Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
22. jún 2019

Kto je Ježiš Kristus pre mňa?

Evanjeliový úryvok najbližšej nedele (Lk 9, 18 - 24) hovorí o Petrovom vyznaní Kristovho božstva. Pán Ježiš poukazuje na podstatné dôsledky, ktoré vyplývajú z tohto vyznania pre život kresťana.
Kto je Ježiš Kristus pre mňa?

Úryvok môžeme zaradiť medzi tzv. „vyznania“ Krista. Pri Ježišovom krste a pri premenení na vrchu je to Boh Otec, ktorý vyhlásil, že Ježiš z Nazareta je jeho milovaným Synom. Petrovo vyznanie môžeme spolu so zvolaním rímského stotníka pod krížom zaradiť medzi vyznania zo strany ľudí. V evanjeliách ich nie je veľa. Ježišova pravá identita zostáva skôr nepoznaná alebo nesprávne vysvetľovaná. Oveľa častejšie sa stretávame s otázkou jednotlivcov alebo zástupu „kto je to?“, než s odpoveďami na túto otázku. Preto už samotná skutočnosť, že evanjelista zachytil takto zreteľne formulované vyznanie naznačuje, že udalosť zohráva v rámci celého evanjelia dôležitú úlohu. 

Atmosféra modlitby

Lukáš zdôrazňuje Ježišovu modlitbu na viacerých miestach svojho evanjelia: pri krste (3, 21); na púšti (5, 16); pred voľbou apoštolov (6, 12); pri premenení na vrchu (8, 28 – 29); keď učí apoštolov modlitbu Otčenáš (11, 1); v Getsemanskej záhrade (22, 40 – 46) atď. Aj nedeľný úryvok otvára poznámka evanjelistu: Keď sa raz Ježiš osamote modlil.“ (Lk 9, 18) Evanjelista naznačuje cestu pre nás. Ak chceme skutočne poznať Krista, musíme sa s ním stotožniť a to aj s jeho častou a sústredenou modlitbou k Otcovi. V Matúšovej verzii tejto udalosti Pán Ježiš hovorí Petrovi: Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach.“ (Mt 16, 17) Uznanie a vyznanie Ježiša ako Božieho Syna  nie je výsledkom ľudskej špekulácie, ale ovocím modlitby. Je dielom Ducha Svätého. V kapitolách o Ježišovom detstve (Lk 1 – 2) je to zreteľne vidieť pri Alžbete, ktorá plná Ducha Svätého vyznáva, že dieťa, ktoré nosí Mária pod srdcom, je Boží Syn; Duch Svätý zjavuje staručkému Simeonovi, že dieťa, ktoré priniesli Jozef a Mária do jeruzalemského chrámu, je Spasiteľ sveta.  

Uznanie a vyznanie Ježiša ako Božieho Syna  nie je výsledkom ľudskej špekulácie, ale ovocím modlitby. Je dielom Ducha Svätého. Zdieľať

Mienka ľudí

Evanjelista Lukáš sa vracia k  identite Ježiša Krista, ktorú už riešil Herodes Antipas, syn Herodesa Veľkého, tetracha - správca Galiley: Tetrarcha Herodes počul o všetkom, čo sa dialo, a bol v rozpakoch, lebo niektorí hovorili: „Ján vstal z mŕtvych,“ iní: „Zjavil sa Eliáš,“ zasa iní: „Vstal z mŕtvych jeden z dávnych prorokov.“ A Herodes vravel: „Jána som dal ja sťať. Kto teda je ten, čo o ňom počúvam také veci?“ A chcel ho vidieť.“ (Lk 9, 7 – 9) Táto epizóda so záverečnou Herodesovou otázkou zaznela len niekoľko veršov pred naším úryvkom. Tú istú trojicu možných vysvetlení teraz zopakujú Ježišovi aj jeho apoštoli: Ján Krstiteľ, Eliáš, jeden z dávných prorokov.  Lukáš teda zámerne konfrontuje tieto mienky ľudí, aby ukázal že nie sú dostačujúce pre poznanie Pána Ježiša. Aj v dnešnej dobe sme vystavení pokušeniu, že osoba Ježiša Krista sa stane produktom verejnej mienky. 

Mienka panovníka

Z Lukášovho evanjelia sa neskôr dozvieme, že Herodes sa skutočne stretol s Ježišom Kristom v Jeruzaleme pred Ježišovým umučením: Keď Herodes uvidel Ježiša, veľmi sa zaradoval. Už dávno ho túžil vidieť, lebo o ňom počul, a dúfal, že ho uvidí urobiť nejaký zázrak. Mnoho sa ho vypytoval, ale on mu na nič neodpovedal. Stáli tam aj veľkňazi a zákonníci a nástojčivo naňžalovali. Ale Herodes so svojimi vojakmi ním opovrhol, urobil si z neho posmech, dal ho obliecť do bielych šiat a poslal ho nazad k Pilátovi. V ten deň sa Herodes a Pilát spriatelili, lebo predtým žili v nepriateľstve.“ (Lk 23, 8 – 11)

Aj v dnešnej dobe sme vystavení pokušeniu, že osoba Ježiša Krista sa stane produktom verejnej mienky.  Zdieľať

Výsledkom stretnutia panovníka s Ježišom Kristom je opovrhnutie. Herodes túžil vidieť zázrak, a ten mu Ježiš nepredviedol. V Herodesovi sa odzrkadľuje postoj mnohých ľudí súčasnosti. Tento svet pozerá na Krista a jeho evanjelium ako na šou. Postaví Božieho Syna na javisko. Nechce, aby mu niečo vyčítal, ako Ján Krstiteľ Herodesovi. Chce, aby ho pozabával. Ak nie, urobí si z neho posmech.

Skutočný učeník

Jestvuje vôbec nejaký spôsob ako spoznať Krista? Jestvuje nejaká možnosť pre tých, ktorí, ako apoštol Peter, prijali Ježiša ako Mesiáša, Spasiteľa? Druhá časť nedeľného úryvku nám podáva vysvetlenie. Sú to Ježišove jednoznačné slová: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma.“ (Lk 9, 23) Čo Ježiš predpovedal o sebe „Syn človeka musí mnoho trpieť...,“ neplatí len pre neho, ale aj pre každého, kto sa rozhodne nasledovať ho. Život kresťana je dôsledné pripodobnenie sa Kristovi vo všetkom. Dnes aj na Slovensku sa zdôrazňuje sociálny rozmer Ježišovho posolstva: Ježišova pozornosť k marginalizovaným, biednym, chorým, starým... Stačí len táto redukcia kresťanstva na sociálny produkt?

Život kresťana je dôsledné pripodobnenie sa Kristovi vo všetkom. Zdieľať

Samotný Ježiš Kristus nám hovorí, že nijako nestačí. Nasledovať Ježiša znamená kráčať jeho cestou kríža. Nestačí to urobiť raz, ale každý deň. Táto skutočnosť odlišuje Ježišových učeníkov a učeníčky od všetkých ostatných. Je to kríž, v ktorom sa odhaľuje a dáva spoznať Boží Mesiáš.  

Inzercia

Katolícky kňaz Spišskej diecézy, farár v Kežmarku a prednášajúci Sväté písmo v kňazskom seminári v Spišskej Kapitule.

Odporúčame

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.