Mikuláš ochranca námorníkov

Najobľúbenejší svätec spájaný s Vianocami, ochranca detí, i námorníkov. Patrón Ruska, Grécka, Sicílie i Lotrinska. Jeho meno nesú viaceré mestá a kos...

Najobľúbenejší svätec spájaný s Vianocami, ochranca detí, i námorníkov. Patrón Ruska, Grécka, Sicílie i Lotrinska. Jeho meno nesú viaceré mestá a kos...

O nezodpovedných správcoch majetku Pána

To, že v posledných desaťročiach došlo k vážnym globálnym klimatickým zmenám, je dnes už nepopierateľné. V posledných rokoch je možné sledovať na Zemi veľké množstvo dopadov prebiehajúcich klimatických zmien. Diskutuje sa len o tom, do akej miery sú tieto zmeny spôsobené činnosťou človeka a aké budú...

To, že v posledných desaťročiach došlo k vážnym globálnym klimatickým zmenám, je dnes už nepopierateľné. V posledných rokoch je možné sledovať na Zemi veľké množstvo dopadov prebiehajúcich klimatických zmien. Diskutuje sa len o tom, do akej miery sú tieto zmeny spôsobené činnosťou človeka a aké budú...

Prečo encyklika o ekológii? Krátky komentár k Laudato si’

Laudato si’- o starostlivosti o spoločný dom, je názov novej encykliky pápeža Františka o ekológii. Mnohí známi sa ma ako ekológa pýtajú na názor, prečo práve encyklika o ekológii, keď máme v súčasnosti iné a dôležitejšie (?) problémy. Sociálna a ekonomická zaostalosť rozvojových štátov, hospodárska...

Laudato si’- o starostlivosti o spoločný dom, je názov novej encykliky pápeža Františka o ekológii. Mnohí známi sa ma ako ekológa pýtajú na názor, prečo práve encyklika o ekológii, keď máme v súčasnosti iné a dôležitejšie (?) problémy. Sociálna a ekonomická zaostalosť rozvojových štátov, hospodárska...

Laudato si. A o zodpovednosti kresťanov za životné prostredie

Klimatické zmeny sa stali realitou našich dní. Ekologické problémy sú prepojené a navzájom sa ovplyvňujú. Globálne klimatické zmeny ako zvyšovanie priemernej teploty, nepravidelnosť zrážok, topenie ľadovcov, stúpanie hladiny morí, zvyšujúca sa koncentrácia oxidu uhličitého v ovzduší a s ňou spojené...

Klimatické zmeny sa stali realitou našich dní. Ekologické problémy sú prepojené a navzájom sa ovplyvňujú. Globálne klimatické zmeny ako zvyšovanie priemernej teploty, nepravidelnosť zrážok, topenie ľadovcov, stúpanie hladiny morí, zvyšujúca sa koncentrácia oxidu uhličitého v ovzduší a s ňou spojené...

Statočný biskup

scan0146.jpg Bezpochyby patrí medzi najvýraznejších biskupov v histórii Slovenska. Na čele svojej diecézy stál vyše 20 rokov. Bol to statočný biskup, ktorý v žiadnom zápase nezaváhal. Aj preto pre mnohých z nás ostane jeho meno späté s odvážnym občianskym postojom. Pr...

scan0146.jpg Bezpochyby patrí medzi najvýraznejších biskupov v histórii Slovenska. Na čele svojej diecézy stál vyše 20 rokov. Bol to statočný biskup, ktorý v žiadnom zápase nezaváhal. Aj preto pre mnohých z nás ostane jeho meno späté s odvážnym občianskym postojom. Pr...

Až kamene kričať začnú

nevolne_092.jpg Morálny liberalizmus má na svedomí niekoľkonásobne viac ľudských životov ako nacizmus a komunizmus spolu. Za posledné desiatky rokov si spoločnosť zvykla, že je štátom zaručeným právom nechať si "vymazať" nechcené tehotenstvo brutálnym spôsobom. Je ča...

nevolne_092.jpg Morálny liberalizmus má na svedomí niekoľkonásobne viac ľudských životov ako nacizmus a komunizmus spolu. Za posledné desiatky rokov si spoločnosť zvykla, že je štátom zaručeným právom nechať si "vymazať" nechcené tehotenstvo brutálnym spôsobom. Je ča...

Adopcie detí zvermi

1372764898_25jdykvxy3migtr.jpg Pozoruhodnú kapitolu o vzťahu zvierat k človekovi nám zanechala mytológia, v ktorej vystupujú zvieratá ako ochrancovia opustených detí a sirôt. Je to pravda, alebo sú to všetko iba mýty a rozprávky bez akejkoľvek vedeckej hodnoty ? Možno...

1372764898_25jdykvxy3migtr.jpg Pozoruhodnú kapitolu o vzťahu zvierat k človekovi nám zanechala mytológia, v ktorej vystupujú zvieratá ako ochrancovia opustených detí a sirôt. Je to pravda, alebo sú to všetko iba mýty a rozprávky bez akejkoľvek vedeckej hodnoty ? Možno...

Nebojím sa povedať

Exkurzia do duše viacerých veriacich, ktorú som za posledné týždne absolvoval, je smutným čítaním. Snažil som sa viac počúvať, ako hovoriť a pritom si vyskladať akúsi správu o stave našej spoločnosti. Vždy som si totiž myslel, že odpovede na tieto otázky, sú každému veriacemu či hodnoty vyznávajúcem...

Exkurzia do duše viacerých veriacich, ktorú som za posledné týždne absolvoval, je smutným čítaním. Snažil som sa viac počúvať, ako hovoriť a pritom si vyskladať akúsi správu o stave našej spoločnosti. Vždy som si totiž myslel, že odpovede na tieto otázky, sú každému veriacemu či hodnoty vyznávajúcem...