Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
31. december 2018

Byť ohlasovateľmi Krista - aj v novom roku 2019

Evanjeliový úryvok slávnosti Panny Márie Bohorodičky (Lk 2,16-21) opisuje pastierov, ktorí sa ako prví prišli pokloniť Spasiteľovi, ako im to zvestoval anjel.
Byť ohlasovateľmi Krista - aj v novom roku 2019

Pastieri sa po anjelovom zvestovaní poponáhľali do Betlehema. Vidíme tu podobnosť s konaním Márie, ktorá sa po anjelovom zvestovaní o narodení Božieho Syna ponáhľala k svoje príbuznej Alžbete. Pastieri „oslavovali a chválili Boha“ podobne, ako to urobili Alžbeta a Mária, keď pri svojom stretnutí predniesli chválospevy na oslavu Boha.  

Radovať sa

Výraznou charakteristikou Lukášovho evanjelia je radosť. Tá je prítomná v mnohých udalostiach spojených s narodením Božieho Syna. Pri zvestovaní Jána Krstiteľa anjel hovorí Zachariášovi: „Budeš sa radovať a plesať a jeho narodenie poteší mnohých. “ (Lk 1,15) Alžbeta a jej dieťa sú plné radosti pri Máriinej návšteve (porov. Lk 1,44). Susedia a príbuzní sa radujú spolu s Alžbetou a Zachariášom pri Jánovom narodení (porov. Lk 1,58). Pri zvestovaní anjel hovorí Márii „cháire“, tzn. raduj sa (slovenský preklad uvádza „zdravas“). Slová Máriinho a Zachariášovho, ale aj Simeonovho chválospevu, sú plné radosti. Anjel ohlasuje pastierom narodenie Mesiáša týmito slovami: „Nebojte sa. Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom.“ (Lk 2,10) Aj v prípade pastierov ide o radostnú návštevu. 

Lukáš nám chce vianočnými rozprávaniami pripomenúť, že znakom skutočného prijatia Ježiša je radosť. Stať sa učeníkom Krista má napĺňať veriaceho radosťou z povolania z Božej strany. Boh je pôvodcom skutočnej radosti a čistá radosť je viditeľným znamením jeho prítomnosti a pôsobenia.

Ohlasovať

Pastieri prijali radostnú zvesť, ktorá má jasný pôvod. Je to narodenie Spasiteľa. Z prijímateľov sa stávajú ohlasovatelia radostnej zvesti. Keď pastieri našli svätú rodinu, vyrozprávali, čo im bolo povedané o tomto dieťati. Evanjelista Lukáš vyzdvihuje tú skutočnosť, že každý, kto sa dostal do kontaktu s radostnou správou o narodení Božieho Syna, stáva sa jej ohlasovateľom (Zachariáš, Alžbeta, pastieri, Simenon, Anna).

Nech naše stretnutia sú naplnené radosťou, ktorá má svoj základ v narodení Božieho Syna. Nech sú rodinnou katechézou a ohlasovaním viery. Zdieľať

Tu má svoj pôvod a zmysel naše koledovanie a návštevy vo vianočnom období. Nech naše stretnutia sú naplnené radosťou, ktorá má svoj základ v narodení Ježiša Krista. Nech sú rodinnou katechézou a ohlasovaním viery. 

Zachovávať

V prípade chlapca sa v židovskom náboženstve koná na 8. deň po jeho narodení obriezka a syn dostáva meno. V nášom úryvku evanjelista chcel vyjadriť naplnenie prisľúbenia, ktoré dal Boh prostredníctvom anjela Márii: „Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš.“ (Lk 1,33) Lukáš zároveň kladie za príklad poslušnosť Ježišových rodičov, ktorí zachovávajú predpisy Pánovho zákona, na čo evanjelista poukazuje v celom rozprávaní o Ježišovom detstve.  

Je to vyjadrenie aj poslušnosti a pokory Božieho Syna, ktorý vtelením a narodením berie na seba konkrétne miesto, čas, národ a náboženstvo. Apoštol Pavol v Liste Galaťanom zdôvodňuje túto Ježišovu podriadenosť zákonu, „aby vykúpil tých čo boli pod zákonom, a aby sme dostali adoptívne synovstvo.“ (Gal 4,5)  Ešte výstižnejšie to priblížil autor Listu Hebrejom, keď o Kristovi hovorí: Veď sa neujíma anjelov, ale ujíma sa Abrahámovho potomstva. Preto sa vo všetkom musel pripodobniť bratom…“ (Hebr 2,16-17) 

Mária je vzorom veriaceho človeka, ktorý je vnímavý na zázračné Božie konanie, snaží sa porozumieť jeho významu a preniesť ho do vlastného života. Zdieľať

V Lukášovom evanjeliu sú udalosti Kristovho narodenia vyrozprávané z pohľadu jeho matky. Boh prostredníctvom anjela komunikuje s Máriou a zjavuje jej zázračné počatie a narodenie Syna. Mária aktívne vystupuje pri návšteve príbuznej Alžbety, ako aj pri obetovaní a nájdení Ježiša v chráme. V dnešnom úryvku na jej adresu zaznievajú slová:„Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich“ (porov. Lk 2,19; porovnaj aj Lk 2,51). Bohorodička je vzorom veriaceho človeka, ktorý je vnímavý na zázračné Božie konanie, snaží sa porozumieť jeho významu a preniesť ho do vlastného života.

Inzercia

Katolícky kňaz Spišskej diecézy, farár v Kežmarku a prednášajúci Sväté písmo v kňazskom seminári v Spišskej Kapitule.

Odporúčame

Blog
Veriaci fašisti a proticirkevná demokracia?

Veriaci fašisti a proticirkevná demokracia?

V článku „Veria fašisti v Boha?" (DenníkN) píše historik M. Szabó zo Slovenskej akadémie vied, že „kresťansky sa tváriaci antiliberalizmus je hrozbou dnešného sveta podobne ako jeho predchodca v tridsiatych rokoch minulého storočia.“ Cirkevný historik Ľ. Hromják v Katolíckych novinách tvrdí, že pražská vláda demokratickej ČSR rozpútala otvorený boj proti Katolíckej cirkvi. Obidvaja falšujú dejiny zamlčaním dôležitých faktov a súvislostí.

Blog
Za Evou Trizuljakovou – babinkou, maliarkou, laičkou

Za Evou Trizuljakovou – babinkou, maliarkou, laičkou

Dnes je to vyše týždňa, čo sme našu babinku Evu odprevadili na večnosť v dominikánskom Kostole Panny Márie Snežnej na bratislavskej Kalvárii. Moje detstvo aj detstvo všetkých mojich bratrancov a sesterníc je plné spomienok na pravidelné rodinné stretnutia u babky v tejto štvrti rozliehajúcej sa pod Slavínom, medzi Hlbokou, Horským parkom, legendárnou krčmou Funus a kalvárskym vrchom.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.