Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
12. apríl 2019

Pravý pútnik

K peším pútiam na posvätné miesta patria aj špecifické spevy. Je tomu tak dnes a osobitne bolo aj v starovekom Izraeli. Tento žáner v Písme reprezentujú pútnické žalmy. Tak napríklad, keď veriaci židia vstupovali pred Paschou na územie mesta Jeruzalem a približovali sa k chrámu, vítali ich spevom Žalmu 118. Časť jeho 26. verša – „Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom“ – spomínajú aj všetky evanjeliá v časti, kde opisujú Ježišov vstup do mesta, bezprostredne pred jeho umučením.
Pravý pútnik

Ježiš išiel popredku a uberal sa do Jeruzalema. Keď sa priblížil k Betfage a Betánii pri hore, ktorá sa volá Olivová, poslal dvoch učeníkov so slovami: „Choďte do dediny, čo je pred vami. Len čo do nej vojdete, nájdete priviazané osliatko, na ktorom nikdy nijaký človek nesedel. Odviažte ho a priveďte! A keby sa vás niekto opýtal: ‚Prečo ho odväzujete?‘, poviete: ‚Pán ho potrebuje.‘“ Tí, ktorých poslal, odišli a našli všetko tak, ako im povedal. Keď osliatko odväzovali, povedali im jeho majitelia: „Prečo odväzujete osliatko?“ Oni povedali: „Pán ho potrebuje.“ Osliatko priviedli k Ježišovi, prehodili cezeň svoje plášte a posadili naň Ježiša. Ako šiel, prestierali na cestu svoje plášte. A keď sa už blížil k úpätiu Olivovej hory, začali celé zástupy učeníkov radostne veľkým hlasom chváliť Boha za všetky zázraky, ktoré videli, a volali: „Požehnaný kráľ, ktorý prichádza v mene Pánovom! Pokoj na nebi a sláva na výsostiach!“ Vtedy mu niektorí farizeji zo zástupu povedali: „Učiteľ, napomeň svojich učeníkov!“ On odvetil: „Hovorím vám: Ak budú oni mlčať, budú kričať kamene.“ Lk 19, 28-40 Zdieľať

Kvetná nedeľa je dňom, kedy si kresťania osobitne pripomínajú práve tento Ježišov príchod. Katolíci na liturgii v tomto roku počúvajú podanie z Lukášovho evanjelia. Čo sa týka Žalmu 118, treba podotknúť, že spomínaný verš u neho, na rozdiel od ostatných evanjelií, používa na tom mieste ako jedinú citáciu zo Starého Zákona.  Ako som spomenul, tieto slová pravdepodobne aj v danej situácii reálne zazneli. Nedialo sa tak nič zvláštne. Pútnici na to boli zvyknutí. No evanjelisti poukazujú, že vtedy to bolo výnimočné. Citácie zo židovskej biblie sú v Novom zákone používané ako dôkaz naplnenia v Ježišovi. Slová, ktoré boli inak určené všetkým, vtedy boli určené iba jednému pútnikovi. Tomu, komu skutočnejšie a plnšie patrili. Ak dovtedy mohol ich význam ostať na všeobecnej a duchovnej rovine, teraz sa reálne dotýkali „Požehnaného, ktorý v sebe obsahuje Pánovo meno – prítomnosť.“ Lukáš to zvýrazňuje pridaním oslovenia „kráľ“, a parafrázou spevu anjelov pri Betleheme (v. 38).

Slová, ktoré boli inak určené všetkým, vtedy boli určené iba jednému pútnikovi. Zdieľať

Rozdiel medzi nenaplneným používaním žalmu dovtedy a plnou oprávnenosťou v tom momente môžeme u Lukáša vidieť aj v slovnej hračke, ktorú použil v opise predtým. Ježiš chcel do mesta vstúpiť výnimočným spôsobom. Preto posiela (ἀπέστειλε) dvoch učeníkov (apoštolov), aby mu zaobstarali „osliatko, na ktorom nikdy nijaký človek nesedel.“ (v. 30) Dôvod, ktorým to mali pred majiteľmi osliatka obhájiť, bol: „Pán ho potrebuje.“ (v. 34) Na opis Ježiša a majiteľov je pritom použité to isté grécke slovo Κύριος, resp. κύριοι. Prvotným významom je iste u Ježiša poukázanie na jeho božskú hodnosť a u druhých na ich vlastnícky stav voči zvieraťu. No ak tieto slová pri sebe nie sú náhodne, môžeme to interpretovať aj takto: Pravým pánom a majiteľom osliatka je Ježiš a nie tí, ktorí si doteraz mysleli, že ho vlastnia. Oni ho držali dovtedy iba na to, aby ho použil ten, pre ktorého bolo ono určené.

Pravým pánom a majiteľom osliatka je Ježiš a nie tí, ktorí si doteraz mysleli, že ho vlastnia. Zdieľať

Každoročne opakované sviatky konané ľuďmi tak nemohli dosiahnuť to, čo naplnil ten, pre ktorého boli pripravené. Až Ježiš im dal pravý význam, až on vyplnil to, čo sa očakávalo. Preto je to práve on, kto má byť v centre pozornosti nasledujúcich dní.

Lukáš Durkaj
Autor je kňazom Košickej arcidiecézy a členom Centra pre štúdium biblického ablízkovýchodného sveta.

Foto - wikimedia

Inzercia

Centrum sa zameriava predovšetkým na výskum a vzdelávanie v oblasti biblických a blízkovýchodných vied s interdisciplinárnych presahom do iných oblastí, na popularizáciu vedeckého štúdia biblického a blízkovýchodného sveta, na biblický apoštolát a formáciu. Členmi Centra sú kňazi Košickej arcidiecézy zaoberajúci sa štúdiom biblického a blízkovýchodného sveta. Viac o Centre a jeho aktivitách na www.biblia.abuke.sk

Inzercia

Inzercia

Odporúčame

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.