Aj vďaka vám bol rok 2016 pre mnohé chudobné deti lepší. Ďakujeme

Končí ďalší kalendárny rok a tento čas je opäť príležitosťou na reflexiu našej práce i nášho poslania. Aký bol rok 2016 pre náš projekt Adopcia na dia...

Končí ďalší kalendárny rok a tento čas je opäť príležitosťou na reflexiu našej práce i nášho poslania. Aký bol rok 2016 pre náš projekt Adopcia na dia...

Vzácna návšteva: Saleziánska sestra Magda Cerovská je na misiách v Albánsku úctyhodných 25 rokov

Slovenská katolícka charita (SKCH) realizuje projekt Adopcia na diaľku® v Albánsku v spolupráci s komunitou sestier Saleziániek (FMA). Saleziánky vybu...

Slovenská katolícka charita (SKCH) realizuje projekt Adopcia na diaľku® v Albánsku v spolupráci s komunitou sestier Saleziániek (FMA). Saleziánky vybu...

Svetový deň boja proti detskej práci: 168 miliónov ťažkých príbehov

V dnešný deň sa pozornosť širokej verejnosti, organizácií i jednotlivcov upiera na deti, ktoré sú nútené vykonávať detskú prácu. 12. jún je Svetovým d...

V dnešný deň sa pozornosť širokej verejnosti, organizácií i jednotlivcov upiera na deti, ktoré sú nútené vykonávať detskú prácu. 12. jún je Svetovým d...