Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
23. apríl 2021

Čo je a čo bude

Jednou z najsilnejších tém Prvého Jánovho listu je láska. Hovoria o nej aj jeho veľmi známe prvé dve verše z tretej kapitoly. Ale nielen o tom.
Čo je a čo bude

Zamyslenie k evanjeliu tejto nedele nájdete našej internetovej stránke tu.

Milovaní, pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec: voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme. Preto nás svet nepozná, že nepoznal jeho. Milovaní, teraz sme Božími deťmi, a ešte sa neukázalo, čím budeme. Vieme však, že keď sa on zjaví, budeme mu podobní, lebo ho budeme vidieť takého, aký je. (1 Jn 3, 1-2) Zdieľať

Náš krátky úsek obsahuje pre čitateľov veľmi pôsobivé povzbudenie a uistenie o tom, že sú Bohom milovaní. Viac si môžete prečítať už tu. Čo je však ďalej zaujímavé je, že tu vidíme ako pisateľ narába s pojmom času. Spomína tak minulosť, prítomnosť ale aj budúcnosť. Čo sa týka prítomnosti a budúcnosti, ide o typickú črtu aj iných Jánovských spisov. Konkrétne tu myslím na paradox oslávenia a života s Bohom, ktorý už je a pritom ešte len bude. Ja tu však stručne ponúknem zopár myšlienok z textu podľa spomínaného trojitého rozdelenia času.

Do minulosti je zasedený svet. Ten má v Jánovských spisoch väčšinou negatívny význam. Pre autora a poslucháčov to tvorí to všetko, čo Ježiša neprijalo a bojuje proti tomu. Jeho vinou tu je, že Ho nepoznal. Interpretovať sa to dá dvojako. Buď sa tým myslí Otec, alebo Syn. U Syna je to jasnejšie, pretože si to môžeme spojiť s odmietnutím Krista. Ak sa tým myslí Otec, je otázkou, či tam môžeme zaradiť veriacich Židov. Zmyslom však môže byť, že Otec sa naplno ukázal cez svojho Syna. Pripomenúť tu treba aj biblický význam slovesa poznať. Nejde tu iba o intelektuálne uznanie ale o súhlas celej vlastnej bytnosti. Ide teda opäť o prijatie.

Súčasnosť a budúcnosť patrí kresťanskej komunite. Zdieľať

Súčasnosť a budúcnosť tu patrí kresťanskej komunite. Autor tu pobáda k vedomiu, že sa už v súčasnosti voláme Božími deťmi a dvakrát vyzdvihuje že nimi už sme. Vzťah dieťaťa ku rodičovi patrí medzi základné biblické obrazy vzťahu človeka k Bohu. Jeho potvrdzovanie na terajší čas zároveň naznačuje, že tomu tak vždy nebolo. A teda, veriaci sa Božími deťmi stali. V pozemskej sfére tento proces nazývame aj adopcia (porov. Rim 8,15). Vyjadruje sa tu tak to, že tu bola Božia vôľa prijať nás do dôverného postavenia voči nemu. Už sa to stalo, a tak každý kresťan môže požívať istotu takého statusu. Nie je to však všetko.

Vzťah dieťaťa ku rodičovi patrí medzi základné biblické obrazy vzťahu človeka k Bohu. Zdieľať

Slová listu sa otvárajú aj do budúcnosti. Ešte nás niečo čaká. Ešte sa niečo neukázalo. To čo bude spočíva v podobnosti a videní. Pod podobnosťou sa dá predstaviť najskôr nejaký spôsob transformácie. Náš stav má teda potenciál pre niečo lepšie. Treba očakávať kvalitu blízkej tomu, ktorý nás za deti prijal. S pojmom videnia je to trochu komplikovanejšie. Súvisí aj zo spomenutým poznaním. Pravdepodobne odkazuje na to, že ešte stále je tu priestor na neočakávané, ako hovorí pápež František, Božie prekvapenia. Z textu pritom vyplýva že práve až takéto „videnie“ spôsobuje premenu. Mnohí autori v tom vidia aj narážku na kritiku gnostického prúdu, ktorá sa tiahne celým listom. Tí ktorí si myslia, že už vedia, a teda sú na najsprávnejšej ceste ku konečnej blaženosti, sú vyzvaní k tomu, aby priznali, že ešte nepojali celého Boha s jeho tajomstvom.

Už teraz sme v Božej náruči a nikto ešte nemá a nevie čo vynikajúce nás ešte čaká. Zdieľať

Náš text nám teda dáva dve silné uistenia. Už teraz sme v Božej náruči a že nikto ešte nemá a nevie čo vynikajúce nás ešte čaká.

Inzercia

Lukáš Durkaj

Autor je kňazom Košickej arcidiecézy a členom Centra pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta.

Foto: wikimedia

 

Centrum sa zameriava predovšetkým na výskum a vzdelávanie v oblasti biblických a blízkovýchodných vied s interdisciplinárnych presahom do iných oblastí, na popularizáciu vedeckého štúdia biblického a blízkovýchodného sveta, na biblický apoštolát a formáciu. Členmi Centra sú kňazi Košickej arcidiecézy zaoberajúci sa štúdiom biblického a blízkovýchodného sveta. Viac o Centre a jeho aktivitách na www.biblia.abuke.sk

Odporúčame

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.