Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
13. august 2020

Mária je nová Archa

Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie ponúka rôzne čítania zo Starého a Nového zákona. Ich cieľom je poukázať na predobrazy Božej Matky v Starom zákone a ich naplnenie v Novom zákone.
Mária je nová Archa

Biblické predobrazy skúma typológia, veda o predobrazoch Krista a iných novozákonných postáv a udalostí v Starom zákone. Skúma, akým spôsobom navzájom medzi sebou súvisia udalosti, osoby a inštitúcie, ktoré sa spomínajú v celom Svätom písme. Vychádza sa z kontinutity a naplnenia Starého zákona v Novom. Typológia sa nezaoberá len osobou Krista. Hovorí nám aj o Cirkvi, apoštoloch, Eucharistii, večnom živote aj o Ježišovej matke. 

Archa zmluvy

Na vigíliu slávnosti nanebovzatia Panny Márie zaznieva v prvom čítaní zo starozákonnej Prvej knihy kroník príbeh o prenesení Pánovej archy do Jeruzalema.

Ak sa v prvej arche ukrývalo Božie slovo na kameni, v Máriinom tele prebývalo vtelené Božie Slovo. Zdieľať

 Archu posväcovala zmluva, ktorá sa v nej nachádzala. Vnútri pozlátenej nádoby bolo Desatoro, Božie slovo napísané Božím prstom; manna, zázračný chlieb, ktorý zosielal Boh, aby nasýtil svoj ľud na púšti; a kňazská palica Árona, symbol kňazského úradu. Ak sa v prvej arche ukrývalo Božie slovo na kameni, v Máriinom tele prebývalo vtelené Božie Slovo. Ak bol súčasťou prvej archy zázračný chlieb z neba, v Máriinom tele spočíval Chlieb života, ktorý navždy premohol smrť. Ak sa v prvej arche nachádzala zdedená palica dávneho kňaza, v Máriinom tele prebývala božská osoba večného kňaza Ježiša Krista. 

Cesta Archy

V evanjeliovom úryvku samotnej slávnosti nanebovzatia Panyn Márie je opísaná návšteva Márie u svojej príbuznej Alžbety (Lk 1, 39 – 56). Lukášovo evanjelium ide citlivo ruka v ruke s kľúčovými textami Starého zákona. Lukášov jazyk akoby kopíroval opis Dávidových ciest v Druhej knihe Samuelovej, keď priniesol archu zmluvy do Jeruzalema. Príbeh sa začína tým, ako Dávid „vstal a odišiel“. (2 Sam 6, 2) Lukášovo rozprávanie o navšteve u Alžbety sa začína podobne. Mária sa „vydala na cestu a ponáhľala sa“. (Lk 1, 39) Obaja na ceste došli do hornatého judejského kraja. Dávid svoju nehodnosť vyznáva slovami: „Ako príde Pánova archa ku mne?“ (2 Sam 6, 9), ktoré ako ozvenu opakuje Alžbeta, keď k nej prichádza Mária: „Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne?“ (Lk 1, 43) Táto veta je takmer navlas rovnaká, len slovo „archa" je nahradené slovom „matka".

Lukášovo evanjelium ide citlivo ruka v ruke s kľúčovými textami Starého zákona. Zdieľať

Ďalej sa dočítame, že Dávid „tancoval“ od radosti, že je pri Pánovej arche (2 Sam 6, 14. 16). Podobné vyjadrenie nachádzame v zmienke, ako sa pohlo dieťa v Alžbetinom lone, keď k nej prišla Mária (Lk 1, 44). Napokon archa zostala v hornatom kraji tri mesiace (2 Sam 6, 11), tzn. presne ten istý čas, aký Mária strávila u Alžbety (Lk 1, 56).

Nová Archa 

Vrátim sa znova k prvému čítaniu z vigilijnej sv. omše. 15. kapitola Prvej knihy kroník nesie zaujímavú  podobnosť s Máriinou návštevou u Alžbety. Slovenský preklad v Lk 1, 42 uvádza o Zachariášovej manželke, že zvolala veľkým hlasom. Sloveso „anafonéo“ – „zvolať“ sa v celom Novom zákone používa iba jediný raz v tomto verši. Avšak nájdeme ho päťkrát v gréckom texte Starého zákona v Prvej a Druhej knihe kroník (1 Krn 15, 28; 16,4. 5. 42; 2 Krn 5, 13), vždy v liturgickom prostredí v spojení so spevom a hudobnými nástrojmi.

V Máriinom dieťati je Boh prítomný reálnym hmatateľným spôsobom, keď si z Márie vzal ľudskú prirodzenosť. Zdieľať

V 15. a 16. kapitole Prvej knihy kroník sa toto sloveso používa vo vzťahu k arche zmluvy, ktorú kráľ Dávid dal preniesť do Jeruzalema: „Celý Izrael vynášal Pánovu archu s jasom za zvuku rohu, trúb a cimbalov a hrali (anafonúntes) na harfy a citary.“ (1 Krn 15, 28) Vieme, že archa zmluvy plnila v jeruzalemskom chráme prenosný svätostánok. Bola znamením Božej prítomnosti a do jej blízkosti mohol vstúpiť iba veľkňaz a to iba raz v roku na Deň zmierenia. Vidím v tom predstavenie Márie ako novej archy zmluvy. V Máriinom dieťati je Boh prítomný reálnym hmatateľným spôsobom, keď si z Márie vzal ľudskú prirodzenosť. V nej nám Boh ukázal, ako chce osláviť každého z nás.

Inzercia

Odporúčame