Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
16. august 2019

Oheň rozdelenia

Evanjeliový úryvok najbližšej nedele (Lk 12, 49 - 53) ponúka slová o ohni, ktorý Ježiš prišiel vrhnúť na zem a o rozdelení, ktoré priniesol.
Oheň rozdelenia

Oheň v biblickom jazyku má viacero významov. Je symbolom Božieho zjavenia. Predstavuje jeho svätosť. Boh sa Mojžišovi zjavuje v horiacom kríku (Ex 3).  Oheň symbolizuje horlivosť prorokov pri ohlasovaní Božieho slova. Eliáš je charakterizovaný slovami: „Potom povstal Eliáš, prorok ako ohe), jeho slovo blčalo ohňom sťa fakľa.“ (Sir 48, 1) Oheň očisťuje a pretvára srdce a zmyšľanie človeka:  Skúmaj ma, Pane, a skúšaj, ohňom mi prepáľ srdce aj myseľ.“ (Ž 26, 2) 

Oheň ako dar

V osobe Ježiša Krista prichádza naplnenie Božích prisľúbeni, ktoré ohlasovali proroci. On je viditeľným zjavením samotného Boha. Jeho slovo zapaľuje srdcia jeho učeníkov. Stačí spomenúť príbeh emauzských učeníkov, ktorí po stretnutí so vzkrieseným Kristom, vyznali: Či nám nehorelo srdce, keď sa s nami cestou rozprával a vysvetľoval nám Písma?“ (Lk 24, 32) Oheň sa stáva symbolom Ježišovho daru, ktorým je Duch Svätý, keď sa na Turíce zjavil akoby v ohnivých jazykoch nad zhromaždenými apoštolmi. 

Oheň sa stáva symbolom Ježišovho daru, ktorým je Duch Svätý, keď sa na Turíce zjavil akoby v ohnivých jazykoch nad zhromaždenými apoštolmi.  Zdieľať

Pravý pokoj

Často v našich rozhovoroch zaznieva túžba po pokoji v rodinách, po pokojnom spolunažívaní v súsedských vzťahoch atď. Avšak cesty, ktorými chceme dosiahnuť pokoj nie sú vždy také, ktoré k nemu skutočne aj vedú, lebo nie sú Božími cestami. Pravý pokoj sa nezískava kompromisom alebo vzájomným vyjednávaním, ale jedine poslušnosťou Božiemu slovu. Trvalý pokoj požívajú tí, čo milujú tvoj zákon.“ (Ž 119,165) Boží pokoj prichádza tam, kde človek sa usiluje počúvať Pána Boha a žiť podľa jeho prikázaní. Žalmista hovorí: „Budem počúvať, čo povie Pán Boh, on ohlási pokoj svojmu ľudu a tým, čo sa k nemu obracuajú úprimne.“ (Ž 85, 9)

Pravý pokoj sa nezískava kompromisom alebo vzájomným vyjednávaním, ale jedine poslušnosťou Božiemu slovu. Zdieľať

Dar pokoja prichádza tam, kde je odstránený hriech. Tieto slová však je potrebné čítať v kontexte celého Ježišovho posolstva. V situáciách odmietnutia Kristus vyzýva k odpusteniu (Lk 9, 55), k láske k nepriateľom (Lk 6, 27 – 30), k milosrdenstvu podľa vzoru nebeského Otca (Lk 6, 36). 

Rozdelenie

Poznáme Ježišove slová: „Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam.“ (Jn 14, 27) Avšak v nedeľnom úryvku Kristus hovorí, že nepriniesol pokoj, ale rozdelenie. Jeho slová vysvetľujeme v celkom kontexte Lukášovho evanjelia.  Pri Ježišovom obetovaní v chráme zaznejú prorocké slová Simeona o pôsobení Božieho Syna: On je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať.“ (Lk 2, 34) Keď Simeon predpovedá jeho matke Márii, že jej srdce prenikne meč, nejde o symbol bolesti, ale rozdelenia, aby vyšlo najavo ľudské zmýšľanie, tzn. postoj ľudí k Ježišovmu posolstvu. Lukáš tým anticipuje verejné účinkovanie Ježiša Krista a  jeho umučenie, ba až celé dejiny ľudstva. 

Nasledovať Ježiša Krista znamená spoznávať Božiu vôľu počas celého svojho života a uskutočňovať ju.  Zdieľať

Nasledovať Ježiša Krista znamená spoznávať Božiu vôľu počas celého svojho života a uskutočňovať ju. To však neraz prináša so sebou rozhodnutie až oddeliť sa od tých, ktorí Krista neprijali. To môžu byť aj naši najbližší a naše okolie. Niekedy prichádzajú do nášho života tak zásadné situácie, v ktorých stojíme pred voľbou – nasledovať Krista alebo nasledovať tento svet. 

Inzercia

Katolícky kňaz Spišskej diecézy, farár v Kežmarku a prednášajúci Sväté písmo v kňazskom seminári v Spišskej Kapitule.

Odporúčame

Blog
Cirkev nemlčí!

Cirkev nemlčí!

Mlčí cirkev keď ide o právne uznanie zväzkov medzi osobami s homosexuálnou príťažlivosťou. Naozaj sú katolícki politici a veriaci ponechaní bez argumentácie a podpory cirkvi? Nie je to pravda. Kongregácia pre náuku viery krátko, jasne a prehľadne v Úvahách k návrhom na právne uznanie zväzkov medzi homosexuálnymi osobami v roku 2003 (ďalej len „Úvahy“) zhrnula učenie katolíckej cirkvi. V tom čase na čele Kongregácie stál budúci pápež Benedikt XVI. a Úvahy boli schválené pápežom Jánom Pavlom II a dané na uverejnenie. Sme schopní ešte počúvať? Alebo ohlušení propagandou tohto sveta, postavíme pravdu do kútika, kde bude nepovšimnutá a nepoužitá v našich činoch čakať na deň nášho posledného súdu?

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.