Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
12. február 2021

Uzdravenie z vylúčenia pre spoločenstvo

Evanjeliový úryvok najbližšej nedele (Mk 1, 40 – 45) ponúka príbeh uzdravenia malomocného.
Uzdravenie z vylúčenia pre spoločenstvo

Z pohľadu liturgického roka sa touto nedeľou lúčime na dlhší čas s nedeľami v cezročnom období, pretože od stredy začína pôstne obdobie, po skončení ktorého vstúpime do veľkonočného obdobia. Do cezročného obdobia sa opäť vrátime až koncom mája. 

Izolácia

Tretiu nedeľu za sebou sme svedkami úryvkov z Markovho evanjelia, ktoré hovoria o rôznych uzdraveniach, ktoré vykonal Boží Syn:  uzdravenie človeka posadnutého nečistým duchom; uzdravenie Petrovej testinej a v dnešnú nedeľu je to uzdravenie človeka trpiacieho na malomocenstvo.  Táto „rozmanitosť“ chce poukázať na Ježišovu božskú moc, ktorá všemocne stojí nad všetkým a žiadna telesná ani duchovná sila jej nedokáže odporovať.  

V našej dnešnej kultúre môže na prvý pohľad vyznieť príbeh o uzdravení z malomocenstva ako vzdialený. V Európe sa nestretávame s touto chorobou, hoci v iných častiach sveta ešte stále jestvuje. Tragickosť choroby nespočíva iba v jej telesnej stránke, ale obsahuje v sebe aj vážny sociálny problém, ktorým bolo vylúčenie zo spoločnosti. V nedeľnom prvom čítaní počujeme len krátky úryvok z 13. kapitoly starozákonnej knihy Levitikus, ktorá  sa venuje veľmi podrobnému preskúmaniu človeka, u ktorého vzniklo podozrenie na túto chorobu a prijatým opatreniam.

Ježišova božská moc všemocne stojí nad všetkým a žiadna telesná ani duchovná sila jej nedokáže odporovať.   Zdieľať

Ak sa potvrdilo ochorenie, jednotlivec musel byť izolovaný a zdržiavať sa mimo spoločnosti. To nám už začína výrazne pripomínať našu súčasnú pandemickú situáciu a zrazu príbeh z Markovho evanjelia dostáva pre nás až osobný aktuálny význam.  Všetci totiž na vlastnej koži zažívame lockdown, karanténu, zákaz vychádzania a „bezkontaktná“ už nie je len platba, ale aj vzťahy, ba dokonca bohoslužby cez obrazovku. Začínajú vznikať a pribúdať psychické problémy detí a dospelých, ktoré nie sú spôsobené chorobou, ale izoláciou a životom v bubline. Malomocný človek v evanjeliovom príbehu bol odsúdený na totálnu niekoľkoročnú izoláciu až do vyliečenia, čoho, žiaľ, sa nemusel dožiť. 

Boží dotyk

Biblisti poukazujú na porušenie zákazu zo strany muža, ktorý vychádza z izolácie  a spontánne sa priblížil k Ježišovi, v ktorom vidí jedinú záchranu. Je to odkaz evanjelistu pre čitateľov, aby mali odvahu vyhľadať Božieho Syna aj v zúfalých a neriešiteľných situáciách. Samozrejme, hneď sa vynára otázka, či nám nehrozí, že Pána Boha hľadáme iba v situáciách krízy... Všimnime si však, s akou prosbou sa muž obracia na Krista. Neprosí o uzdravenie. Prosí o očistenie: „Ak chceš, môžeš ma očistiť.“  Môžeme byť zdraví, a predsa hriechom vzdialení od Boha a od blížnych. Prosbou o očistenie žiada o znovuzačlenenie do vzťahu s Bohom a s blížnym. Evanjelista Marek nezachytil iba slová, ale aj Ježišov výraz sprievodné gestá, ktoré s mimoriadne dôležité pre pochopenie príbehu:Ježiš sa zľutoval nad ním, vystrel ruku, dotkol sa ho.“ V prvom rade je to sloveso „zľutoval sa.“ Grécky výraz „splanchnízomai“ označuje „pohyb čriev.“ Z Ježišovej strany ide o vyjadrenie súcitu, resp. súcitného pohybu. V Ježišovi Kristovi Boh ukazuje svoju ľudskú tvár, svoju blízkosť. Slovami novozákonného Listu Hebrejom môžeme povedať: Veď nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol cítiť s našimi slabosťami; veď bol podobne skúšaný vo všetkom okrem hriechu. Pristupujme teda s dôverou k trónu milosti, aby sme dosiahli milosrdenstvo a našli milosť a pomoc v pravom čase.“ (Hebr 4, 15 - 16)

V Ježišovi Kristovi Boh ukazuje svoju ľudskú tvár, svoju blízkosť. Zdieľať

Druhým dôležitým výrazom je „dotkol sa ho“. Podľa predpisov Mojžišovho zákona sa človek dotykom s nečistým, v našom prípade s malomocným, sám stával nečistým, a teda vylúčeným s účasti na spoločenskom či náboženskom živote až do doby očistenia. Kristus sa „vystavil“ z pohľadu vtedajších židovských zákonov tomuto znečisteniu. Urobil tak aj pri uzdravení Petrovej testinej, ktorú chytil za ruku. Avšak nie Ježiš sa nakazil, jeho dotyk uzdravuje. Niet takej sily na svete, hriechu, zloby, ktorá by dokázala kontaminovať Boha. Božia milosť uzdravuje, dekontaminuje, očisťuje od každej zloby. Kristus prišiel, aby nás opätovne začlenil do vzťahu s Bohom, aby z nás urobil Božích synov a dcery, aby z nás navzájom urobil bratov a sestry. Nech naše vzťahy v rodinách a spoločenstvách sú skutočne dôkazom, že žijeme životom Božích detí. 

Je tu Mesiáš

Pán Ježiš dáva uzdravenému príkaz: „Daj si pozor a nikomu ničnehovor, ale choď, ukáž sa kňazovi a prines za svoje očistenie obetu, ktorú predpísal Mojžiš – im na svedectvo.“ Pre pochopenie týchto slov je potrebné znova sa pozrieť do už spomínanej 13. kapitoly knihy Levitikus.

Je tu Pánov Pomazaný, ktorý dokáže nielen oznámiť očistenie, ale ho spôsobiť!   Zdieľať

V nej má totiž kňaz veľmi dôležité poslanie preskúmať zdravotný stav človeka a vyhlásiť ho za čistého alebo nečistého. Hneď nasledujúca 14. kapitola popisuje, akým spôsobom má uzdravený priniesť obetu. Vidíme však zásadný rozdiel medzi Ježišom Kristom a kňazmi v jeruzalemskom chráme. Kňaz dokázal preskúmať človeka a oznámiť jeho stav. Nedokázal ho však uzdraviť. Napriek výsade tejto služby, nemal dar uzdravovať, ktorý je darom od Pána, nie z nejakého úradu. Preto Ježišove slová „im na svedectvom“ sú odkazom na príchod mesiášských čias. Je tu Pánov Pomazaný (v hebrejčine Mesiáš), ktorý dokáže nielen oznámiť očistenie, ale ho spôsobiť!  

Inzercia

Katolícky kňaz Spišskej diecézy, farár v Kežmarku a prednášajúci Sväté písmo v kňazskom seminári v Spišskej Kapitule.

Odporúčame

Blog
Progresívci zase raz nevedia, čo od dobroty. Počas krízy je agenda LGBT No.1.

Progresívci zase raz nevedia, čo od dobroty. Počas krízy je agenda LGBT No.1.

Slovenska aj Európa sú v jednej z najväčších kríz od II. svetovej vojny. Mnoho ľudí stratilo prácu, rodiny zažívajú ťažké časy, nemáme dostatok vakcín a po kríze nás bude čakať časť spoločnosti v chudobe a veľký verejný dlh. Naši progresívci však majú iné priority - presadzovať ideologické požiadavky hnutia LGBT, ako inak. Na čo by riešili problémy bežných ľudí, že?

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.