Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
15. január 2021

Radosť z nájdenia Krista

Evanjeliový úryvok dnešnej nedele (Jn 1, 35 - 42) nám prináša opis prvého povolania učeníkov.
Radosť z nájdenia Krista

Andrej počul o istom synovi Zachariáša, ktorý kázal pri vodách rieky Jordán neďaleko Jericha, kde pred stáročiami Boh prostredníctvom Jozueho previedol izraelský národ do zasľúbenej krajiny. Teraz bol národ pod Rímskou nadvládou. Videl muža, ktorý sa na púšti sýti medom a kobylkam. Nosí nepohodlný odev z ťavej srsti a prenikavým hlasom volá: „Vyrovnajte cestu Pánovi“. Andrej sa stal jeho učeníkom. 

V úryvku vidíme radosť nad duchovným nájdením.  Zdieľať

Hľadať a priviesť

Avšak v istý deň počul slová o mužovi, ktoré vyslovil Ján Krstiteľ, že nie je hoden ani len rozviazať remienok na jeho obuvi. Ukázal na Ježiša a vyriekol: „Hľa, Baránok Boží“. Andrej opustil Jána a šiel za týmto tajomným mužom. Strávil s ním celý deň. Potom šiel a vyhľadal svojho brata Šimona. Sloveso „vyhľadal“ je aktívna činnosť. Je to dôraz na spoločenstvo, na zdieľanie sa s radosťou. Vidíme, že je to radosť nad duchovným nájdením. To nie je, ako keď sa im po úspešnom rybolove podarilo výhodne predať ryby a mať dobrú tržbu. Je to radosť – našli sme Mesiáš, našli sme zmysel života. Andrej priviedol Šimona k Ježišovi. Nie je použité sloveso „prišiel“ s ním, ale „priviedol“ ho. Je to dôraz na fyzický kontakt – priviesť. Možno musel presvedčiť Šimona a prekonať jeho pochybnosti. Koľkokrát neskôr Šimon bude mať pochybnosti a neistotu. Sme ľuďmi, ktorí hľadajú? Z čoho sa v živote tešíme? Z čoho máme radosť? Sú to aj duchovné dobrá? Pocítili ste už radosť z modlitby alebo prečítaného Božieho slova, alebo radosť z toho, že ste Ježišovi učeníci? 

Prijať pozvanie

Z Ježišovej strany zaznieva dôležitá otázka ktorá má dve úrovne. Krista zaujíma motivácia, pre ktorú prichádzajú učeníci Jána Kristiteľa za ním a pozýva ich, aby vyjadrili svoje vnútorne pocity. Otázka „čo hľadáte“ je jedna z najväčších existenciálnych otázok.

Skúsme nedeľný úryvok tak čítať, že Ježiš dnes oslovuje nás. Zdieľať

Učeníci nereagujú odmietavo, ale prijímajú jeho pozvanie keď hovorí: „poďte a uvidíte.“ Je to pozvanie k osobnej skúsenosti. Skúsme nedeľný úryvok tak čítať, že Ježiš dnes oslovuje nás. Pýta sa nás: „Čo hľadáte?“ Dajme si odpoveď, čo v živote hľadáme. Prijímame Kristovo pozvanie?  

Nové poslanie

Peter sa stretol s Ježišom vďaka bratovi Andrejovi, ktorý ho priviedol k nemu. Prvú vec, ktorú evanjelsita uvádza pri stretnutí je Kristov pohľad: „zahľadel sa na neho“. Grécke sloveso „blépo“ môže označovať telesný zrak „vidieť“, ale má v sebe aj význam „rozpoznať“. Boží Syn číta v ľudských srdciach. Čítal v srdciach svojichučeníkov a číta aj v tých našich.  

Boží Syn čítal v srdciach svojich učeníkov a číta aj v tých našich.   Zdieľať

Bezdetnému Abramovi (vznešený otec)  Boh zmenil meno na Abrahám (otec množstva), aby sa stal otcom početného národa. Jakub sa stal Izraelom, Gedeon má aj meno Jerubaal (porov. Sdc 6, 32), aby vyslobodil Izraelitom z ruk Madiánčanov. Ježiš Kristus nevybral Šimonovi meno ako nejakú prezývku na základe jeho vlastností, veď ešte žiadne vlastnosti nemal. Nie je teraz pevný ako skala. Je to anticipácia toho, aký bude Peter, označenie jeho budúceho poslania. Uvažujme nad svojím menom. Nielen tým rodným, ale aj nad menom "kresťan",, tzn. "som Kristov". Aký význam má toto meno v našom živote? 

Inzercia

Odporúčame

Blog
Keď koža dostáva nový nádych

Keď koža dostáva nový nádych

Koža človeka plní v živote každého z nás najmä ochrannú funkciu. Toto už chápali aj prví ľudia v dávnej minulosti. Postupne sa začali chrániť proti chladu, či iným vonkajším vplyvom. A to práve tak, že sa začali obliekať do kože ulovených zvierat. Nosenie kože alebo kožušiny je dokázané už u jednoduchších foriem človeka, ako Homo sapiens či Homo neanderthalensis. Spočiatku používali len surovú kožu, no neskôr sa ju naučili spracovávať do vyšších a kvalitnejších podôb.