Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
07. január 2019

Pápež František, Katolícke noviny a zamlčaný arcibiskup Bezák

V decembri 2018 prijal pápež František na súkromnú audienciu slovenského prezidenta Andreja Kisku. Na záver mu odovzdal dar „od srdca“ pre odvolaného arcibiskupa Bezáka. Katolícke noviny to svojim čitateľom pri správe o prezidentovej návšteve zamlčali. Čo to znamená?

Pápež nezvykne často posielať po prezidentoch darčeky biskupom. Poslať nejaký špeciálne arcibiskupovi, ktorého pápež odvolal z úradu, je asi rovnako výnimočné ako bolo odvolanie Róberta Bezáka. Zamlčaním dôležitej informácie možno verejnosť manipulovať podobne ako polopravdou či nepravdivým obvinením. O dare pre Bezáka informovali civilné médiá, https://www.aktuality.sk/clanok/651753/papez-frantisek-poslal-po-kiskovi-dar-pre-arcibiskupa-bezaka/ a v krátkej správe o návšteve prezidenta Kisku v poslednom čísle r. 2018 aj český Katolický týdeník (KT)

Slovenské Katolícke noviny (KN) to zamlčali. Keby pri správe o návšteve informovali o tomto „pozdrave" pápeža Bezákovi čo len jednou stručnou vetou, tento blog by nevznikol.

Základné fakty

Katolícka cirkev má vyše 5 tisíc biskupov. Za 30 rokov do odvolania Bezáka bolo odvolaných približne 10 biskupov, pričom takmer vždy boli príčiny verejne známe. Bezák mal dobrú povesť a zjavne nebol odvolaný z príčin ktoré boli dôvodmi iných odvolaní:

1. Osobný morálny delikt. Potvrdili to výslovne kardináli D. Duka a M. Vlk. Po odvolaní sa ho zastala aj Konferencia vyšších predstavených mužských reholí, združujúca všetky rehole na Slovensku.

2. Chybná náuka v rozpore s učením cirkvi. (Pomýlené obvinenie Bezáka zo zlej náuky som analyzoval tu: https://www.postoj.sk/7745/arcibiskup-bezak-kacir-na-pohode

3. Vážne chyby pri narábaní s majetkom. (Jeho predchodca to robil omnoho horšie. http://www.postoy.sk/content/kauza-bezak-a-cirkevne-majetky

4. Nebol odvolaný ani z dôvodu zakrývania pedofilných či sexuálnych previnení, ako niekoľko biskupov pár rokov po odvolaní R. Bezáka

Oficiálne bolo potvrdené že bol odvolaný na základe viacerých žiadostí či sťažností zo Slovenska. V liste ktorý Benedikt XVI. ku kauze poslal 18.10.2012 predsedovi KBS Zvolenskému stojí: „Starostlivo a vecne som sa oboznámil s vážnou a znepokojujúcou situáciou a po dlhej modlitbe nemohol som sa vyhnúť povinnosti, vyplývajúcej z lásky, obnoviť medzi vami účinnú kolegialitu a usporiadané pastoračné riadenie v trnavskej arcidiecéze, v autentickom duchu II. vatikánskeho koncilu." Bezák nemusí byť jediným ani hlavným vinníkom týchto rozporov. Dôvodom odvolania logicky nemôžu byť ani domnelé či skutočné chyby Bezáka po odvolaní.

Odvolanie arcibiskupa Bezáka bolo výnimočné tým, že nebola a podnes nie je známa žiadna jeho chyba ktorá by bola primeraným dôvodom na odvolanie. Je ťažko veriť, že na malom Slovensku by sa taká utajila, a že tí čo pochybným spôsobom iniciovali jeho odvolanie by ju nejako nezverejnili. Dôležité a mnohovravné je, ako pripomenul aj kardinál Vlk, že Svätá stolica na základe skúseností s odvolaním R. Bezáka upravila a spresnila pravidlá a postup odvolávania biskupov.

Pápežov dar a slovenská cirkev

Pápež František týmto darom ukázal, že na Bezáka a jeho prípad nezabudol. Je to ľudské gesto spoluúčasti, ktoré pasuje do obdobia Adventu a Vianoc. Nechcem špekulovať nad tým, čo môže nasledovať a čo iné pápež možno chcel naznačiť týmto gestom, ktoré zdá sa na Slovensku niektorých podráždilo. Ani riešiť arcibiskupa Bezáka, ktorému želám do Nového roka zdravie, múdrosť a silu v jeho neľahkej situácii.

Pre budúcnosť je však užitočné zamyslenie nad tým, čo hovorí tento spôsob publikovania Katolíckych novín o slovenskej cirkvi, a ako pôsobí na našu cirkev a budúcnosť Slovenska. Lebo „kauza Bezák" nie je len o osobe odvolaného arcibiskupa. Ide v nej o podobu slovenskej cirkvi a spôsob jej „fungovania", ako som napísal v júni 2015 po stretnutí Bezáka s pápežom a následnom divnom vyjadrení Štátneho sekretariátu Svätej stolice. (https://blog.postoj.sk/7068/v-kauze-bezak-ide-o-podobu-slovenskej-cirkvi

Ako po stretnutí Bezáka s pápežom

Inzercia

Keď 10. apríla 2015 pápež František prijal na audiencii arcibiskupa Róberta Bezáka v sprievode kardinála Miloslava Vlka, vzbudilo to veľkú pozornosť. Bezák to verejne nehodnotil, vyjadril sa kardinál Vlk, komentovali viacerí v médiách. Po stretnutí dostal kardinál Vlk „nesmierne množstvo súhlasných a ďakovných SMS a mailov, zvlášť zo Slovenska."

Vyjadrenie kardinála Vlka ostro kritizoval F. Vnuk, ktorý má blízko k arcibiskupovi Sokolovi, a patrí k zahraničným Slovákom, ktorí mali v Ríme silné známosti. Vo vyjadrení k úlohe českého biskupa Baxanta, ktorého spomínal aj Vnuk, uviedol pražský kardinál Duka: „Celá kauza do jisté míry vypovídá o slovenské politicko-církevně-náboženské situaci." (Rozhovor pre Christnet.cz, 23.6.2013)

18. mája zverejnila TK KBS vyhlásenie Štátneho sekretariátu Svätej stolice k stretnutiu, kritizujúce „nepresné a nesprávne interpretácie tohto stretnutia." Podľa médií „List z Vatikánu, ktorý zverejnili slovenskí biskupi nepriamo označuje Bezákovho dobrodinca, českého kardinála M. Vlka, za klamára.“ Pozoruhodné je, že KBS podľa výslovnej žiadosti Štátneho sekretariátu zverejnila len nie celkom presný slovenský preklad, bez talianskeho originálu, či iných údajov ako fotokópia originálu, protokolárne číslo, dátum, podpis. (viac tu: https://www.postoj.sk/7076/utajeni-cirkevnici-verzus-arcibiskup-bezak-a-kardinal-vlk)

Vlk reagoval vyhlásením, kde sa pozastavil najmä nad tým, že jeho slová spochybňujú ľudia z úradov, ktoré sa stretnutia nezúčastnili, a na vyhlásení nie je žiaden podpis. „Takovýto způsob jednání nikterak nepřispívá k vyjasnění a uklidnění celé situace. Komunikát dává mnoho impulsů k dalším spekulacím...." Český Katolický týdeník uviedol text tohto vyhlásenia, aj následné vyjadrenie kardinála Vlka. Slovenské Katolícke noviny (oboje v č. 22/2015) iba Vyhlásenie Štátneho sekretariátu zo stránky KBS.

Obraz a spôsoby slovenskej Cirkvi?

Práve tento rozdiel v informovaní medzi českým KT a slovenskými KN v súvislosti s tou istou „kauzou" sa teraz zopakoval, keď Katolícke noviny pri správe o stretnutí prezidenta Kisku s pápežom Františkom zamlčali dary, ktoré pápež Kiskovi odovzdal. Keby išlo o iného biskupa (a možno i prezidenta) iste by sa tak nestalo.

V liste z 18.10.2012 Benedikt XVI. napísal: „Som presvedčený, že budete aj naďalej sprevádzať vášho spolubrata svojou modlitbou, v pravde a so záujmom.“ Je takéto písanie KN prejavom pravdy a záujmu o spolubrata Bezáka?

Je takéto informovanie budovaním cirkvi ako „domu zo skla" podľa želania Jána Pavla II.? Je prejavom úsilia o spravodlivosť, ktorá je podľa zdravého rozumu aj učenia cirkvi základom pokoja?

Kresťania sa niekedy aj oprávnene sťažujú, že „liberálne" či mainstreamové médiá o niektorých hodnotových či cirkevných témach píšu jednostranne a niektoré informácie neuverejňujú. KN robia to isté. Napr. tu: https://www.postoj.sk/39204/veriaci-fasisti-a-proticirkevna-demokracia Nemali by sme viac riešiť kvalitu našich kresťansko-konzervatívnych médií?

Kam to smeruje?

Koľko škody aj po mnohých rokoch už spôsobilo Cirkvi ututlávanie problémov a pochybení jej členov? Ani „kauza Bezák", ktorá spôsobila najväčšie rozdelenie cirkvi od čias V. Mečiara a jeho „zakladateľov slovenskej štátnosti", a viac škody než roky proticirkevnej propagandy sa nevylieči ututlaním.

Katolícke noviny mnohí chápu ako oficiálny týždenník Katolíckej cirkvi, a pre mnohých ich čitateľov sú mienkotvorným médiom. Ak budú o cirkevných problémoch či chybách písať takýmto spôsobom, a brániť vecnej diskusii pripravia pôdu pre ďalšie kauzy a problémy.

Ak budú o spoločenských problémoch ako napríklad korupcia naďalej mlčať aj napriek výzvam pápeža, ak budú úlohu učiť ľudí hodnotiť spoločensko-politické skutočnosti z hľadiska zdravého rozumu a učenia Cirkvi zanedbávať ako doteraz, a o nedávnej histórii písať tak nevyvážene a skresľujúco ako pri 100. výročí demokratickej ČSR, bude to mať dôsledky. Napríklad aj v tom, že v prezidentských voľbách v marci 2019 kresťania prispejú k tomu, že F. Mikloška predbehne JUDr. Harabín alebo niekto podobný.

Som knihomoľ a turista. Pri mojej architektonickej a výtvarnej tvorbe hľadám krásu a harmóniu. Pri písaní a v politike usilujem hlavne o kultúrnosť, pravdu a spravodlivosť.

Odporúčame

Blog
Veriaci fašisti a proticirkevná demokracia?

Veriaci fašisti a proticirkevná demokracia?

V článku „Veria fašisti v Boha?" (DenníkN) píše historik M. Szabó zo Slovenskej akadémie vied, že „kresťansky sa tváriaci antiliberalizmus je hrozbou dnešného sveta podobne ako jeho predchodca v tridsiatych rokoch minulého storočia.“ Cirkevný historik Ľ. Hromják v Katolíckych novinách tvrdí, že pražská vláda demokratickej ČSR rozpútala otvorený boj proti Katolíckej cirkvi. Obidvaja falšujú dejiny zamlčaním dôležitých faktov a súvislostí.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.