Miroslav Priecel

Miroslav Priecel

  Strana 1

  Blog
  Zachránený záchranca ( Poviedka )
  Zachránený záchranca ( Poviedka )

  Môže byť zachránený aj záchrancom? Môže človeka dostihnúť jeho zodpovednosť aj pozitívne? Môže človek, ktorý sa vyhol smrti interrupciou pozitívne zasiahnuť aj do našich životov?...

  Blog
  Pro-life hnutia
  Pro-life hnutia

  Medzi najdôležitejšie hodnoty pre ľudí na tomto svete patrí nesporne ľudský život. Väčšina ľudí tomu dáva za pravdu aj napriek tomu, že niektorí ľudia obhajujú kultúru smrti. Medzi obhajcov práva človeka na život patria aj pro-life hnutia.

  Blog
  Novinka - strelný apoštolát
  Novinka - strelný apoštolát

  Každý kresťan pozná Ježišove slová: "Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu." ( Mk 16,15 ) My sme často veľmi zaneprázdnení dennými starosťami. Ale jestvuje riešenie - STRELNÝ APOŠTOLÁT

  Blog
   Ako prísť do Neba?...
  Ako prísť do Neba?...

  Od počatia človek rastie, vyvíja sa, kráča svojím životom. Kráča v čase a v priestore. Obyčajne jeho život trvá niečo okolo osemdesiat rokov, niekedy viac. Potom prichádza smrť a večnosť... Ale nie je jedno, že aká večnosť!...

  Blog
  ...niekedy treba aj „uzdravovať v sobotu“...
  ...niekedy treba aj „uzdravovať v sobotu“...

  Život prináša rôzne ťažkosti a úlohy, ktoré treba riešiť. Niekedy sme postavení pred dilemy, či voliť to, alebo ono riešenie. Niekedy sa zdá jedno riešenie horšie od druhého. Zvykom je voliť menšie zlo. Je to však presvedčivé pre všetkých? Niekedy to nestačí... Napríklad zákonníkom a farizejom. Vtedy nám pomôže problém vyriešiť Ježišov príklad ...

  Blog
   Najväčšia múdrosť a šťastie v živote
  Najväčšia múdrosť a šťastie v živote

  Sú mnohí, čo hľadajú múdrosť. Múdrosť, ktorá v sebe zahŕňa všetko. Múdrosť, ktorá by bola svetlom na chodníku života. Svetlom, ktoré by pomohlo vždy si zachovať správny smer. Niečo, čo by pomohlo dosiahnuť večné šťastie. Ja som to našiel...

  Blog
  Nemodlím sa, lebo nemám čas?...
  Nemodlím sa, lebo nemám čas?...

  V živote má človek veľa starostí. Každý deň dostáva ich bohatú nádielku. A my?... Ženieme sa z jednej roboty do druhej. A... nestíhame! Pritom duchovný človek potrebuje aj modlitbu. Často nestíhame ani tú. Musí to byť?...

  Blog
  Pokánie... Len ľútosť, alebo niečo viac?...
  Pokánie... Len ľútosť, alebo niečo viac?...

  Poznáte to: Všedné dni... Jeden za druhým... Úspechy... Neúspechy... Vo všednom živote. Ale aj v duchovnom. Raz sa darí, inokedy nie. Človek padá-hreší. Potom robí pokánie... Vstane, ale za nejaký čas padne znova... Vyzerá to ako kolotoč. Ale... musí to byť „ako kolotoč“?...

  Strana 1