Prečo encyklika o ekológii? Krátky komentár k Laudato si’

Laudato si’- o starostlivosti o spoločný dom, je názov novej encykliky pápeža Františka o ekológii. Mnohí známi sa ma ako ekológa pýtajú na názor, prečo práve encyklika o ekológii, keď máme v súčasnosti iné a dôležitejšie (?) problémy. Sociálna a ekonomická zaostalosť rozvojových štátov, hospodárska kríza, energetické a surovinové problémy, zbrane hromadného ničenia, drogová závislosť, vojnové konflikty, genocídy, ISIS, terorizmus, imigranti, obmedzovania základných práv a slobôd, hroziace jadrové konflikty. Áno, to všetko sú naliehavé problémy, ktoré nemôžu byť vyriešené v rámci štátov a na ich riešenia je nutná medzinárodná spolupráca. Ale tiež som názoru, že si málo - ak vôbec, uvedomujeme závažnosť a rozsah klimatických zmien a ekologických problémov, ktorým čelíme. A tiež dôsledky, ktoré prinesú a ktorým už najbližšie roky budeme musieť čeliť. Na rozdiel od hore uvedených problémov, tieto ekologické sa budú týkať každého jednotlivca na našej planéte.

O tom, čo hrozí ľudstvu, ale aj o tom, ako sa nás – obyvateľov vnútrozemského štátu, budú týkať klimatické zmeny a aký dosah budú mať na naše životy niektoré ekologické katastrofy, sa budem venovať v najbližšom blogu.

František sa novým dokumentom obracia nielen na katolíckych veriacich, ale na všetkých. Na jednotlivcov, rodiny, miestne pospolitosti, krajiny i medzinárodné spoločenstvo. Pripomína, že vysokú zaangažovanosť a cennú reflexiu v problematike ekológie dosahujú aj iné cirkvi, cirkevné spoločenstvá, ako aj iné náboženstvá. Srdcom encykliky Laudato si´, venovanej starostlivosti o náš spoločný dom, je otázka, aký typ sveta chceme odovzdať tým, ktorí prídu po nás, deťom, ktoré vyrastajú? František jasne a konkrétne pomenováva problémy. Poukazuje na technokraciu a prílišnú zahľadenosť človeka na seba samého. Ale nezabúda ani na riešenia. Navrhuje rozvinúť na každej úrovni spoločenského, ekonomického a politického života čestný dialóg, ktorý sa prejaví v transparentných rozhodovacích procesoch. Ide v nej cestou rozumných argumentácií a ponúka svetu svoje vedomosti a svoju vôľu v službe dobra. František nám adresuje jasný odkaz, plný nádeje, keď uisťuje, že ľudstvo má ešte schopnosť spolupracovať na vytvorení nášho spoločného domu, vyjadruje nádej, že nie je všetko stratené, pretože ľudské bytosti, schopné najhlbšieho úpadku, môžu aj prekonať seba samých a znovu si vyvoliť dobro.

Práve preto som zástancom toho, že pápežovo posolstvo je v týchto časoch veľmi aktuálne, dôležité a má veľmi konkrétny význam. Cirkev nemôže a nesmie zostať na okraji ani v ekologických otázkach. Cíti povinnosť priniesť aj k ekologickej téme svoj osobitý vklad. Táto téma sa jej totiž hlboko týka.

Jaroslav Slašťan

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo