Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
28. apríl 2021

7 krokov k odpusteniu v manželstve

7 krokov k odpusteniu v manželstve

Ilustračná foto: pixabay.com

Jadrom ťažkostí v manželstve, keď sa musíme s námahou prekopávať ku koreňom problémov, je často odpustenie. Odpustenie v manželstve je jeden z najdôležitejších, priam základných návykov, ktoré je nutné pestovať, aby naše kresťanské manželstvo prosperovalo.

O odpustení treba vedieť tri veci: 

Je to voľba.

Je to proces. 

Odmietanie odpustiť má veľké následky.

Prečo je dôležité si v manželstve odpúšťať?

Medzi mojimi obľúbenými výrokmi je jeden od C. S. Lewisa: „Prekonať bolestivú skúsenosť je ako liezť po preliezačke. Aby ste sa posúvali, v istej chvíli sa musíte pustiť.“ Pri odpustení platí to isté. Musíte sa pustiť bolesti zo zranenia, iba tak sa budete môcť pohnúť vpred.

Keď sa mi to darí a dokážem odpustiť urážky, naše manželstvo prekvitá. No keď zlyhávam a držím sa nejakej svojej boľačky, deje sa čosi hrozné. Medzi mojím a druhým srdcom sa vybuduje múr. Nejde však len o prekážku v manželskej intimite, ten múr vzniká aj medzi mnou a Bohom. Teda,najväčším dôvodom, prečo odpúšťať svojmu partnerovi, je, aby sme nehatili svoju komunikáciu s Bohom!

Boh hovorí veľa o odpustení. V Biblii je o tom takmer dvesto veršov, a všetky z nich sa dajú aplikovať na manželstvo. Spomeniem len niektoré: 

„Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani váš Otec neodpustí vaše hriechy” (Mt 6, 15).

„Toto poviete Jozefovi: ,Odpusť, prosím, svojim bratom ich previnenie a hriech, že ti spôsobili zlo! Už nám len odpusť naše previnenie! Veď my uctievame Boha tvojho otca!‘Keď mu to hovorili, Jozef plakal" (Gn 50, 17).

„Vtedy k nemu pristúpil Peter a povedal mu: ,Pane, koľko ráz mám odpustiť svojmu bratovi, keď sa proti mne prehreší? Azda sedem ráz?‘ Ježiš mu odpovedal: ,Hovorím ti: Nie sedem ráz, ale sedemdesiatsedem ráz‘" (Mt 18, 21-22).

Ako vidno z týchto úryvkov, z odpustenia plynie viacnásobný úžitok:

- Odpustenie oslobodzuje od ťarchy hnevu a trpkosti.

- Ak slobodne darujete odpustenie, spriechodnite komunikačný kanál s Bohom.

- Vďaka odpusteniu ostáva vaše srdce mäkké a smeruje k otvorenej komunikácii, k láske a úcte vo vzťahu.

Na druhej strane, neodpustenie má tiež následky.

Áno, odmietanie odpustiť môže mať spočiatku sladkú príchuť. Z dlhodobej perspektívy je ale oveľa bolestivejšie. Keď svojmu manželovi odopieram odpustenie, či už ma zranil veľmi alebo menej, prichádza zlosť. Prikráda sa nebadane, zabýva sa na dlhšie než je nám milé, a oberá nás aj o to, k čomu sme nedali súhlas.

Aby ste v manželstve prekonali roztrpčenie, je nutné usilovne pracovať na procese odpustenia. Musíte si priznať zlosť a vidieť, že keď sa dlhodobo zanedbáva, po jej boku sa objaví aj horkosť. Je potrebné uznať si to nielen sám pred sebou, ale aj pred Bohom, a ak vás Boh k tomu bude nabádať, tak i pred manželským partnerom. Niektoré príznaky zatrpknutosti a hnevu spojenés neodpustením: 

- Medzi vami a partnerom vyrastie múr;

- Navzájom sa ignorujete, nevšímate si ani bolesť toho druhého;

- Keď sa druhý snaží s vami nadviazať kontakt, postavíte sa do roly kritika, dokonca aj voči  jeho/jej obrovskému úsiliu o prelomenie ľahostajnosti;

- Ustavične vám víria hlavou negatívne myšlienky na adresu vášho partnera;

- Vybuchujete hnevom bez zjavnej príčiny;

- Sťahujete sa do seba;

- Depresia;

- Odluka;

Inzercia

- Rozvod…

Toto sú niektoré z jasne blikajucich kontroliek, ktoré som vybadala u seba v prípadoch, keď som príliš dlho prechovávala hnev voči svojmu manželovi.

Ako teda odpustiť? Ak bolo prehrešenie voči vám veľké, je to ťažké, ale pamätajte si, že v prvom rade je to o vás a pre vás.

- Hojí sa tak vaše srdce.

- Sceľuje sa váš vzťah s Bohom.

- Neodpustenie je ako pasca pre vašu vieru, a odpustenie ju odtiaľ vyslobodzuje.

- Naučiť sa odpustiť partnerovi, ktorý vám ublížil, je nevyhnutné pre každú zbožnú manželku.

- „Zlodej prichádza, len aby kradol, zabíjal a ničil. Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie“(Jn 10, 10). Boží plán s nami je život v plnosti. Odmietať odpustenie je cestou k horkosti a hnevu, ktoré prekážajú tomuto životu. S pomocou Ducha Svätého môžeme odpustiť a vrátiť sa na cestu k hojnému životu.

Krok 1. Prestaňte sa stavať do roly obete

„Ale v tomto všetkom slávne víťazíme skrze toho, ktorý nás miluje“ (Rim8,37).

To, na čo myslíte, má vplyv na váš postoj. Ak chcete prežívať uzdravenie, integritu a svätosť, je nutné začať od myšlienok.

Krok 2. Zhodnoťte škody

Ublížili vám. Bolí vás to alebo je to vážne zranenie? Potrebujete si to ujasniť, lebo odpustenie musí byť špecifické. Urobte si zoznam bolestí a zaraďte ich do týchto dvoch kategórií. Je nutné sa za to konkrétne modliť, preto si doprajte čas.

Krok 3. Vážte si toho, kto vám ublížil

„Lebo všetci, čo ste pokrstení v Kristovi, Krista ste si obliekli“ (Gal 3,27).

Ježiš sa na nás nepozerá cez optiku našich skutkov. Ako často hreším a urážam jeho, svojho svätého Boha? A on mi aj tak odpúšťa, ba keď sa na mňa díva, vidí ma zakrytého svojou spravodlivosťou. O tom ma uisťuje Biblia. On si ma váži, aj keď sa proti nemu denne prehrešujem!

Krok 4. Modlite sa za toho, kto vám ublížil

„Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach“ (Mt 5, 44-45).

Ježiš nás nabáda modliť sa aj za svojich nepriateľov. Uznávam, že tiež som v niektorých chvíľach svojho manžela vnímala ako nepriateľa, ale je ťažké hnevať sa na niekoho, za koho sa modlíte. Ak teda vidíte svojho partnera ako nepriateľa, predložte to Bohu a proste ho, aby vám daroval taký pohľad, akým sa pozerá on. Boh nám vtedy často dá nové videnie, pomôže nám hľadieť na obe strany mince, a tak zmenšovať napätie v domácnosti.

Krok 5. Uznať si svoj podiel

„Veď nerobím dobro, ktoré chcem, ale robím zlo, ktoré nechcem… teda mysľou slúžim Božiemu zákonu a telom zákonu hriechu“ (Rim 7, 19. 25).

Všetci hrešíme. Treba si to úprimne priznať. Keď sa zameriavam len na podiel môjho manžela, ostávam zaseknutá. Potrebujeme dovoliť Bohu, aby sa on zaoberal časťou viny, ktorú nesie náš manželský partner, ale tiež sa postaviť tvárou v tvár svojim hriechom a nechať Boha, aby sa nám z nich pomáhal dostať. Úprimnosť vo vzťahu k hriechu vedie k slobode a srdcu ochotnejšiemu odpúšťať iným.

Krok 6. Odpustiť dlžobu

„Tak aj môj nebeský Otec urobí vám, ak neodpustíte zo srdca každý svojmu bratovi" (Mt 18, 35).

Tento krok je pre mňa najťažší. Nenárokovať si dlh od svojho manžela, teda zanechať bolesť z ublíženia, niekedy vyvoláva dojem, akoby sa mu to malo prepiecť. Nie je to však tak. Náš Boh je spravodlivý a so všetkým si poradí v svojom čase a svojím spôsobom, a to omnoho lepšie než my vo svojej ľudskej obmedzenosti. Nechajme to na Boha.

Krok 7. Ako vieme, že sme odpustili?

Niektoré rany sú hlboké a možno na nich nikdy úplne nezabudneme. Takto si môžeme otestovať, či sme odpustili: Vieme o tom hovoriť bez pocitu bolesti? Dokážeme sa za druhého modliť a necítiť hnev? Ak nie, musíme to skúšať znova a znova.

Poznámka o nevere/ zneužívaní:

Ak ste obeťou domáceho násilia, je nevyhnutné vyhľadať odbornú pomoc. Vyššie spomenuté kroky nie sú jej náhradou. Môžu vás ale oslobodiť od zatrpknutosti a hnevu, ktoré idú ruka v ruke s neodpustením, a pomôcť vám nežiť ako obeť, ale ako víťaz v Kristovi.

Dnes je ten deň, keď môžete vykročiť vo viere tam, kde vás čaká Ježišova otvorená náruč. Chcete ho hľadať?

 

Tiffany Montgomeryová 

Preložené z: https://hopejoyinchrist.com/forgiveness-in-marriage/

Preklad: Miriam Bicková

Portál www.zastolom.sk sprevádza kresťanské rodiny na ceste viery. Robí tak prostredníctvom online magazínu, rozširovaním zoznamu odporúčaných psychológov, budovaním Facebookovej komunity, vymýšľaním a vyrábaním konkrétnych nástrojov na slávenie liturgického roka v rodine, ktoré ponúka vo svojom eshope. Nové články od septembra 2020 publikuje na Postoji.

Inzercia

Inzercia

Odporúčame

Blog
Kostoly konečne štát dovolil. Prečo som napriek tomu nahnevaný.

Kostoly konečne štát dovolil. Prečo som napriek tomu nahnevaný.

Aby bolo jasné, som veľmi rád, doslova som šťastný, že kostoly sú znova prístupné pre veriacich. Ale táto vláda za to nemá odo mňa jedinú pozitívnu emóciu, vďačnosť, ba naopak. Cítim veľkú nespravodlivosť – že „cisár“ nám kostoly zatvoril, a my, resp. naši lídri, sme sa nezmohli k nijakému relevantnému vzdoru.

Blog
Čo je tvojou kotvou v búrke?

Čo je tvojou kotvou v búrke?

Búrka na mori súčasnej doby. Vlny množstva stále sa meniacich a nových informácií. Vietor až víchrica rozličných názorov točiacich sa stále dokola ako hurikán. Blesky silne nabitých emócií všade navôkol. Hromy reakcií na akékoľvek vyhlásenie niekoho iného, kto nie je „z nášho tábora“. Čo nám môže dodať potrebnú rovnováhu, aby sa naša loďka nepotopila v týchto rozbúrených vodách?