Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
04. december 2018

Kresťan a konšpiračné teórie

Moderná doba, predovšetkým svet virtuálnej reality ponúka mnohé alternatívne vysvetlenia sveta a politiky. Ako sa k tomu môže postaviť človek, ktorý verí v Krista? Môže kresťan veriť v Boha a zároveň v konšpiračné teórie? Ako sa vyznať v prúde toľkých zmätočných a protichodných informácii? V tomto článku budem uvažovať nad týmito otázkami a ponúknem niektoré riešenia.
Kresťan a konšpiračné teórie

Prečo ľudia veria v konšpiračné teórie? 
Konšpirácie nás sprevádzajú už od počiatkov ľudskej histórie. Niektoré z nich hýbali svetom natoľko, že to dnes konšpirační teoretici považujú za jeden z argumentov v prospech svojich teórii. Konšpiračné teórie vznikali priebežne počas dejín. Tieto teórie sa rodia z nedôvery v politicko-spoločenské inštitúcie. Neide však vždy o neoprávnenú nedôveru. 

K tomuto skepticizmu prispela aj aféra Watergate v 70. rokoch 20. storočia. Vlámačka do komplexu Demokratickej strany USA bola spočiatku vnímaná ako nenápadná záškodná akcia. No onedlho sa prišlo na to, že cez tento incident možno nahliadnuť do obrovského systému korupcie, klamov a podvodov v americkej politike. Na Watergate si vylámal zuby vtedajší prezident Richard Nixon, ktorý pod tlakom situácie odstúpil. Cisár sa ukázal v celej nahote a verejnosť bola zhrozená. Najhorším zistením bolo to, že Nixon je len špičkou temného ľadovca. Američania boli šokovaní tým, čo sa v ich politike deje. Vznikla hlboká nedôvera v establišment a v oficiálne úrady. Čoskoro sa to prejavilo aj napríklad spochybňovaním pristátia Američanov na Mesiaci. Nehovoriac o matke novodobých konšpiračných teórii - zavraždení prezidenta Kennedyho. 

Watergate tak otvorila cestu ďalším teóriam a tento príval umocnil aj nástup internetu, ktorý sa stal akousi „cirkvou“ pre hlásateľov najrozličnejších teórii a hypotéz od tých, ktoré vyzerali (a vyzerajú dôveryhodne) až po úlety, ktoré znamenajú rozchod s realitou a so zdravým rozumom. 

Každopádne rôzne kauzy a skutočné neprístojnosti v politike vyvolávajú ďalšie a ďalšie otázniky nad ktorými nemožno len tak mávnuť rukou. Kto skutočne zavraždil Kennedyho? Nebol vari 11. september zinscenovaný americkou vládou? Boli invázie do Iraku a Afganistanu súčasťou nového svetového usporiadania? Bol 17. november naozaj nežnou revolúciou alebo len dobre naplánovaný prevrat ŠtB? Nie sú zatajované niektoré vedecké objavy a odstraňovaní nepohodlní bádatelia? Zatajuje nám vláda existenciu mimozemsťanov? 

Nech sa však politici a média nečudujú, že tieto teórie dnes vznikajú ako huby po daždi. Môžu si za to aj samy. Ľudia intuitívne vedia, že „tým hore“ neide vždy o spoločné dobro. Ľudia intuitívne vedia, že mainstreamové média neraz píšu len to, čo sa im hodí do ich videnia sveta. Mnohí sú sklamaní a znechutení a aj preto sa uchyľujú k alternatívnym vysvetleniam sveta. Internet im na to poskytuje bohatý priestor. Kultúra strachu a neistoty pomáha vytvárať konšpiračné teórie.

To, že média konšpiračných teoretikov častokrát vykresľujú ako pomätených bláznov je len na škodu. Nemyslím si, že všetci títo teoretici sú automaticky hlúpi ľudia. Neraz ide o veľmi inteligentných ľudí, ktorí majú o čistote v politike a v spoločnosti oprávnené pochybnosti. Na druhej strane neraz svoju inteligenciu používajú na obhajovanie zjavne iracionálnych teórii. 

Za otázkou prečo ľudí fascinujú konšpirácie nemusíme vidieť vždy zložité psychologické vysvetlenia. Dôvody sú možno banálnejšie - ľudí priťahuje zápletka a tajomno. Ľudia prirodzene túžia uchopiť realitu a vedieť, ako to v skutočnosti je. A toto je zradné, lebo konšpiračné teórie presne túto moc (resp. ilúziu tejto moci) poskytujú. Moderný človek sa chce v dnešnom zmätenom svete orientovať. Môže však skĺznuť k teóriam, ktoré poskytujú rýchle, ľahké a jednoduché riešenia na zložité otázky. 

Podľa mňa sú konšpiračné teórie novodobým pseudonáboženstvom. Sekularizmus a pluralizmus vytlačil kresťanstvo a vieru v Boha. Človek však prirodzene túži po vysvetlení sveta a neuspokojí sa s pohyblivými pieskami dnešného relativizmu, kde nič nie je isté. Človek chce nájsť vo svojom živote oporný bod, ktorý by mu pomohol orientovať sa v zložitom svete. Konšpiračné teórie tak slúžia ako náhradná viera.  

Konšpiračné teórie je náročné vyvrátiť človeku, ktorý sa rozhodol byť skeptický ku všetkému. Aby to nebolo také jednoduché - v princípe nevidíme do vecí, ktoré sa odohrávajú „tam hore.“ Preto možno aj tento fakt vedie mnohých k záveru, že svet je ovládaný šedými eminenciami a temnými silami. 

Ovládajú Cirkev slobodomurári? 
V posledných rokoch, zvlášť po Druhom vatikánskom koncile (prebiehal v rokoch 1962-65) vznikla podobná konšpirácia vzťahujúca sa ku Katolíckej Cirkvi. Niekedy možno na internete nájsť „zaručené“ informácie o tom, že dnešná Cirkev je ovládaná slobodomurármi. Títo ľudia sa zväčša prezentujú ako katolíci, no v skutočnosti častokrát ide skupiny nachádzajúce sa mimo Cirkvi. K slobodomurárom neváhajú priradiť dokonca aj posledných pápežov, najmä Jána XXIII. (iniciátora II. vatikánskeho koncilu) alebo Pavla VI. Nesmieme zabudnúť ani na to, že obzvlášť obľúbeným terčom konšpirátorov je súčasný pápež František.  

Tieto obvinenia sú vážne. Keby išlo skutočne o pravdu a ukázalo by sa, že Katolícka Cirkev je riadená nepriateľskou inštitúciou, Kristove slová o nepremožiteľnosti Cirkvi sú vyvrátené.

Kto sú slobodomurári a aký má k nim oficiálny postoj Cirkev? Ide o akési konkurenčné náboženstvo, sekulárnu proticirkev, ktorá popiera a likviduje takmer celú katolícku vierouku. Slobodomurári vyznávajú deizmus, kde Boh je iba Štartérom bez pokračujúcich zásahov do stvorenstva. Spravidla odmietajú Trojicu, Kristovo božstvo a celý sviatostný systém Cirkvi. Ich činnosť je zahalená rúškom tajomstva, čo prirodzene vyvoláva pochybnosti a samozrejme aj konšpiračné teórie.  

Slobodomurárstvo bolo a je pre Cirkev ohrozením a mnohí pápeži naň reagovali veľmi rozhodne a odmietavo. V Kódexe kánonického práva z roku 1917 je explicitný zákaz vstupovania do slobodmurárských lóži, na ktorý sa vzťahuje trest exkomunikácie (vylúčenie z Cirkvi). V revidovanom vydaní z roku 1983 je tento zákaz spomenutý implicitne, čo vyvolalo nesprávne interpretácie.

Inzercia

Niektorí sa mylne nazdávali, že Cirkev v tomto upustila. Na to zareagovala Kongregácia pre náuku viery na čele s kardinálom Ratzingerom a s vedomím pápeža Jána Pavla II: „Trvá nezmenená negatívna mienka Cirkvi ohľadom slobodomurárskych spoločností, lebo ich princípy sú stále nezlučiteľné s učením Cirkvi a preto zapísanie do nich je Cirkvou zakázané. Veriaci, ktorí sa zapísali do slobodomurárskych spoločností, sa nachádzajú v smrteľnom hriechu a nemôžu pristúpiť k svätému prijímaniu.“  (zdroj: https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-vatikanskych-uradov/c/deklaracia-o-slobodomurarskych-zdruzeniach)

Je pravdou, že slobodomurárstvo sa pokúša dostať Cirkev pod svoj patronát a nemálo katolíkov sa nechalo zlákať. No názory o tom, že z úzadia ovládajú Cirkev a že aj pápeži patrili do ich radov nie sú ničím podložené a nie je tak dôvod im veriť. 

Čo na to kresťan? 
V tomto článku sa nebudem venovať vyvracaniu každej konšpiračnej teórie. To by presiahlo rámec článku. Chcem len odkázať na dve zaujímavé knihy, ktoré ma podnietili k napísaniu tohto blogu - Omyly konšpiračných teórii a Konspirace - fakta, teórie, dukazy. Konšpiračné teórie sú veľmi mätúce. Myslím si, že najväčším problémom je to, že v sebe obsahujú nejakú pravdu, no zároveň je tam prítomná široká zmes problematických tvrdení. Niektoré udalosti vo svete a u nás sú skutočne plné rozporov, paradoxov a otáznikov. Ale vidieť za všetkým konšpirátora, temnú postavu alebo skupinu nie je vždy na mieste. Vyvodzovať automaticky z nejakej nejasnosti aktivitu človeka, ktorý ťahá za nitky nie je rozumné. Život sa až príliš často nedá logicky uchopiť a podľa mňa toto vyznávačom konšpirácii uniká. Veci nie sú vždy čierne alebo biele, ale častokrát zložité a popremiešané. (Zaujímavé je, že terčom konšpirátorov sú takmer vždy USA a takmer nikdy nie Rusko alebo iné krajiny.) 

Na strane druhej, nie je konšpiračná teória ako konšpiračná teória. Niektoré teórie sa síce v médiach paušálne prezentujú ako hoaxy, ale v skutočnosti tomu tak nemusí byť. A práve toto rozlišovanie je veľmi náročné. Na mieste je Pilátová otázka: Čo je pravda? Resp. jej modifikovaná verzia - kde je pravda

Žiaľ, tieto teórie dnes slúžia ako vítaný nástroj rôznym populistickým a oportunistickým politikom. Ako skutočne krajné memento by nám mal poslúžiť fakt, že vari najznámejšia konšpiračná teória o svetovom židovskom sprisahaní poslúžila Hitlerovi a nacistom k rozpútaniu toho, čo rozpútali. Preto odporúčam, aby sme s tým čo nám servíruje internet a niektorí politici narábali veľmi obozretne. 

Je veľmi nebezpečné vytvoriť si jedného obetného baránka, do ktorého budeme premietať osobné aj celospoločenské frustrácie a sklamania. Žiaľ, do tohto zákerného kolotoča sa v dejinách nechali zatiahnuť aj mnohí kresťania. My sa však poučme z dejín a neváhajme nahlas a dôrazne odmietnuť nenávisť voči určitým skupinám.

Chceme prijať život so všetkou komplikovanosťou alebo sa necháme ovládnuť zjednodušeným a ustrašeným svetom konšpirácií? 

Namiesto nekritického prijímania týchto teórii, tak chcem opäť pozvať spoluveriacich k tomu, čo má byť pre nás prvoradé - viera v Boha. Odporúčam postaviť život hlavne na tejto viere a živiť ju Jeho slovom (Bibliou), pravidelným sviatostným životom, modlitbou a čítaním spoľahlivej duchovnej literatúry. Samozrejme, správny skeptik by pravdepodobne nezabudol dodať, že som oklamaný inou, tentokrát cirkevnou konšpiráciou. No vyššie spomenutý životný projekt je spoľahlivý a overený na príklade mnohých svätcov. 

Kresťan by sa mal v prvom rade držať Kristových slov, že síce vo svete máme súženie no nemáme sa čoho báť lebo On premohol svet. (porov. Jn 16,33) Rovnako Jeho prísľub o Cirkvi ako o neporaziteľnej skale, ktorú pekelné mocnosti nepremôžu (porov. Mt 16,18) sa potvrdzuje - Cirkev si už prešla všeličím možným, no Kristus ju stále držal, drží a posilňuje napriek ľudskej slabosti.  

Tým nechcem povedať, že nemáme hľadať a zasadzovať sa za pravdu v spoločensko-politickom živote. Pravda je však v týchto sférach neraz veľmi zahlmená a ako baterka nám môže pomôcť Duch Svätý. Modliť sa za správne rozlišovanie je v dnešnej dobe veľmi potrebné. 

Namiesto podpory konšpiračných webov, ktoré často podniecujú k neznášanlivosti k určitým skupinám, my kresťania sa radšej nechajme viesť Bohom a premieňajme tento svet dobrým príkladom, úctivosťou, rešpektom a rozhodnosťou pokiaľ ide o zdravé hodnoty. Premieňajme svet dobrom a láskou, nie strachom zo všadeprítomnej temnej sily. 

Titulný obrázok - https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3d/Dollarnote_siegel_hq.jpg

Venuje sa spoločenským, kultúrnym a náboženským témam. Člen Spoločenstva Ladislava Hanusa.

Odporúčame

Blog
Mužská spiritualita na Slovensku - vízia do budúcnosti

Mužská spiritualita na Slovensku - vízia do budúcnosti

Po analýze súčasného stavu sa zdá, že nič nenasvedčuje tomu, žeby sa v tejto oblasti v dohľadnej dobe malo niečo podstatné zmeniť. Navonok to v našom kresťanstve stále vyzerá na ženskú záležitosť, avšak som presvedčený, že v našich mužských dušiach sa niekde hlboko vnútri nachádza hlad po Bohu. Našou úlohou je tieto chlapské duše prebudiť a ostatné už pôjde samo – presnejšie, Boh dá vyklíčiť rastlinám viery, ktoré prinesú svoje ovocie v správnom čase.

Blog
Odmietnutím Marakéša problémy nekončia, čo ďalej ?

Odmietnutím Marakéša problémy nekončia, čo ďalej ?

Inštitút kresťansko-sociálnej politiky o európskej migračnej kríze s expertmi Visegrádu. Neschopnosť svetových lídrov riešiť príčiny. Falošné tvrdenia o neznášanlivosti Slovákov. Emigrácia slovenskej mlade a vyprázdňovanie vidieka. Nutnosť vytvoriť stratégiu revitalizácie vidieka.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.