoj nestačilo. Nemyslím tým, že máme spochybňovať učenie cirkvi, ale nepýtať sa na dôvod, prečo tak učí, by bolo veľmi slepé. Na druhej strane poznám mnohých, ktorý už všetko relativizujú, lebo veď ťažko určiť hranice, čo je ešte dobré a čo už zlé. Vo svätom písme nájdeme viacero odpovedí, v čom spočíva koreň zla alebo čo je dobro. Ale ktoré činy sú teda objektívne dobré? Samozrejme, je to obsiahla téma, ale rád by som poukázal na verš „Obetu Bohu milou je duch skrúšený a ponížený“.

  Strana 1