Pro-life hnutia

Pro-life hnutia

Medzi najdôležitejšie hodnoty pre ľudí na tomto svete patrí nesporne ľudský život. Väčšina ľudí tomu dáva za pravdu aj napriek tomu, že niektorí ľudia obhajujú kultúru smrti. Medzi obhajcov práva človeka na život patria aj pro-life hnutia.

    Medzinárodná verejnosť už pozná mnohoročné aktivity obhajcov ľudského života. Sú odpoveďou na kultúru smrti, ktorá vedie ľudí k zániku a nie ku životu. Pozitívne prohumánne hodnoty a postoje ku bioetickým otázkam podporujú mnohé pro-life hnutia vo svete aj v Európe. Poukazujú na nehumánnosť umelých potratov, umelého oplodnenia, embrionálnych výskumov, trestu smrti, eutanázie a podobne.
Pro-life hnutia kladú dôraz na nevyhnutnosť ochrany života, čo vyžadujú od počatia až po prirodzenú smrť. Žiaľ, je rozbehnutá prax a postupy, ktoré tento prirodzený proces negatívne ovplyvňujú. Proti takýmto nehumánnym praktikám vystupujú pro-life hnutia s argumentami o nevyčísliteľnej hodnote ľudského života a o dôstojnosti človeka. Je nezanedbateľný fakt, že každý počatý ľudský život môže prinášať nesmierne hodnoty pre ľudskú spoločnosť. Ľudstvo môže byť poškodené a obraté o potenciál počatého človeka práve manipuláciou pri jeho počatí. Technika umožňuje umelé počatie, ale následky môžu byť fatálne. V neposlednom rade pro-life hnutia vyzdvihujú a zdôrazňujú potrebu slobody svedomia pre zdravotníkov, ktorých nútia aj proti svojmu svedomiu vykonávať neetické zákroky. Katolícka cirkev považuje otázky posvätnosti ľudského života za mimoriadne dôležité. Vyjadrila to slovami niekoľkých pápežských encyklík (napríklad HUMANAE VITAE, VERITATIS SPLENDOR a i.). Nekompromisný Kódex kanonického práva ukladá, že po vykonaní či podstúpení umelého potratu upadá dotyčný a dotyčná do exkomunikácie samým skutkom. Dnešná doba prináša nové možnosti, ale aj nové otázky. Objavilo sa umelé oplodňovanie, genetické manipulácie a iné umelé zásahy do života človeka. Liberálne politické strany presadzujú neľudské ukončenie života človeka eutanáziou. Mainstream v médiách otupuje svedomie ľudí pretláčaním kultúry smrti. To sú výzvy pre humánne pro-life hnutia. Je to výzva na zapojenie pre všetkých ľudí dobrej vôle, ktorým nie je ľahostajná ochrana života človeka od počatia po prirodzenú smrť. Je to výzva aj pre nás. Nemôžeme zostať nečinní, lebo sa to skôr, či neskôr dotkne každého...

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo