O odbornosti vyjadrenia doktora Záhumenského

Ako si tak čítam diskusie k odbornému názoru doktora Záhumenského v prípade navrhovaného sprísnenia zákona o umelom ukončení tehotenstva, nechápem jedno: prečo sa nikto, dokonca ani na Postoji, nevenuje tomu, k čomu sa to odborné vyjadrenie vzťahuje?

V diskusiách sa rieši problematika, či je, alebo nie je vhodné použiť doplerovské sono na plod pred 12. týždňom tehotenstva. A ja nechápem, čo to má spoločné s tým navrhovaným opatrením? Prečo sa rieši niečo, čo s tým predkladaným návrhom nesúvisí, resp. súvisí len veľmi okrajovo.

Ospravedlňte ma, som len obyčajný kockáč, ktorý viac, ako je v populácii bežné, používa racionálne nástroje logiky, analýzy a podobne. Viem to o sebe od detstva, postupne som pochopil, že je to veľmi menšinová orientácia a že v reálnom živote s tým bývajú zväčša problémy. Ale proste mi to nedá:

Bavíme sa o odbornom stanovisku v oblasti medicíny. Ja som stále v tom, že úlohou medicíny je chrániť ľudský život. Ak sa odborne posudzuje nejaký zdravotný výkon, je podľa mňa úplne správne, ak sa posudzuje v priamej súvislosti s problémom, ohrozením, či inou komplikáciou pre daného jedinca. Posudzovať zákrok bez súvislosti s typom a stupňom ohrozenia je nezmysel.

Čiže za doktorom Záhumenským prišla žena, ktorá je pevne rozhodnutá sa zbaviť plodu vo svojom tele. Zákonodarca navrhuje, ako jednu z mála komplikácií ukončenia života plodu nutnosť prezentovať žene tlkot  srdca plodu, ktorý sa rozhodla zahubiť. Povedzme, že v okamžiku návštevy tehotnej ženy u doktora Záhumenského je pravdepodobnosť prežitia plodu na úrovni 10%. Doktor, opakujem, doktor medicíny (odboru, ktorého úloha je ochrana života), má problém s posledným legálnym pokusom zachrániť život pomocou doplerovho sona.

OK, možno som niečo prehliadol, možno som až príliš racionálny. Ale úplne vážne si dovolím tvrdiť, že medicínsky jedine správne rozhodnutie je toho doplera použiť. Pri tak mizernej prognóze prežitia ako posledná záchranná brzda úplne bez diskusie správne.

Doktor Záhumenský odborne fatálne zlyhal a na svojom mieste nemá čo robiť.

 

 

Dôležité upozornenie: tento článok nevyjadruje žiadne stanovisko k otázke, či a za akých okolností má žena právo sa rozhodnúť a nechať vykonať umelé ukončenie tehotenstva. Názor v tejto oblasti je pre posúdenie odbornosti úplne nezaujímavý.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo