Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
15. marec 2016

...niekedy treba aj „uzdravovať v sobotu“...

Život prináša rôzne ťažkosti a úlohy, ktoré treba riešiť. Niekedy sme postavení pred dilemy, či voliť to, alebo ono riešenie. Niekedy sa zdá jedno riešenie horšie od druhého. Zvykom je voliť menšie zlo. Je to však presvedčivé pre všetkých? Niekedy to nestačí... Napríklad zákonníkom a farizejom. Vtedy nám pomôže problém vyriešiť Ježišov príklad ...   Mnohí z nás poznajú ťažkosti a problémy Pána Ježiša s farizejmi a zákonníkmi. Jedným takým je aj prípad, keď Ježiš uzdravoval v sobotu. Farizeji a zákoníci sa cítili istí vo svojej „dokonalej pravovernosti“. A keď Ježiš uzdravil chorého v sobotu, hneď Ježiša odsudzovali, lebo „rušil“ sobotný pracovný pokoj. Ježiš sa zlutoval nad chorým úbožiakom, lebo mu ho bolo ľúto. Preukázal lásku a milosrdenstvo tak, ako ho hlásal počas svojho účinkovania. Ale zákoníkom a farizejom to vadilo, hneď sa nad Ježišom pohoršovali.
   Pripomeňme si slová Svätého Písma : „
Potom znova vošiel do synagógy. Tam bol človek s vyschnutou rukou. A oni naň striehli, či ho v sobotu uzdraví, aby ho mohli obžalovať. Tu povedal človekovi s vyschnutou rukou: "Staň si do prostriedku!" A tamtých sa opýtal: "Slobodno v sobotu robiť dobre alebo zle, zachrániť život
alebo zničiť?" Ale oni mlčali.
S hnevom si ich premeral a zarmútený nad zaslepenosťou ich srdca povedal človekovi: "Vystri ruku!" On ju vystrel a ruka mu ozdravela. Farizeji vyšli von a hneď sa radili
o ňom s herodiánmi, ako ho zahubiť.“ ( Mk 3,1-6 )
   V živote veriaceho sa občas podobná situácia môže prihodiť. Vtedy treba nasledovať Ježišov príklad, nebáť sa posudzovania farizejov a zákoníkov, nasledovať Ježiša a „ uzdravovať“, hoci aj „v sobotu“. Pretože hlavné prikázanie, prikázanie lásky má vždy prednosť. Aj v tom je nám Ježiš vynikajúcim žiarivým príkladom...

 

Inzercia

Odporúčame

Blog
 Najväčšia múdrosť a šťastie v živote

Najväčšia múdrosť a šťastie v živote

Sú mnohí, čo hľadajú múdrosť. Múdrosť, ktorá v sebe zahŕňa všetko. Múdrosť, ktorá by bola svetlom na chodníku života. Svetlom, ktoré by pomohlo vždy si zachovať správny smer. Niečo, čo by pomohlo dosiahnuť večné šťastie. Ja som to našiel...

Blog
Deň sociálnej práce

Deň sociálnej práce

"Neštudovala som preto, aby som mala titul. Študovala som preto, aby som dokázala DOBRO konať DOBRE. A som vďačná za tú možnosť, za ľudí, za ich príbehy v krízovom centre a inde. V podstate je to výsada pomáhať tým najbiednejším a sprevádzať ich kúskom ich života ...spravidla tým najťažším," napísala mi krásne vyznanie Zuzka Kasan.