Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
23. január 2021

Základný princíp pre životné rozhodnutia

Druhé čítanie na zajtrajšiu Nedeľu Božieho slova prináša krátky úryvok z Prvého listu Korinťanom (7,29-31), v ktorom Pavol upriamuje pozornosť na Ježišov druhý príchod a nielen to.
Základný princíp pre životné rozhodnutia

Zamyslenie k evanjeliu tejto nedele si môžete prečítať na našej internetovej stránke tu.

Očakávali by sme, že dnešné Pavlove slová sa nachádzajú kdesi uprostred reči o posledných veciach, o konci sveta a popisoch Kristovho druhého príchodu. Týchto zopár riadkov má totiž zjavne takýto eschatologický charakter.

Náš úryvok je orámovaný odkazmi na koniec sveta: „čas je krátky“ a „tvárnosť tohto sveta sa pomíňa“. Ono „čas je krátky“ by sme mohli preložiť aj: „ten určený čas bol skrátený“. „Čas“ tu totiž prekladá grécke slovo καιρός [kairos], ktoré sa používa na vyjadrenie určitého špecifického času, či istého výnimočného momentu. Pavol tu týmto slovom označuje čas medzi Kristovým prvým a druhým príchodom, ten čas očakávania, v ktorom kresťania žijú. Takto sa naznačuje, že Pavol, a vlastne celá ranná kresťanská komunita, tento čas nevníma ako bezduché plynutie dejín, ale ako jeden významný, ucelený moment, či udalosť.

Pavol, a vlastne celá ranná kresťanská komunita, tento čas nevníma ako bezduché plynutie dejín, ale ako jeden významný, ucelený moment, či udalosť. Zdieľať

Pasívna formulácia „bol skrátený“ zas vyjadruje Božiu aktivitu a jeho moc nad týmto časom behu dejín. Zároveň z týchto vyjadrení môžeme vnímať, že Pavol predpokladal skorý príchod Krista a zavŕšenie dejín, minimálne v čase písania tohto listu.

Tieto slová z dnešného druhého čítania sú však v liste zasadené uprostred rečí, v ktorých Pavol dáva pokyny k životu v manželstve či pre rozhodovanie sa pre alebo proti vstupu do manželstva. Na prvý pohľad sa preto môže zdať, že tu tieto slová o eschatológii pôsobia neprirodzene. V skutočnosti však predstavujú istý hermeneutický kľúč k pochopeniu Pavlovho postoja.

Z oboch strán je tento úryvok obklopený slovami o živote v panenstve. Pavol síce priznáva, že nemá o tom priamy Pánov príkaz, ale chce podať svoju radu ako ten, ktorý je verný, či dôveryhodný (v. 25), a ktorý si myslí, že tiež má Božieho ducha (v. 40), ako sám trochu ironicky poznamenáva. To, čo bude predkladať nie je príkaz, ale osobná rada.

Pavol aj v tejto stati opakuje postoj, ktorý už viac krát spomínal, a síce, že nech každý ostane v stave, v akom bol k viere povolaný: „Si viazaný k žene? Nevyhľadávaj rozluku. Si bez ženy? Nehľadaj si ženu. Ale ak sa oženíš, nezhrešíš. A ak sa panna vydá, nezhreší“ (7,27-28). Je teda zjavné, že Pavol tu nemá nič proti manželstvu. Nijako nedáva najavo, že by ním pohŕdal, alebo nabádal zanechať ho. Zároveň je však snáď ešte zjavnejšie, že neženatých a nevydaté povzbudzuje k voľbe života v celibáte: „Chcem, aby ste vy boli bez starostí. Kto je bez ženy, stará sa o Pánove veci, ako sa páčiť Pánovi“ (7,32). Pritom výraz „bez ženy“ sa netýka len mužov, ale aj žien vzhľadom na mužov, ako to sám Pavol aj vysvetľuje: „Ale ženatý sa stará o svetské veci, ako sa páčiť manželke, a je rozdelený. Aj nevydatá žena a panna rozmýšľajú o Pánových veciach, aby boli sväté telom i duchom. Ale vydatá myslí na svetské veci, ako sa páčiť mužovi“ (7,33-34). Zo spomenutého v. 32 môžeme vyčítať dvojakú Pavlovu motiváciu pre takúto voľbu života v bezženstve: ušetrenie od zbytočných starostí a venovanie sa „Pánovým veciam“ naplno.

Neženatých a nevydaté povzbudzuje k voľbe života v celibáte. Zdieľať

Vzhľadom na to, že sa dnes v Cirkvi hovorí skôr o rovnosti manželského stavu a života v celibáte, že nie je jeden lepší ako ten druhý pre dosiahnutie svätosti, sa nám môže zdať takýto postoj u Pavla zvláštny. Avšak vo svetle slov z dnešného druhého čítania sa mu dá dobre rozumieť. Ak je Kristov príchod veľmi blízko, vstupovať do manželstva sa takpovediac neoplatí: prináša to zbytočné starosti a odvádza pozornosť od zamerania sa celým srdcom na Pána, ktorý už klope na dvere. Zároveň, ako sme videli, Pavol nehovorí, že v manželstve sa Pán očakávať nedá, len si myslí, že vzhľadom na súčasné okolnosti bezprostrednosti parúzie, je pre neženatého či nevydatú lepšie ostať tak ako je.

Inzercia

Pritom však, takpovediac, „netlačí na pílu“. Ak je pre niekoho takáto voľba príliš náročná, nech sa spokojne ožení, či vydá a všetko bude v poriadku: „Chcel by som, aby boli všetci ľudia tak, ako som ja; lenže každý má svoj vlastný dar od Boha: jeden tak, druhý inak. Slobodným a vdovám hovorím: Dobre je pre nich, ak zostanú tak, ako ja. Ale ak sa nevedia zdržať, nech vstúpia do manželstva. Lebo je lepšie vstúpiť do manželstva ako horieť“ (7,7-9).

Samozrejme, nemám tu záujem obhajovať nadradenosť celibátu pred voľbou života v manželstve ako všeobecný princíp. Snažím sa len vysvetliť Pavlov postoj v jeho konkrétnej situácii. Slová z dnešného druhého čítania sú dôležité k pochopeniu toho, prečo Pavol hovorí to, čo hovorí o voľbe života v panenstve.

Základný princíp, podľa ktorého Pavol dáva jednotlivé rady, a ktorým sa má kresťan riadiť, je otázka: čo ma najviac pripúta k Pánovi? Zdieľať

Dnešné druhé čítanie však zároveň dobre ilustruje to, že pre kresťana je smerodajné ku každej oblasti svojho života pristupovať s pohľadom na Pána a realitu jeho príchodu. Aj keď Pavol v onej konkrétnej chvíli svojej misie povzbudzoval k uprednostneniu života v celibáte, zároveň hovorí: „No toto hovorím na váš prospech, nie aby som na vás hodil slučku, ale aby ste sa čestne a nerušene pripútali k Pánovi“ (7,35). Základný princíp, podľa ktorého dáva jednotlivé rady, a ktorým sa má kresťan riadiť, je otázka: čo ma najviac pripúta k Pánovi? Zvoliť si teda potom treba to, čo každému jednotlivo pomôže naplniť tento princíp. Preto Pavol dnes hovorí aj: „aby napokon aj tí, čo majú ženy, boli, akoby ich nemali; tí, čo plačú, akoby neplakali; tí, čo sa radujú, akoby sa neradovali; tí, čo kupujú, akoby nič nevlastnili; a tí, čo užívajú tento svet, akoby ho neužívali“ (7,29b-31a).

Teda koniec koncov nie je rozhodujúce, či niekto má ženu či muža, alebo nie, či má viac alebo menej starostí zo zabezpečením základných podmienok pre život. Rozhodujúce je nakoľko v tom všetkom hľadá byť pripútaný k Pánovi. Lebo vždy – ako v Pavlových tak aj v našich časoch – platí, že čas je krátky.

Matúš Imrich
Autor je kňazom Košickej arcidiecézy a členom Centra pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta. Získal licenciát na Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme, kde v súčasnosti pokračuje v doktorandskom štúdiu.

Použitá literatúra:
Fitzmyer, J. A., (2008). First Corinthians. A New Translation with Introduction and Commentary (AncB 32; New Haven – London 1974)

Centrum sa zameriava predovšetkým na výskum a vzdelávanie v oblasti biblických a blízkovýchodných vied s interdisciplinárnych presahom do iných oblastí, na popularizáciu vedeckého štúdia biblického a blízkovýchodného sveta, na biblický apoštolát a formáciu. Členmi Centra sú kňazi Košickej arcidiecézy zaoberajúci sa štúdiom biblického a blízkovýchodného sveta. Viac o Centre a jeho aktivitách na www.biblia.abuke.sk

Odporúčame

Blog
Pavol a sex

Pavol a sex

Po roku sa opäť vraciame k Prvému listu Korinťanom. Nedeľná katolícka liturgia latinského obradu funguje (až na výnimky) pri čítaniach na princípe trojročného cyklu. Trošku nezvyčajne si však tento list nevyčerpá v jednom roku ale rozdelila ho na všetky cykly. A tak prvé nedele po Vianočnom období počúvame vybrané pasáže z kapitol 1-4 ( cyklus A; minulý rok), potom 6-10 (cyklus B; tohto roku) a nakoniec 12-15 (cyklus C; ak Boh dá budúci rok).

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.