Adventné zamyslenie: Aby nám neoťaželi srdcia

Adventné zamyslenie: Aby nám neoťaželi srdcia

Evanjeliový úryvok Prvej adventnej nedele (Lk 21,25-28. 34-36) ponúka návod, aký obsah máme dať advetnému obdobiu.

V taliančine sa Advent spolu s obdobím Pôstu zvykne nazývať „tempo forte – silný čas.“ Je to obdobie, keď v priebehu štyroch týždňov môžeme prehĺbiť svoj duchovný život.  

Adventné obdobie tvoria štyri nedele. Prvá adventná nedeľa je zároveň začiatkom nového liturgického roka. Už podľa názvu sa toto obdobie zameriava na príchod Pána Ježiša. Prvá časť Adventu, ktorá trvá do 17.12., je tematicky zameraná na druhý Pánov príchod v sláve na konci čias.

Druhá časť Adventu je prípravou na oslavu prvého príchodu Božieho Syna pred 2000 rokmi v Betleheme. Po obsahovej stránke nedeľné evanjeliové úryvky sa rozdeľujú: 1. adventná nedeľa: druhý Pánov príchod; 2. a 3. adventná nedeľa: pôsobenie Jána Krstiteľa; 4. adventná nedeľa: osoba Ježišovej matky Márie.

Vnímavosť na znamenia

Nedeľný úryvok sa skladá z dvoch častí. Prvá časť (Lk 21,25-28) má štruktúru nebesia  zem - more – nebesia. Pán Ježiš hovorí o svojom druhom príchode, ktorý bude dňom Božieho súdu. Používa pritom obrazy a výrazy starozákonných prorokov, ktoré jeho poslucháči dobre poznali.

Prorok Joel 3,4: „Slnko sa zmení na tmu a mesiac na krv, skôr než príde veľký a hrozný Pánov deň;“ prorok Ezechiel 32,7-8: Keď zhasneš, zahalím nebesá, ich hviezdy zatemním, slnko zahalím oblakmi a mesiac nevydá svetlo. A všetky svietidlá na nebi zatemním pre teba, na tvoju zem však dopustím tmu - hovorí Pán, Jahve;“ prorok Izaiáš 24,9: „Veľmi sa rozpuká zem, na kusy sa dotrhá zem, hrozne sa bude triasť zem.“  

Opis vrcholí príchodom Božieho Syna, pričom Pán Ježiš na svoju osobu aplikuje obraz zo starozákonnej knihy proroka Daniela 7,13: „Hľa, v oblakoch neba prichádzal ktosi ako Syn človeka; prišiel až k Starcovi dní, priviedli ho pred neho.“ Prítomnosť kozmických symbolov (slno, mesiac, hviezdy, hviezdy, more) zdôrazňuje majestát Boha, lebo sú Božím stvorením, a sú znamením Božej prítomnosti.  

Pán Ježiš hovorí o citlivosti na znamenia čias: „Keď sa toto začne diať, vzpriamte sa, zodvihnite hlavu, lebo sa blíži vaše vykúpenie.“ (Lk 21,28) Aj do nášho života prichádzajú znaky, znamenia Božej prítomnosti. Vnímaš ich ako Božie pozvanie k zmene života? Takýmto znamením je aj obdobie Adventu. Je pre teba príležitosťou prehĺbiť svoj duchovný život? Využiješ to alebo sa vyhovoríš na zhon, nedostatok času, upratovanie, kupovanie darčekov? 

Aj do nášho života prichádzajú znaky, znamenia Božej prítomnosti. Vnímaš ich ako Božie pozvanie k zmene života? Zdieľať

V nedeľnom úryvku je vypustená zmienka o figovníku (Lk 21,29-33). Je to z toho dôvodu, že toto podobenstvo zaznelo už pred dvoma týždňami (33. nedeľa v cezročnom období v Markovom evanjeliu 13,24-32). Ako z jarného pučenia listov na figovníku ľudia vedia „prečítať“ blížiace sa leto, tak veriaci človek má zo znamení vo svojom živote „čítať“ Božiu blízkosť. 

Bdejte a modlite sa 

Druhá časť (Lk 21,34-36) obsahuje Ježišovo povzbudenie. Vieme, čo znamená prílíšná záťaž pre loď, tlačí ju ku dnu. Vieme, čo znamená záťaž pre balón, nedokáže sa odlepiť od zeme. Kristus upozorňuje: „Dávajte si pozor, aby vaše srdcia neoťaželi...“  (Lk 21,34) Menuje hneď aj niektoré záťaže – obžerstvo, opilstvo, starosti o tento život. Čo je pre teba tým závažím, ktoré tvoj život tlačí ku dnu? Čo drží tvoje srdce pri zemi a bráni ti „vzlietnuť“?

Bdelosť znamená, že horizont môjho života neprekryjem, ale zostáva vždy voľný, aby som nestratil výhľad na Boha. Zdieľať

Pán Ježiš dáva aj konkrétne odporúčanie: „Bdejte celý čas a modlite sa.“ (Lk 21,36) Iste, nežijeme na pustom ostrove. Doliehajú na nás každodenné povinnosti - rodina, živobytie, práca, štúdium. Sú nevyhnutnou súčasťou nášho života. Toto nie je Ježišova výzva uniknúť do nejakej naivnej beztiažovej zóny.

Bdelosť znamená, že horizont môjho života neprekryjem, ale zostáva vždy voľný, aby som nestratil výhľad na Boha. Modlitba nám pomáha zachovať si tento nadhľad, citlivosť, slobodu a zodpovednosť pri rozhodovaní, v prístupe k ľuďom, v rozlišovaní medzi podstatnými a menej dôležitými vecami.

Začína Advent. Dokážeš si nájsť čas na modlitbu, Sväté písmo, svätú omšu, ticho... ? Je to pozvanie... 

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo