Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
30. október 2020

Teraz sme Božími deťmi. A potom?

Na slávnosť Všetkých svätých, ktorá tohto roku padne na najbližšiu nedeľu, čítame snáď najznámejšie slová z Prvého Jánovho listu (3,1-3).
Teraz sme Božími deťmi. A potom?

Zamyslenie k prvému čítaniu zo slávnosti Všetkých svätých si môžete prečítať tu.

Pri pozornom čítaní Prvého Jánovho listu si všimneme jednu zvláštnosť. V prvých troch kapitolách sa slovo Boh používa len veľmi zriedkavo, napriek tomu, že sa o ňom hovorí veľa. Tieto kapitoly namiesto slova Boh používajú výraz Otec. Naproti tomu kapitoly 4 a 5 už slovo Boh používajú vo veľkom množstve a slovo Otec na označenie Boha len veľmi zriedka. Navyše v tých prvých troch kapitolách sa tiež často hovorí o Synovi, samozrejme sa takto označuje Ježiš, ďalej sa často spomínajú bratia, na označenie členov toho istého kresťanského spoločenstva a autor listu oslovuje svojich adresátov neraz „deti (moje)“ (2,1.18.28; 3,7.18; 4,4; 5,21). Vďaka tejto terminológii môžeme vnímať veľmi osobný charakter tejto prvej časti listu. Život viery v tejto jánovskej kresťanskej komunite je tak silne vykreslený cez obraz najužších rodinných vzťahov. Takýmto spôsobom autor chce toto povedomie vo svojej komunite podčiarknuť a posilniť.

Život viery v tejto jánovskej kresťanskej komunite je silne vykreslený cez obraz najužších rodinných vzťahov. Zdieľať

Úryvok, ktorý čítame ako druhé čítanie vo sv. omši na slávnosť Všetkých svätých, je časťou o niečo širšieho celku, ktorý by sme mohli vyčleniť ako 2,28–3,10, a ktorého témou je kontrast medzi životom Božích synov a synov diabla. Tieto tri verše sú takou krátkou, ako hovorí R. E. Brown, emocionálnou odbočkou od hlavného toku myšlienok. Môžeme si to všimnúť aj porovnaním podobnej formulácie veršov, ktoré nášmu úryvku predchádzajú a nasledujú, a ktoré na seba dobre nadväzujú aj myšlienkovo: „Ak viete, že je spravodlivý, vedzte, že každý, kto koná spravodlivo, z neho sa narodil. ... Každý, kto pácha hriech, pácha aj bezprávie, lebo hriech je bezprávie,“ (2,29 a 3,4).

Táto jemná odbočka, chce posilniť povedomie adresátov a členov jánovskej komunity o ich vlastnej identite. Boh je ich Otec a oni sú Božie deti. Autor tu prvý krát používa termín τέκνα [tekna], deti, ktorý je v jánovskej literatúre výnimočne používaný pre označenie Božích detí, teda tých, ktorí prijali vieru v Krista a jeho evanjelium. Hoci, ako už bolo spomenuté, autor sa obracia na adresátov oslovením „deti“, v gréckom texte sú na tento účel použité iné výrazy: τεκνία [teknia] alebo παιδία [paidia]. Je ťažké tieto jemné odtiene použitia výrazov gréckeho jazyka preniesť aj do slovenčiny.

Výraz pre Božie deti je úzko spojený chápaním krstu v tejto komunite. Prijatím viery v Ježiša a jeho evanjelia získavajú dôstojnosť Božích detí, sú začlenení do vzťahu a života Otca a Syna, dalo by sa povedať, že rozširujú tak Božiu rodinu. Uvedomenie si tejto identity má adresátov motivovať k životu v súlade s takouto identitou, do ktorého ich v nasledujúcich veršoch vyzýva.

Inzercia

Uvedomenie si identity Božích detí má adresátov motivovať k životu v súlade s takouto identitou. Zdieľať

Zároveň je tu cítiť eschatologický charakter. Autor na jednej strane potvrdzuje, že sú Božími synmi už teraz a to je v súlade s teológiu, ktorú nachádzame aj v Jánovom evanjeliu o už realizovanej eschatológii, teda, že k zjednoteniu s Bohom dochádza už v tomto živote. Zároveň však autor slovami „ešte sa neukázalo, čím budeme“ poukazuje na to, že tu je ešte, takpovediac, ďalší level tohto zjednotenia, ktorý sa uskutoční vtedy, „keď sa on zjaví“ (v. 2b), pričom z kontextu vyplýva, že sa má na mysli Ježišovo zjavenie sa, teda jeho druhý príchod. Povedomie členov kresťanskej komunity o ich súčasnej identite má zároveň vzbudzovať túžbu po jej naplnení v plnosti poznania Ježiša pri jeho opätovnom zjavení sa. Totiž sú Božími deťmi práve preto, lebo sa usilujú už teraz poznávať ho a nasledovať príklad jeho života, povedané slovami autora listu: „usilujú sa byť čistí, ako je on čistý“ (v. 3b). Preto môžu mať v sebe túto nádej, lebo naplnenie ich identity ide ruka v ruke s naplnením poznania Ježiša Krista. Naplnenie jeho poznania nastane pri jeho znovu zjavení sa, a preto vtedy dôjde aj k naplneniu toho „čím budeme“ (v. 2a).

Naplnenie ich identity Božích detí ide ruka v ruke s naplnením poznania Ježiša Krista. Zdieľať

Toto čítanie tak dobre zapadá do rámca dnešnej slávnosti. Svätí sú Božie deti, ktorým sa už ukázalo to, čím budeme. My sme Božie deti, ktoré na to ešte čakajú. Predsa však naplnenie tejto identity pri stretnutí sa s Kristom nejde bez toho, aby sme sa najprv už tu stali Božími deťmi tým, že sa budeme so životom Krista, tak ako ho teraz poznáme, zjednocovať.

Matúš Imrich
Autor je kňazom Košickej arcidiecézy a členom Centra pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta. Získal licenciát na Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme, kde v súčasnosti pokračuje v doktorandskom štúdiu.

Použitá literatúra:
Brown, R. E., The Epistles of John: translated, with introduction, notes, and commentary (AncB 30; New Haven – London 2008).

Centrum sa zameriava predovšetkým na výskum a vzdelávanie v oblasti biblických a blízkovýchodných vied s interdisciplinárnych presahom do iných oblastí, na popularizáciu vedeckého štúdia biblického a blízkovýchodného sveta, na biblický apoštolát a formáciu. Členmi Centra sú kňazi Košickej arcidiecézy zaoberajúci sa štúdiom biblického a blízkovýchodného sveta. Viac o Centre a jeho aktivitách na www.biblia.abuke.sk

Odporúčame

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.