Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
06. máj 2020

Chýbajú nám pastorační asistenti

Môj blog je o mojich dojmoch a podnetoch z poslednej konferencie Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave a o tom, že u nás doposiaľ nie je oficiálne zriadená funkcia Pastoračného asistenta/tky.
Chýbajú nám pastorační asistenti

Z poslednej konferencie, na ktorej som sa zúčastnila na našej Teologickej fakulte, som si odnášala
pozitívne dojmy. Predovšetkým preto, lebo bola zameraná na praktické uplatnenie študijných
odborov náuka o rodine a sociálna práca. Moju účasť na tomto podujatí podporil na jednej strane
záujem dvoch nevidiacich študentiek z Bratislavy, ktoré som na konferenciu priviedla, ale,
samozrejme, aj samotné odborne zameranie konferencie. Najviac podnetov som si odniesla

z prednášky doktorky Jamborovej, ktorá hovorila o tom, že práve pozícia sociálneho pracovníka

a pastoračného asistenta by sa mala prelínať. To je skutočne zásadné. Z jej prednášky ma

oslovila aj to, že pastoračný asistent by vlastne mohol byť dobrovoľník alebo by bol

platený z cirkevných zdrojov. Pripomínam, že na území Slovenska doteraz nefungujú nijakí
pastorační asistenti/asistentky, ale viem, že sú v Českej republike, Rakúsku i Švajčiarsku. V Česku
sú zamestnancami Cirkvi s cieľom vykonávania pastorácie. Sú to v podstate laici, ženy i muži, ktorí
môžu, ale nemusia mať ukončené teologické vzdelanie, čiže sú aktuálne študentmi katolíckej
teológie alebo príbuzných odborov, napr. náuky o rodine, a ktorí sú činní v pastorácii v danej
farnosti alebo pôsobia v charitných službách. Čo sa týka definície tohto pojmu, na univerzálnej
úrovni Cirkvi nie je definovaný, t. j. trpí definičnou núdzou, avšak definoval ho Peter Neuner (Laici
a klérus? Společenství Božího lidu . Praha : Vyšehrad, 1997, s. 150). Napríklad na úrovni pražskej
arcidiecézy existujú dva pojmy – pastoračný asistent a samostatný pastoračný asistent. Na tomto
území to však vymedzuje „směrnice 4/2004 o zřizování míst pastoračních asistentů/asistentek“ ,
vydaná Arcibiskupstvom pražským.
Vráťme sa však k pomerom na Slovensku. U nás by mohol byť pastoračný asistent do diania
farnosti zapojený širokospektrálne. Vykonával by napríklad výučbu predmanželskej prípravy pre
snúbencov, podával by sviatosť oltárnu, roznášal by sv ä té prijímanie chorým do domácností,
pôsobil by v nemocniciach, vo v ä zniciach, kde by spolupracoval s v ä zenskou službou, pôsobil

by v armáde, v domovoch dôchodcov alebo v rozličných strediskách pastorácie. Mohol by však vo
farnosti organizovať aj poznávacie (výročné?) výlety pre mládež i seniorov, spojené s prednáškou
napríklad umeleckého historika alebo iného pozvaného odborníka.
Možno načrtnúť aj inú alternatívu. Povedzme to tak, že pastoračný asistent je počiatočná pozícia
čerstvého absolventa katolíckej teológie, ktorý má možno v úmysle pokračovať v ďalších štúdiách,
doktorátom. Kariérny postup by bol v pozícii učiteľ náboženskej výchovy.
Žiada sa na území Slovenska vydať istú smernicu, a to diecéznu či arcidiecéznu, určenú na
zriaďovanie miest pastoračných asistentov/asistentiek. Túto smernicu by museli sformulovať
odborníci z katedier liturgickej a pastorálnej teológie (v Prahe túto smernicu spísal Mons. doc. Aleš
Opatrný). Následným krokom by bolo samotné zriaďovanie pozícií pastoračných
asistentov/asistentiek na území Slovenskej republiky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inzercia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odporúčame

Blog
Je prijímanie na ruku hnus?

Je prijímanie na ruku hnus?

Po dvoch mesiacoch sa nám znova umožnilo slávenie svätej omše za účasti ľudu. Bohu vďaka. Zároveň sa nám po dvoch mesiacoch vrátil jeden vážny problém: prijímanie Eucharistie na ruku.