Pomník Jozefa Murgaša na Vazovovej ulici v Bratislave

V týchto dňoch - 27.apríla 2015 uplynulo 110 rokov od prvého verejného prenosu správ nad zemským povrchom. Prenos sa uskutočnil na základe patentu Jozefa Murgaša z roku 1904, nazývaného "Tón systém". Pri tejto príležitosti bol slávnostne odhalený pamätník tejto významnej osobnosti na nádvorí Rektorátu STU v Bratislave. Jozef Murgaš sa po desiatkach rokov vracia na akademickú pôdu a konečne nachádza dôstojné miesto na uctenie jeho pamiatky. Zásluhu na tomto spoločenskom a kultúrnom počine má predovšetkým Slovenská technická univerzita v Bratislave a Klub Jozefa Murgaša a J.G. Tajovského.

Sochár Alexander Trizuljak vytvoril bustu Jozefa Murgaša v nadživotnej veľkosti v osemdesiatych rokoch minulého storočia pre pomník v Bratislave na Jarošovej ulici v areáli bývalej budovy pošty. Jeho vznik sprevádzali od začiatku komplikácie. Pôvodný zámer vymodelovať celostnú postavu bol vo viacerých umeleckých komisiach Fondu výtvarných umení z ideologických dôvodov zamietnutý kvôli jeho stvárneniu v reverende. Sochár bol nútený zmeniť východiskovú koncepciu postavy s oblúkmi znázorňujúcimi rádiové vlny na jednoduchú bustu bez identifikácie jeho osoby ako kňaza. V devädesiatych rokoch bolo nevyhnutné z technických dôvodov pomník zrekonštruovať – osadenie busty bolo kvôli úspore nákladov pozmenené z veľkorysého konceptu viacerých oblúkov na jeden prvok s pôvodnou bustou. V roku 2006 kvôli rekonštrukcii budovy pošty a výstavbe garáží musel pomník opätovne ustúpiť zo svojho miesta a kvôli nákladom na nové osadenia sa pôvodný zámer okresal na minimum. Zásluhou súkromného investora sa bustu aspoň podarilo zachrániť. Pôvodná plastika preto zostáva kvôli rešpektu k investorovi na mieste, no vzdialená od východiskovej pozície. Stratil sa pôvodný kontext a pomník upadal do zabudnutia.

V súvislosti s novým osadením pomníku bola zrealizovaná architektonická úprava nádvoria Rektorátu STU. Obnovila sa a rozšírila spevnená plocha a osadili sa lavičky. V dlažbe sú osadené v sústredných kruhoch LED svietidlá, vychádzajúce zo stredu pomníka. Vyjadrujú tak symbolickou formou pôvodný zámer sochára - zobraziť princíp rádiotelegrafie.

V rušnom prostredí uprostred mesta ožil nový, kultivovaný priestor - miesto ktoré spája históriu so súčasnosťou - Nádvorie Jozefa Murgaša.

Foto:

Archív Alexandra Trizuljaka st., Alexander Trizuljak ml.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo