Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
18. január 2021

Nepriznaná...

V období od 15.2. 2021 do 31.3. 2021 čaká našu krajinu elektronické sčítanie obyvateľstva, domov a bytov. Bolo len otázkou času, kedy sa niekto chytí tejto témy a využije, respektíve zneužije ju na to, aby si na tom vyventiloval svoju osobnú frustráciu a averziu nie len voči viere, ale cirkvi ako takej. A ten čas prišiel.

Okrem údajov, akými sú napríklad informácie o tom, v akom regióne žijeme, či žijeme v dome, alebo byte, aký je náš rodinný stav a prípadný počet detí na nás vo formulári čaká aj kolonka týkajúca sa náboženského presvedčenia. Jej cieľom je určiť,  koľko ľudí sa hlási ku konkrétnej cirkvi a vierovyznaniu, alebo sa nehlási k žiadnemu.

Stránka ,,bezvyznania. sk" , ktorá sa šíri sieťami, výzýva ľudí k tomu, aby boli takí láskaví a pri tejto kolonke jednoducho zaškrtli odpoveď, že sú bez vyznania. Bez ohľadu na to, či v Boha veria, alebo či patria k nejakej cirkvi. Autor tejto stránky si dal tú námahu, že spísal 21, podľa neho závažných dôvodov, pre ktoré by sme tak mali urobiť všetci. Tým najzákladnejším je docielenie odluky cirkvi od štátu. Konkrétne to autor spomína nie len v úvode, ale i v bodoch 1, 3, 4, kde prezentuje názor, že  77 % Slovákov nie je ochotných priamo finančne podporovať cirkev z vlastných peňazí, že cirkev netransparentne hospodári a že ani v ťažkých časoch nie je finančne ukrátená. Avšak, po zhliadnutí kompletného zoznamu dôvodov musí byť aj nezainteresovanému človeku  jasné, o čo tu skutočne ide. Ak by to  bolo len o tom, aby sa táto odluka docielila, tak v poriadku.  Poďme diskutovať. Si za odluku cirkvi od štátu? Tlač na vládu, spisuj petície, volaj po referende, diskutuj, pýtaj sa, odpovedaj, predkladaj názory, fakty. Ale celá táto iniciatíva je len osobnou frustráciou ľudí, ktorým skrátka cirkev prekáža. Ktorým prekáža viera, ktorým prekáža Boh. 

Nevravím, že 77% ľudí, ktorí súhlasia s odlukou sú nejakým vymysleným číslom. Absolútne by som sa totiž nečudovala tomu, ak by to číslo bolo ešte  väčšie .Cirkev naozaj nie je žiaden "chudáčik", ktorý by trpel núdzou. Finančná zábezpeka, hnuteľný - nehnuteľný majetok, pozemky, budovy, stovky štvorcových kilometrov lesa ...a takto by sme mohli pokračovať . Samotná cirkev sa takisto netají tým, že odpoveď na otázku, koľko toho vlastnia sa nedá dať z dôvodu, že je to takmer nemožné vypočítať. Je teda logické, že mnoho ľudí volá po odluke, aby tak nemuseli plniť kasy cirkvi, ktorá už má viac, ako dosť. Ak však chceme hrať fér, treba sa na to pozrieť aj z inej strany. Tak, ako katolícka cirkev veľa vlastní, tak aj veľa dáva.

Okrem  iného je prakticky i najväčšou charitatívnou organizáciou na svete. Využíva nemalé prostriedky na to, aby pomohla tým najbiednejším. Na Slovensku každá z  diecéz prevádzkuje svoju diecéznu charitu.  Sekretariát Slovenskej katolíckej charity koordinuje národné projekty a činnosť diecéznych charít v právnej, mediálnej a zahraničnej oblasti a organizuje humanitárnu i rozvojovú pomoc. Tieto charity pomáhajú opusteným deťom a mladým, rodinám v núdzi, postihnutým ľuďom, chorým, starým, zomierajúcim, ľuďom bez domova, tehotným ženám a matkám s deťmi, ktorí sa ocitli v núdzi.

A k budovám a pozemkom. Dá sa povedať, že čo kláštor, kostol, kaplnka...to historická pamiatka. Náklady nie len na ich prevádzku, ale najmä na ich udržiavanie jednoducho zbierkou zo zvončeka nikto neuhradí. A na tom by malo záležať aj neveriacim, pretože mnohé pamiatky, ktoré spadajú pod cirkev sú neoceniteľným bohatstvom našej spoločnosti a kultúry. Cirkev sa takisto podieľa na misiách, ktoré zabezpečejú chudobným po celom svete prístup k vzdelaniu. Mnohí sa ohradzujú tým, že to je síce od cirkvi pekné, ale všade kam prídu vnucujú týmto nešťastným, opusteným a vydeseným ľuďom vieru v Boha, aby tak mali o ovečky naviac. Skutočne?

Samozrejme. Ako členovia cirkvi, pod ktorú spadajú, prinášajú i vieru. Ale nie preto, aby si dopnili zásoby veriacich. Čo potrebuje trpiaci človek? Človek bez domova, zomierajúci človek? Je to nádej. A potľapkanie po pleci so slovami: ,,To bude dobré", to môžeš povedať maximálne tak človeku, ktorý má stres zo skúšky v škole, ale nie človeku, ktorý od svojho trápenia ledva ustojí na vlastných. Takýto človek potrebuje vedieť a cítiť, že nie je sám. Že nie je opustený. Že je milovaný. Prijatý. Môžeme to nazvať falošnou nádejou a milosrdnými lžami, ak v Boha neveríme. Ale spýtajme sa tých, ktorí práve túto nádej dostávajú, čo to pre nich znamená a akú hodnotu to pre nich má. Vieru ešte žiaden človek nezískal vďaka poučkám a kázňam. Ak človek odmieta prijať vieru, nikto ho za to neumučí, ani mu preto neodmietne poskytnúť pomoc, ktorú potrebuje, pretože viera je dar,  ktorý sa nedá nanútiť, ani keby kto ako chcel.

V ďalších bodoch autor húževnato opisuje ďalšie, pre ktoré by sme sa k viere nemali priznať. Napríklad:

Tvrdenie cirkvi, že aj pokrstený ateista musí zaškrtnúť jemu pridelenú cirkev

Ukážte mi jediného ateistu, ktorý by sa dobrovoľne prihlásil k viere, lebo nejaký pán kňaz povedal. Ak tomuto niekto verí, tak nech sa snažím akokoľvek, rozumný argument k tomu nenájdem.

Cirkev šíri stredovekú dogmatickú demagógiu na školách zavedením povinne-voliteľných náboženských predmetov

Na školách máme v rámci tohto náboženskú výchovu a etickú výchovu. Postup je jednoduchý. Rodič skrátka vyberie, na akú z daných "výchov" dieťa prihlási. O tom to je. O slobodnom výbere každého rodiča, na aký predmet dieťa dá. Či to je etika, alebo náboženstvo. Aké jednoduché by bolo, ak by sme mali na výber len "jeden z jedného". Sami si však odpovedzme, či by bol takýto výber v súlade so správnosťou.

Mnohí kňazi otvorene podporujú fašizmus nie len v minulosti, ale i dnes

Dva-traja nie sú mnohí. To je prvá vec. A tak, ako máme v našej spoločnosti kňazov, ktorí sa či už hlásia k podobnej ideológii, alebo ju nepriamo podporujú, tak tu máme aj "mnohých" politikov, ktorí priamo sedia vo vláde, učiteľov, lekárov a tisíce občanov, ktorí majú izby polepené hákovými krížmi a velebia dobu koncentračných táborov.

Nútenie kňazov žiť v celibáte vedie k neprirodzenej deformácii ich sexuality

Nevedela som, že keď dospelý muž nemá pravidelný sexuálny styk, že ho to môže nenávratne poznačiť. Ak niekto nemá potrebu žiť vo  vzťahu, ktorý je naplnený sexom, tak nikto ho predsa k tomu nemôže nútiť. Ani do seminára nikto nikoho nenúti a muži (chlapci)  majú dostatok  času na to, aby si to mohli rozmyslieť. Ak by cítili, že celibát nie je pre nich, určite by sa kňazmi nestali a to, že sme neraz svedkami správ o tom, že nejaký zbabelý kňaz zneužil dieťa nie je dôkazom toho, že čo kňaz, to pedofil. Je to dôkaz toho, že jednotlivec spáchal zločin a nie preto, lebo musel chudáčisko trpieť celibát,  ale preto, že je to  zvrátený zločinec. Alebo si niekto myslí, že ak muž - kňaz pácha pedofíliu, tak keby nebol kňaz a bol by to ten istý muž, že by to nespáchal?

Zneužil by aj vlastné dieťa, len aby ukojil svoje potreby.

Cirkev dokázateľne vedela o nespočítateľných pedofilných praktikách jej kňazov

Áno. Vedela. A v tomto ohľade si zaslúži byť postavená zoči voči vine, ktorú následkom  tohto mlčania nesie. Nikto z nás, nech by bol akokoľvek hlboko veriaci sa nesmie tváriť, že nedošlo k prípadom, kedy  nejaký kňaz, alebo  biskup zneužil, či rovno znásilnil dieťa.  Dialo sa to a možno sa to deje aj teraz. A práve preto pred tým nesmieme zatvárať oči, lebo veď cirkvi to musíme odpustiť...pretože v takom prípade nenesieme o nič menšiu ako ju nesie zločinec, ktorý toto spácha. Ale treba povedať i to, že cirkev už  mlčanie odmieta.  Tá doba je tu. Môžeme byť svedkami toho, ako už i  aktuálny pápež rieši dané zločiny a nezatvára pred nimi oči za žiadnych okolností a kto taký zločin  spácha, alebo spáchal, nesie následky. A okrem toho...ak by sme povedali, že toto sa deje výlučne v cirkvi, nehorázne by sme klamali. O pedofilných praktikách vedia a vedeli aj mnohí vychovávatelia, ktorých kolegovia zneužívali deti za dverami ústavov.

Vedeli  a vedia o tom lekári, ktorých kolegovia zneužívali deti a nič nepovedali. Vedeli to susedia rodín, ktoré páchali takéto násilie na deťoch a nič nepovedali.

Cirkev dlhé stáročia považovala ženy za menejcenné a nehodné postavenia muža

A toto je kameň úrazu: považovala. Nie, považuje .

Inzercia

Ak si máme vyťahovať to, čo tu bolo pred sto rokmi, tak to je naozaj "zrelé". A že stále medzi veriacimi žijú fanatici, ktorí by zaviedli inkvizíciu...čo s tým má cirkev?

Ani vieru nemôže človek praktizovať, ak nie je dostatočne zrelý a uvedomelý. Lebo od viery k fanatizmu je len krôčik, ale za to nemôže cirkev. Za to môžu jednotlivci, ktorí si myslia, že sú viac, ako Boh. Ženy sa stali právoplatnými členkami cirkvi takmer vo všetkých jej aspektoch. Pápež František napríklad oficiálne povolil zmenu, ktorá ženám povoľuje čítať na omši alebo dokonca zastupovať farára pri podávaní eucharistie a taktiež je to žena, ktorú vymenoval do jednej z najvyšších funkcií vo vatikáne  66-ročnú ženu , ako za novú podsekretárku Oddelenia pre vzťahy so štátmi Štátneho sekretariátu Svätej stolice. A čoraz viac dostávajú ženy v cirkvi príležitostí, aké doposiaľ nemali. A okrem iného...nie je to len o cirkvi. Aké mali od začiatku našich dejín ženy v spoločnosti miesto? Stáročia boli "stvorené" len na živočíšne uspokojenie mužských potrieb a plodenie detí. Ale zrazu si už na to nevieme spomenúť, lebo dôležitejšie je zvaliť to len na to, že len cirkev diskriminovala ženy.

Podľa cirkvi dve nemysliace, necítiace bunky v ženskom lone majú viac práva na život, než zdravotne ohrozená matka

Ak povieš: ,,Som za potraty", je to síce názor, ale takéto vyjadrenie  nikým nepohne. Ak však do toho pridáš emóciu a bezbrannosť nevinných žien, napr. tie, ktoré iste isto zomrú, ak si dieťa nechajú, vtedy to už má iné grády. Autor zrejme nevie, že ešte tak v tejto krajine nebolo, aby lekár nevykonal potrat žene, ktorú by tehotenstvo vážne ohrozilo na zdraví, alebo dokonca na živote a nepočula som  o tom, že by cirkev niekedy čo len vyslovila, že na zdraví a živote tehotných žien nezáleží a že ich život by bol menej, ako život detí, ktoré čakajú.

Cirkev sústavne znevažuje homosexuálov a nazýva ich mentálne chorými

Je pravda, že cirkev sa ostro ohradzuje voči LGBT komunite. Aj mňa tento osobne  pohľad na LGBT  trápi, pretože som názoru, že majú mať rovnaké právo na dôstojný život, vzťahy, lásku, rodinu...ako ktokoľvek z nás. Ale opäť to upriamim na nášho pápeža, ktorý i túto tému výrazne rieši. K lepšiemu.

Cirkev tvrdí, že človek nie je pánom svojho života a preto nesmie v prípade neskutočného utrpenia ukončiť svoje utrpenie

A opäť city. Neskutočné utrpenie. Niečo mi našepkáva, že autor okolo neskutočného utrpenia ani len nekráčal. Videla som mnoho neskutočne trpiacich ľudí a v nikom som nevidela väčšiu túžbu žiť, ako práve v nich. Ľudia, ktorí sa rozhodnú pre eutanáziu sú ľudia, ktorí sa preto rozhodnú hlavne z dôvodu, že si myslia, že sú pre rodinu a blízkych svojim utrpením a chorobou príťažou a chcú im to uľahčiť tým, že odídu. Len veľmi malá časť trpiacich podstúpi eutanáziu, lebo nezvládajú utrpenie

A o tom to je. O ľudskosti. Cirkev nezmení človeka, aby bol nablízku tým, ktorí ho potrebujú a ktorí potrebujú počuť, že sú prijatí a milovaní. To môže len človek sám.

Cirkev získala v stredoveku nehorázne bohatstvo oberaním tých najchudobnejších a najbiednejších ľudí

Len cirkev? Naozaj? A okrem toho...ak už mám v pláne rozumne argumentovať a poukazovať an aktuálnu situáciu,  nevyťahujem hriechy stredoveku

Cirkev straší malé deti vymysleným posmrtným peklom bez štipky dôkazu

Samozrejme. Lebo už pri krste kňaz vlastne neleje na detské hlávky vodu, ale podľa autora zrejme  vosk z oltárnej sviečky, aby im dal pocítiť od začiatku, ako to asi páli v pekle. Tak nejak?         

Spýtam sa: Koľko neveriacich rodičov desí deti čertami a strašidlami, ktoré ich zoberú do vreca a vezmú ktoviekam? Koľko jesenných karnevalov, s ktorými cirkev nič nemá, húfne využíva masky démonov, satanov a iné? Keď cirkev spomenie diabla, je to vraj nenapraviteľný problém. Spomína sa však diabol a peklo mimo cirkev, v iných kontextoch a pri patričnej zábave...je to úplne v poriadku, lebo peklo síce neexistuje, keďže to len tá chorá cirkev si to vymyslela, ale to nám nebráni v tom, aby sme sa v bežných životoch oháňali peklom a diablom, lebo skrátka taká náladička.

A ak nebudeme deti od mala viesť k tomu, čo je dobro a čo je zlo, tak namiesto škôl môžeme rovno stavať väznice. Nejde o tému pekla. Nejde o to, či peklo existuje, alebo či v neho veríme. Nesúhlasím s tým, aby ktokoľvek hovoril malému dieťaťu, že skončí v pekle, ak bude zlé. Ale súhlasím s tým, aby dieťa bolo už od útleho veku vedené k tomu, aby chápalo, že tu máme dobro a máme tu zlo a že zlo bude skôr či neskôr potrestané. To už môžeme rovno deťom vypnúť rozprávky a prestať čítať knihy, kde vždy, vždy vyhráva dobro nad zlom.

Cirkev využíva spovede či zastrašovanie očistcom na riadenie prestrašených ľudí a finančnú podporu

Neviem o jedinom veriacom človeku, vrátane seba, ktorý by chodil k svätej spovedi preto, lebo ho k tomu dotlačil kňaz za účelom získania príspevkov. Ľudia nechodia na spovede preto, že sa boja pekla. Chodia tam preto, pretože potrebujú odpustenie. Potrebujú ho rovnako, ako ho potrebuje každý z nás. Aj neveriaci. Každého z nás trápi, ak ublížime niekomu, na kom nám záleží. Ak neplánovane urobíme niečo,s čím nie sme hodnotovo, alebo morálne stotožnení. Pokora nie je prostriedkom na manipuláciu. Je to uvedomenie si toho, že nie som Boh a že si musím vedieť priznať vinu, ak sa jej dopustím.                                                          Chce niekto  odluku cirkvi od štátu? V poriadku. Nech tlačí na vládu, legislatívu, spíše  petíciu, kročí po referende, alebo čokoľvek iné. Ale tlačiť slobodných ľudí k tomu, aby pri sčítaní obyvateľstva zahlasovali rovnako? Lebo nechceme financovať cirkev? To je akoby niekto žiadal, aby pri počte detí každý uviedol 5 a viac, len preto, aby to štát prinútilo myslieť viac "sociálne" a podporovať rodiny.

Ja zaškrtnem kolonku kresťan - katolík. Nie len preto, že  som katolíčka a verím v Boha, ale hlavne preto, že nemám v pláne zbabelo schovávať chvost a prispôsobovať sa požiadavkám iných...hoci by to bola i väčšina. A hoci aj mňa cirkev mnohokrát neskutočne hnevá  niektorými postojmi, nemôžem povedať, že Boh áno a cirkev nie, lebo jedno bez druhého nefunguje. Cirkev nie je o kostole, omšiach a obradoch. Cirkev je hlavne a prioritne spoločenstvo ľudí, veriacich ľudí, ktorí vyznávajú podobné hodnoty, ktorí sú si blízky práve skúsenosťou s Bohom. A ak nie to, tak sú si blízki minimálne v tom, že veria v Boha, pretože mnohé ďalšie hodnoty, ktoré vyznávame sa vzhľadom k originálnosti každého z nás  vždy líšia.

Prečo by som sa mala hanbiť za svoju vieru? Preto, že pár ľudí naštvaných na cirkev ma pekne poprosilo, aby som bola taká zlatá a nepriznala sa k tomu, lebo chceme  odstrihnúť cirkev od štátu? Radšej budem za človeka, ktorý je pre to, že verí v Boha v očiach iných len bláznom, ako by som sa mala tváriť, že nemám ani šajnu o viere. Boh mi v živote dal viac dobra, ako som reálne schopná uniesť a  nemám v pláne mu to oplatiť tým, že sa budem tváriť, že som o ňom nepočula.

Neveríš v Boha? Never. O tom je sloboda každého z nás.  Ale  neatakuj vieru iných, len preto, že ty neveríš a cítiš averziu voči cirkvi. Viera je živá, skutočná a rozhodne by nemala byť "nepriznaná", len preto, že niekomu nevyhovuje...

Odporúčame