Z BLOGU: V čom tkvie Silvova svätosť? V rodine

Učiteľ filozofie na teologických fakultách na Slovensku i viacerí biskupi (minimálne dvaja slovenskí) majú jasno: život Silvestra Krčméryho je hodný nasledovania a Silvo by mal byť blahorečený. Kedy? Je len otázkou času a Božieho riadenia.

Život Silvestra Krčméryho ovplyvnili osobnosti. Okrem prof. Kolakoviča aj páter František Paňák SJ, no rovnako aj jeho rodina. A aj v tom tkvie jeho svätosť a inšpirácia aj pre nás.

Dnes, keď aj mnohé kresťanské rodiny pre nedostatok času zabúdajú na modlitbu, v rodine Krčméryovej tomu tak nebolo: "Denná modlitba, spoločná modlitba, denná svätá omša" predstavila Silvovu rodinu jeho sestra Gabika. Silvo teda už pred osobnou konverziou (ako sedemnásťročný) žil svoju kresťanskú vieru vďaka rodinnému prostrediu. Nemenej dôležité boli povahové črty a výchovny prístup rodičov. "Maminka bola jemná, tichá, láskava, vždy s jemným úsmevom na tvári, veľa sa modlieva. Vedela byť však aj prísna. Keď niečo rozhodla, nebolo z toho úniku." (Raz mi pani Gabika spomínala, že s ockom sa dalo vyjednávať a povolil, ak mu boli predložené racionálne argumenty, mamka nie.) "Otec bol veľmi zodpovedný, prísny, cieľavedomý a rozhodný. Na druhej strane veselý, družný, spoločenský, usmievavý. Prinášajúci všade radosť. Vychovával nás prísne. Jedávali sme spolu denne, vždy umytí a učesaní čakajúci na otca a spoločnú modlitbu."

Vyrastal v duchu otcových zásad

Sedem zásad, ktorých zástancom bol Silvov otec naplno poznačili život celej rodiny.

1. Nech slnko nezapadá nad Tvojím hnevom... Každý večer muselo dôjsť k úpnému uzmiereniu.

2. V našej rodine absolútne nesmie byť žiadne klamstvo. Ten, komu sa podarilo zaklamať, musí odísť, oľutovať.

3. Vždy si dávaj pozor, aby Ti nik nemal dôvod závidieť (oblečenie, jedlo...). (pozn. autora: časť z vianočných darčekov rozdali iným).

4. Nepodriaďovať sa mienke ľudí. Keď je to potrebné, zniesť aj výsmech.

5. Netrvať na svojom, keď sa ukáže, že je to nesprávne ("jedine somár je konzekventný").

6. Nezakopať svoje talenty.

7. Byť radostným a veselým.

Silvové detské talenty

"Vášnivo chytal motýle. Mal ich celé skrine. Zbieral známky. Choval zajace. Mal svoje hriadky, kde pestoval zeleninu a susedia si ju kupovali. (Pozn. autora: v tom čase žili v Banskej Bystrici. Bývali pri Hrone). U knihára sa naučil viazať knihy." Tie sa bohužial nezachovali. Vieme len o jednej, kde opísal ako 13 ročný zážitky z prázdnin v Revúcej. "Miloval šport: bicykloval, plával, vesloval, hral futbal, ping - pong, lyžoval a nadovšetko miloval prírodu (výlety, putovné tábory, hrebeňovky, niektoré absolvoval aj s Karolom Wojtylom). Ešte ako 85 ročný plával (s pomocou) na jazere Kuchajda v Bratislave." V listoch z väzenia nepísal o utrpení (veď prechádzali cenzúrou), ale o tom, ako prežíva život s rodinou, no rovnako aj o posilňovaní tela. Osem rokov pred prepustením na slobodu napísal: "V poslednom čase doplňujem svoj ranný a poludňajší telocvik (do ktorého som pridal zase nové čísla: premety, stojky, a chôdzu na rukách, cigánske kolá). Ovšem mi to ešte nejde. Až tak za dva mesiace dajú sa čakať nejaké výsledky..." (z väzenia v Banskej Bystrici dňa 6. apríla 1957).

Skauting bol Silvovou "srdcovkou". Skautom bol už Silvov otec a potom celá rodina. Miloval spev a mal veľmi rád svojich súrodencov. Učil ich meditovať, pripravoval na sviatosť zmierenia, učil ich využívať voľný čas, ako sa učiť cudzie jazyky (Silvo ich vedel asi osem).

I tento stručný pohľad na Silva a jeho rodinu môže byť pre nás inšpiráciou pre naše rodiny, či reflexiou nad tým, v akej rodine sme vyrastali a za čo všetko je potrebné povedať: ďakujem!

"Vedeli sme, že nám vždy pomôže a on to aj vždy urobil. Vždy chcel pomáhať a aj to robil," uzavrela pani Gabika s vierou, že jej (i nám) bude pomáhať i naďalej. Veď pre Silva sa neskôr stal "rodinou" každý človek, ktorého stretol.

František Neupauer

Zdroje:
Neupauer, F.: Silvo Krčméry. Bratislava : Nenápadní hrdinovia, 2012
archív Múzea zločinov a obetí komunizmu (Silvo Krčméry - listy z väzenia)

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo