Byť múdrym znamená usilovať sa o jednotu

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Byť múdrym znamená usilovať sa o jednotu

Čítanie v rímskokatolíckej liturgii sv. omše pokračuje v prehlbovaní Pavlových myšlienok z Prvého listu Korinťanom.

Zamyslenie k evanjeliu tejto nedele si môžete prečítať na našej internetovej stránke tu.

Pavol pokračuje v rozvíjaní tém, ktoré predstavoval už od začiatku listu. Iste žiadnemu čitateľovi dnešného úryvku neunikne, že sa znova vracia k téme rozdelenia v kresťanskej komunite v Korinte na základe preferencií voči tomu-ktorému evanjelizátorovi, ktorý medzi nimi pôsobil.

Na objasnenie celého problému, vo veršoch, ktoré predchádzajú dnešnej stati, Pavol používa dva príklady. Najprv hovorí o sejbe, polievaní a vzraste. Poukazuje na to, že úroda viery v ich komunite je predovšetkým Božím dielom a evanjelizátori sa na ňom podieľajú, každý svojím spôsobom. Pavol sadil, Apollo zas polieval (3,6a). Každý má inú úlohu, ale spolu pracujú na jednej roli a usilujú sa o tú istú úrodu. Vzrast, teda úrodu, dáva však Boh (3,6b). Pripomína tak Korinťanom, že dielo viery v ich komunite nie je dielom ľudí, ktorí im vieru ohlásili, ale je to dielo Božie, a preto tvrdiť, že jeden je Pavlov a druhý zasa Apollov, je nepochopením diela evanjelizácie.

Tvrdiť, že jeden je Pavlov a druhý zasa Apollov, je nepochopením diela evanjelizácie. Zdieľať

Po prvom príklade, Pavol hneď pokračuje tým druhým a prechádza k obrazu stavby. Kresťanská komunita je Božia roľa, ale aj Božia stavba (3,9). Tento obraz stavby má trochu iný odtieň ako príklad s roľou a vzrastom úrody. Pavol sa tu znova identifikuje s tým, kto je na začiatku procesu: tak ako zasieval, tak aj položil základy. Na týchto základoch už potom stavali iní. Stavba už samozrejme sama neporastie, potrební sú stavitelia. Tento obraz teda viac poukazuje na zodpovednosť staviteľov, ale zároveň aj na základ, ktorý je položený a ním je Ježiš Kristus a jeho evanjelium (3,11). Iný základ už položený byť nemôže, a kto by tak chcel robiť, ohrozoval by celú stavbu.

Staviteľ má dávať veľký pozor na to, z akého materiálu stavia. Lebo ak stavia zo slamy, sena, či z dreva, takáto stavba v deň príchodu Pána neobstojí, pretože ten bude ako oheň, ktorý preverí kvalitu materiálu. Ak niekto stavia zo striebra alebo dokonca zo zlata, tento oheň takúto stavbu dokonca očistí a zošľachtí, ako to Pavol na iných miestach vo svojich listoch pripomína.

Obraz stavby umožňuje Pavlovi vyzdvihnúť svoju argumentáciu ešte o stupeň vyššie. Kresťanská komunita totiž nie je hocakou stavbou, ale je Božím chrámom. Pre jeho poslucháčov z pohanského prostredia Korintu to musel byť obzvlášť silný obraz. V Korinte mali chrámov niekoľko. V chrámoch malo prebývať samotné božstvo, ktoré tam malo aj svoje vyobrazenie, najčastejšie v podobe sochy. Pavol pripomína komunite, že oni sú tým chrámom, v ktorom možno nájsť Božie vyobrazenie, a teda jeho prítomnosť, keďže v nich prebýva Boží duch. Sú tak živým chrámom uprostred ulíc obrovského Korintu plného pohanských chrámov z kameňa.

Kresťania v Korinte sú živým chrámom uprostred ulíc obrovského mesta plného pohanských chrámov z kameňa. Zdieľať

Takýto obraz na jednej strane zdôrazňuje kresťanskej komunite, aká je ich skutočná identita. Na strane druhej poukazuje znova na jednotu práce evanjelizátorov. List nič nevyčíta jednotlivým ohlasovateľom evanjelia medzi Korinťanmi – problém vznikajúcich rozdelení nebol spôsobený ich snahou získavať si vlastných prívržencov. Oni si teda zaiste boli dobre vedomí, na akej stavbe pracujú, a teda aká je vážnosť ich práce.

Iste, slová, ktoré varujú pred rozvracaním komunity sú dôležitou pripomienkou aj pre hlásateľov evanjelia, ale výrazne smerujú aj k členom samotnej komunity. Keďže Pavlove slová tu skôr poukazujú na to, že celá komunita je chrámom, tieto varovné slová o ničení chrámu teda smerujú ku každému, kto by rozvracal túto stavbu, ktorá patrí Bohu, hoc aj z jej samého vnútra. A to môže hroziť práve skrze nadŕžanie jednotlivým osobám a vytváraním tak nejednoty v spoločenstve nie zvonka, ale skrze pôsobenie samotných členov spoločenstva.

Z Pavlových slov sa ďalej zdá, že kresťania v Korinte mali o sebe dosť vysokú mienku. Poukazujú na to slová z dnešného úryvku: „Nech nik neklame sám seba! Ak si niekto z vás myslí, že je v tomto veku múdry, nech sa stane bláznom, aby bol múdry,“ (v. 18). Ešte viac a ostrejšie sa tejto témy Pavol dotkne v nasledujúcej kapitole (4,8-12). Pavol svojou argumentáciou nebojácne ukazuje členom kresťanskej komunity v Korinte, že ak sú medzi nimi roztržky kvôli osobám, dávajú tým najavo, že sú ešte ako deti, ktoré neznesú tvrdý pokrm. Ešte v úvode k tejto stati totiž hovorí: „Dával som vám piť mlieko, nie pevný pokrm; neboli by ste ho totiž zniesli, ba ešte ani teraz nemôžete, pretože ste ešte stále telesní. Či nie ste vari telesní a nekonáte priveľmi ľudsky, keď vládne medzi vami závisť a svár?“ (3,2-3).

Každý z evanjelizátorov „patrí“ každému v spoločenstve a pracoval pre celé spoločenstvo. Zdieľať

Na záver dnešného úryvku Pavol priamo vyzýva Korinťanov, aby si uvedomili, že múdrosť spočíva v jednote a nie v rozdeľovaní sa jednotlivé strany. Nemajú sa chváliť ľuďmi (v. 21), ale uvedomiť si, že spoločne všetko zdieľajú: zdieľajú svoju prítomnosť aj svoju budúcnosť, každý z evanjelizátorov „patrí“ každému v spoločenstve a pracoval pre celé spoločenstvo, pretože ono nepatrí žiadnemu z nich, ale Kristovi a ten Bohu. Preto sú Božím chrámom.

Matúš Imrich
Autor je kňazom Košickej arcidiecézy a členom Centra pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta. Získal licenciát na Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme, kde v súčasnosti pokračuje v doktorandskom štúdiu.

foto: Z ulíc starovekého Korintu so zvyškami chrámu boha Apollóna v pozadí

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo