Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
03. január 2019

Moje novoročné predsavzatia alebo pasívne investovanie trochu inak

V minulosti som sa už viackrát podujal nastaviť si latku o čosi vyššie pre nadchádzajúci rok. Ale akosi si neviem spomenúť, či to niekedy zafungovalo. Lovím v pamäti pozitívny príklad... bez úspechu. Poznáš to... budem denne cvičiť, začnem behať, poctivo sa postiť v piatky atď. Tentokrát som to ale zobral z iného konca.
Moje novoročné predsavzatia alebo pasívne investovanie trochu inak

Dal som si dve predsavzatia, ktoré síce prinášajú trvalú zmenu, avšak vyžadujú len niekoľko jednorazových aktivít z mojej strany. Pri všetkých tých neúspešných predsavzatiach z minulých rokov som si uvedomil, že nie je problém s predsavzatím začať, ale v ňom vytrvať.

Prvé moje rozhodnutie pre zmenu je toto: budem viac a pravidelne investovať do zmeny na Slovensku. V minulom roku som pochopil, že je mnoho takých aktivít v spoločnosti, ktoré doň prinášajú Evanjelium, dobrú zvesť. Množstvo času, ktoré by som mohol osobne venovať pomoci núdznym, verejnej diskusii k otázkam spoločenskej, politickej, či ekonomickej povahy je veľmi obmedzené. Môžem ale prispieť inak. Finančne. A nemusí z toho ani vykrvácať peňaženka.

Základom úspechu je investovať malé čiastky v pravidelných intervaloch. V podstate je to niečo ako pasívne investovanie, keď nakupuješ akcie indexu každý mesiac za rovnakú nominálnu sumu, avšak množstvo akcií sa v čase líši pre ich kolísajúcu hodnotu. Toto je dlhodobá stratégia bez krátkodobých špekulácií. Jediný rozdiel je v tom, že toto moje pasívne investovanie očakáva celkom iné výnosy než finančné. Očakávam, že cez dobré diela, do ktorých som sa rozhodol investovať, sa dostane do našej spoločnosti evanjeliová nádej, že o živom Bohu sa bude hovoriť vo verejnom priestore a hodnoty vlastné kresťanom nebudú potláčané ako niečo archaické len preto, že sú nepohodlné. Očakávam podporu najnúdznejších, ochranu života najslabších a prekvasenie nihilistických vízií, ktoré už napáchali dosť škody v minulom režime ako aj v našej modernej dobre demokracie bez úprimného zamerania na spoločné dobro.

V praxi to robím tak, že cez internet banking nastavím trvalý príkaz na malú sumu – napr. 5 alebo 10 Eur mesačne priamo na účet organizácie, do ktorej som sa rozhodol investovať. Celá vec má mnoho výhod: nemusím na to myslieť (na tomto zlyhalo už mnoho mojich predsavzatí), nestojí ma to čas navyše a trvalý príkaz môžem kedykoľvek zrušiť. Z hľadiska udržateľnosti je zrejme tento spôsob „top“, pretože ak má organizácia príjmy od mnohých investorov s malými čiastkami, systém je o mnoho stabilnejší, ako keď má investorov len niekoľko a sumy sú vysoké. Keď príjmy organizácie pochádzajú z malého počtu zdrojov, výpadok jedného z nich môže mať pre organizáciu boľavé následky. Ak sa niektorí z mnohých investorov rozhodnú ukončiť svoj trvalý príkaz alebo svoje peniaze presmerovať inam, pravdepodobne to nebude fatálne.

A je tu ešte jedna vec. Pokušenie moci. Ak malý počet investorov podporuje organizáciu veľkými sumami, majú títo veľké pokušenie ovplyvňovať jej činnosť z pozície moci. To nie je dobré a stáva sa to najmä v menších organizáciách, kde niekoľko jednotlivcov prináša veľké osobné obety pre dielo, ku ktorému sa cítia povolaní, avšak sú finančne závislí na iných nemnohých jednotlivcoch, ktorí do diela investujú. Vedúci organizácie majú často svoje rodiny, ktoré závisia celkom na príjmoch z organizácie a takto sa môžu dostať do pozície rukojemníkov. Je to veľmi nebezpečná situácia. Preto radšej malé čiastky z mnohých zdrojov.

Na záver trochu matematiky a malé pozvanie

Ak má malá organizácia s tromi ľuďmi na full time, kanceláriou a ďalšou réžiou fungovať, potrebuje mesačne napr. 5000 Eur. To je 1000 investorov po 5 Eur mesačne, alebo 500 po 10 Eur mesačne. Teda, nájde sa na Slovensku 500 ľudí, ktorí do zmeny v spoločnosti investujú týždenne jednu kávu? Či mzdu za 2 hodiny práce mesačne? Nie je to nereálne, však?

Zopár príkladov pre inšpiráciu

Ja som sa rozhodol investovať do týchto organizácií, a uvediem aj prečo.

SLH – Spoločenstvo Ladislava Hanusa každý rok organizuje tzv. „Hanusove dni“ v Bratislave a Košiciach a jeho členovia stoja napr. aj za kampaňou „STOP Hazardu, “ či spoluorganizujú Pochod za život. Hanusove dni vytvárajú platformu pre otvorenú diskusiu na spoločenské témy z pohľadu kresťanov aj liberálnejšej časti spoločnosti. Toto spoločenstvo je potrebné ako biblická soľ. Kontakt: https://www.slh.sk

Inzercia

KAN – Kolégium Antona Neuwirtha si za svoje zobrala formovanie mladých najmä vysokoškolských študentov v oblasti kresťanskej filozofie a morálky. KAN investuje do generácie mladých, ktorí sa môžu zajtra stať lídrami našej krajiny a jej kresťanským hlasom. Kontakt: https://www.kolegium.org

IKV – Inštitút Krista Veľkňaza – organizácia Mariána Kuffu, ktorá sa rokmi osvedčila v pomoci najnúdznejším. Investícia do tejto organizácie sa zaiste mnohokrát vráti a prinesie vysoké výnosy v podobe mnohých zachránených. Kontakt: http://www.ikv.sk

Denník Postoj – konečne tu máme médium, ktoré vyvažuje doľavapokrivený mainstream bez toho, aby sa samo krivilo doprava. Čo urobíme preto, aby jeho existencia bola udržateľná? Kontakt: https://postoj.sk

Rodinkovo – projekt pre rodiny. Organizácia sa venuje primárne rodinám, poriada duchovné cvičenia alebo jednoducho priestor, kde môžu rodiny tráviť spolu kvalitný čas v Belušských Slatinách. Je to veľmi dobrý projekt zvlášť potrebný v čase, keď sa rodiny rozpadajú, často preto, že sa nedokážu spoločne zastaviť. Kontakt: https://rodinkovo.webnode.sk

Keď  som písal tento článok, mnohokrát som musel slovo podpora prepísať slovom investícia. Prečo je to tak? Možno je to ten zaužívaný stereotypný pohľad. Ja niečo podporujem, bezo mňa by to nebolo... Práve toto je jeden zo stereotypov hodný reformy. Nepozerajme sa na seba ako na podporovateľov, darcov, donorov, sponzorov... stačilo! Môžeme byť investormi, správcami toho, čo nám bolo dané. Dosť bolo plytkého pohoršlivého „kam ten dnešný svet speje...“ Ak neinvestuješ do dobrých vecí v spoločnosti a reálnej zmeny, nemáš právo šomrať a pohoršovať sa. A ak investuješ, tiež radšej neohŕňaj nosom nad nedokonalosťami, ale sa radšej za tieto diela modli a žehnaj im. A ak treba aj kritizuj. Nie však z pozície moci, ale pomoci.

Možno si v minulosti videl nejaké dielo, ktoré prináša do spoločnosti dobré hodnoty a uvažoval si nad tým, že je hodné podpory. Možno je práve teraz čas niečo konkrétne pre to urobiť. Ak investuješ napr. 5 EUR mesačne, prinesie to zmenu. Možno nie hneď, ale časom určite.

A aby som nezabudol... Moje druhé predsavzatie je tiež zaujímavé: rozhodol som sa, že sa „odgúglim.“ Ale o tom až nabudúce.

Odporúčame

Blog
Jak se modlit

Jak se modlit

Modlitba je základním posláním křesťana. Je zdrojem jeho vnitřního i vnějšího života. Veškerého jeho konání.