Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
25. máj 2019

Čo po Ježišovom odchode

Ježišova rozlúčková reč pokrýva veľkú časť Jánovho evanjelia (cca. k. 13-17). Autor ju zasadzuje do udalosti „poslednej“ veľkonočnej večere. Ide o zmes Ježišových odporúčaní, vysvetľovaní a modlitieb, ktoré sem tam prerušuje otázka od niektorého z prísediacich učeníkov. Len veľmi ťažko je možné určiť presne jej štruktúru. Čo biblista to návrh delenia. Dôvodom, je že v sebe obsahuje niekoľko základných tém predstavených na spôsob špirály. Tie sa v jej priebehu nanovo vždy objavujú, ale vždy v trochu inom kontexte.
Čo po Ježišovom odchode

(23) Ježiš povedal svojim učeníkom: „Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať; prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok. (24) Kto ma nemiluje, nezachováva moje slová. A slovo, ktoré počujete, nie je moje, ale Otcovo, toho, ktorý ma poslal. (25) Toto som vám povedal, kým som ešte u vás. (26) Ale Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí vás všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal. (27) Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja vám nedávam, ako svet dáva. Nech sa vám srdce nevzrušuje a nestrachuje. (28) Počuli ste, že som vám povedal: Odchádzam – a prídem k vám. Keby ste ma milovali, radovali by ste sa, že idem k Otcovi, lebo Otec je väčší ako ja. (29) A povedal som vám to teraz, skôr, ako sa to stane, aby ste uverili, keď sa to stane.“ (Jn 14, 23-29) Zdieľať

Hlavným motívom poslednej reči, ktorú Ježiš adresuje svojim učeníkom v Jánovom evanjeliu, bolo pripraviť ich na čas, kedy už nebude fyzicky medzi nimi. Text myslí v prvom rade na priamych učeníkov, ktorí stratia bežný kontakt s Ježišom po jeho smrti. No na zreteli má aj učeníkov všetkých budúcich čias, ktorí prídu v nasledujúcich generáciách. Tí sú omnoho viac vystavení realite veriť bez toho, aby uvideli.

Krátky úryvok dnešnej nedele sa dotýka štyroch tém, podľa ktorých sa aj dá rozdeliť. 1. Milovať Ježiša a zachovávať jeho slovo (v. 23-24); 2. Tešiteľ a učeníci (v. 25-26); 3. Dar pokoja (v. 27a); Odchod k Otcovi (v.27b-29). Čo to teda znamená pre nás, Ježišových učeníkov dneška?

1. Podstatným znakom učeníka je láska k Ježišovi. Ako však milovať neprítomnú osobu? Ježiš odkazuje na zachovávanie jeho slova, ktoré je zároveň aj Otcovým slovom. Vzťah k Ježišovi, je teda zásadný. No nesmie ísť iba o nejaký pocit, nejakú ideu. Musí sa to na živote prejavovať. Pravý učeník musí uveriť v Ježiša a jeho slovo. A zachovávať ho v životnej praxi. „Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom. Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás.“ (Jn 13,34) Dôsledkom bude opätovanie lásky zo strany Ježiša a Otca, čo sa prejaví tak, že si z učeníka urobia svoj príbytok. Cez neho budú teda ukazovať svetu svoju prítomnosť.

Ako však milovať neprítomnú osobu? Zdieľať

2. V celku náročnej úlohe milovať Ježiša cez zachovávanie jeho slov, nebudú ale učeníci odkázaní sami na seba. Ježiš prisľubuje príchod iného Parakléta, akým bol doteraz on sám. („Παράκλητος“ – privolaný, obhajca, zástanca, pomocník, tešiteľ.) Na jedinom mieste v Novom zákone je tu použitý slovný zvrat Duch Svätý. Nevieme isto, či sa nachádzal aj v pôvodnom texte. Ak aj nie, tak neskorší redaktori už v Paraklétovi vidia jasne tretiu božskú osobu. Jeho úlohou bude pomáhať žiť Ježišovo slovo aj bez prítomnosti samotného Ježiša, ktorý už teda nestihne veľa vecí dovysvetliť.

(„Παράκλητος“ – privolaný, obhajca, zástanca, pomocník, tešiteľ.) Zdieľať

3. Ďalším prisľúbeným darom do budúcnosti je Ježišov pokoj. Tu sa odkazuje na to čo obsahuje hebrejské „šalom“. Pokoj bol považovaný za znamenie mesiášskej vlády. Odkazoval na Božiu vládu nad svetom, pretože ide o „pokoj“, ktorý svet nemôže dať ani vziať. Preto tí, čo tento pokoj Budú mať od Ježiša, budú vždy príťažlivý, aj napriek neprajným okolnostiam.

Inzercia

Ježiš sa po nás ešte vráti. Zdieľať

4. Posledná časť nášho dnešného odseku hovorí o nevyhnutnosti Ježišovho odchodu. To však nemá u učeníkov vyvolávať zbytočný strach. Tento odchod a následná Ježišova neprítomnosť je v Otcovom pláne. Vďaka tomu môže dôjsť k ešte väčším veciam. Ježiš teda varuje dopredu a pripravuje svojich poslucháčov na čas, kedy netreba prepadnúť zúfalstvu, ale obrátiť sa na nádej. Otec má všetko pevne v rukách. Ježiš sa po nás ešte vráti.

Lukáš Durkaj


Autor je kňazom Košickej arcidiecézy a členom Centra pre štúdium biblického ablízkovýchodného sveta.

Foto - wikimedia

Centrum sa zameriava predovšetkým na výskum a vzdelávanie v oblasti biblických a blízkovýchodných vied s interdisciplinárnych presahom do iných oblastí, na popularizáciu vedeckého štúdia biblického a blízkovýchodného sveta, na biblický apoštolát a formáciu. Členmi Centra sú kňazi Košickej arcidiecézy zaoberajúci sa štúdiom biblického a blízkovýchodného sveta. Viac o Centre a jeho aktivitách na www.biblia.abuke.sk

Odporúčame

Blog
Boží Advokát

Boží Advokát

Evanjeliový úryvok Šiestej veľkonočnej nedele (Jn 14, 23 - 29) ponúka ďalšiu časť z Ježišovej rozlúčkovej reči vo Večeradle. Ústrednu témou je dar Tešiteľa, Ducha Svätého.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.